Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2020

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật III Mùa Vọng. Năm B_2020

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm B. Số 819

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                              Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 61, 1-12.  Trong bài đọc này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo Chúa Cứu Thế được Thánh Thần tấn phong, sai đi cứu giúp kẻ nghèo hèn, khốn khổ, và đem Tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 tuần này.

Bài Đọc 2. 1Tx. 5, 16-24.  Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài tại thành Thêxalônica và mọi người chúng ta vui mừng cầu nguyên luôn, và nghe theo Thánh Thần chỉ bảo làm lành lánh dữ, hầu được gìn giữ vẹn toàn trong này Thiên Chúa đến.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga. 1, 6-28.  Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Thiên Chúa sai Gioan Tiền hô làm chứng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, và là ánh sáng muôn dân.  Chúa Cứu Thế cao trọng hơn ông.  Người đã đến ở giữa mọi người mà nhiều người không nhận biết.  

Đáp ca. Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa.

Kinh Thánh tuần tới: 2Sm. 7,1-16; Rm. 16, 25-27; Lc. 1, 26-38.

Suy niệm.

Các bài Kinh thánh hôm nay đều diễn tả niềm vui. Tại sao vui mừng?  Vì niềm xác tín vào sự hiện diện của Chúa giữa cuộc sống. Niềm vui này phải được loan báo cho mọi người, vì đó là niềm vui cho cả toàn dân.  Đó là sứ vụ của Gioan Tẩy giả. Gioan Tẩy giả không những làm phép rửa, nhưng phép rửa của ông chỉ là nghi thức sám hối và giúp cho các hối nhân nhận ra Đấng Cứu thế sẽ đến. Mặc dù có rất đông dân chúng đến với mình, ông luôn tránh những ngộ nhận của họ, nên chân thật khẳng khái tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Ông chỉ là người dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến, Đấng cao trọng hơn ông.  Thật vậy, Gioan rao giảng chuẩn bị tâm hồn mọi người là muốn mọi người nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế khi Người đến. Thật vậy, giới thiệu và chứng minh Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này, cần phải có sự khiêm tốn, đi liền với một đời sống thánh thiện, hy sinh, bác ái và quảng đại. Đây là những điều kiện căn bản để lời chứng của chúng ta có sức thuyết phục hay cảm phục người khác, để họ nhận thấy sự hiện diện của Chúa. Nhờ sự hiện diện hồng phúc của Chúa, niềm vui, bình an và hy vọng sẽ tràn ngập cuộc đời.

Reflection.

Isaiah 61:1-2, 10-11. In this reading we are told what the Messiah will do: bring good news;  heal the brokenhearted; set people free and proclaim God's love. When Jesus came as the Messiah, he used these words of Isaiah to describe his work. Bethlehem is only the beginning of his work in the world. Jesus wants us to share his work, to be signs of light in our dark and troubled world. What does it mean to say "The Spirit of God is upon me?" What does this mean for our work, for what God calls us to do?

1 Thessalonians 5:16-24. This reading is taken from what is probably the oldest New Testament book, Saint Paul's First Letter to the Thessalonians, the people of northern Greece. It was written in the year 50 A.D. and gives us a picture of the concerns of the Christian community twenty years after the ascension of Jesus. The first three sentences state what for Paul are basic traits of the Christian: joy, prayer, and thanksgiving. He prays that when Jesus comes we may be "blameless," without sin and worthy of our Lord's coming. What does it mean to "test everything?" What sentence reassures us that we will be holy?

John 1:6-8, 19-28. Today's gospel reading is about the importance of giving witness. The role of John the Baptist was to testify to the light that is Christ. It is the coming of the Messiah that the entire world awaits, and we learn about who the Messiah is from all of today's readings. Waiting requires patience on our part, and becoming prepared for the one who is coming. How are we preparing to celebrate Jesus' coming this Christmas as the Messiah? What kindness can we give to others this week to show that we are ready?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.     Lh. Phancisca/Gđ. Ng. Phán&Lệ - Lh. Đôminicô/Khoa&Ty
Thứ Ba.      Lh. Gioan Bao&Maria/Gđ. Mary Nguyễn
Thứ Tư.      Lh. Phancisca/ Gđ. Ng.Phán&Lệ -Lh. Đôminicô/Gđ.Đinh Trấn
Thứ Năm.   Lh. Phancisca/ Gđ. Ng.Phán&Lệ- Lh. Đôminicô/Gđ.Đinh Trấn
Thứ Sáu.    Lh. Phancisca/ Gđ. Ng.Phán&Lệ- Lh. Đôminicô/Gđ.Đinh Trấn
Thứ Bảy.    Lh. Phancisca/ Gđ. Ng.Phán&Lệ- Lh. Đôminicô/Gđ.Đinh Trấn
Chúa Nhật. Lh. Phancica/Gđ. Ng. Đ Chót- Lh. Đôminicô/Gđ.Đinh Trấn
                    Lh. Lucia&Đôminicô/Ca đoàn – Lh.Phêrô Ng V Vàng/Gđ. Hiền&Hương

Phụng Vụ Tuần Này

             Đọc Lời Chúa                           Thừa Tác Viên    

5:30. Ng. Đức Nội/Đỗ K Loan                 Sơ Kim Anh
8. Lê Huy Bình/Đỗ Thu Hương               Sơ Nguyễn Liên
10. Ng. Trung Hải/Trần Kim Thảo           Sơ Ánh Tuyết

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ               Sơ Kim Anh
8. Lê Đình Phong/Lê Thị Xuân               Sơ Nguyễn Liên
10. Bùi Hồng Phúc/Mai Hoàng               Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 6 tháng 12, 2020

Quĩ Điều Hành.  Tổng cộng: $2,693

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:

Ng. Văn Hòa&Nhạn  500
Linh mục chánh xứ   200
Tổng cộng:            $700

Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.  Những gia đình muốn gia nhập giáo xứ, xin điền vào mẫu ghi danh cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. 

Chỉ Thị Buộc Đeo Khẩu Trang.  

Để tuân theo chỉ thị của thành phố, khi đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, xin mọi người đeo khẩu trang, và cố gắng giữ khoảng cách.  Xin Chúa gìn giữ che chở mọi người bằng an và bệnh dịch sớm chấm dứt.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Công Trình Hàng Rào, Cổng, Và Tăng Cấp Ghế Ngồi.

Để xây hàng rào và cổng, và tăng cấp ghế ngồi cho ngôi thánh đường mới, địa phận đã giúp số tiền $25,000 đô la.  Xin xem tờ ngân phiếu trong bảng danh sách những gia đình đã đóng góp số tiền $1,000 đô la và hơn ở cuối nhà thờ.  Đức giám mục địa phận kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại cho kế hoạch này cũng như cho ngôi thánh đường mới được hoàn thành tốt đẹp. 

Danh sách những gia đình hưởng ứng đóng góp tuần này:

Gđ. Lai Giang                          $1,000
Gđ. Nguyễn Đ Thành&Giang  $1,000
Bà quả phụ Đinh Tiến Cao      $1,000
Gđ. Nguyễn Thành&Vân         $1,000
Gđ. Phạm Minh Tâm&Nhung  $1,000
Gđ. Nguyễn Văn Ái&Trang      $1,000
Gđ. Ngô Viết Hiền                      $500
Gđ. Nguyễn Văn Sinh&Tiên       $500
Gđ. Nguyễn Văn Phi&Hoàng     $500
Gđ. Hồ Văn Song                      $300
Gđ. Nguyễn Thị An                    $200
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bí Tích Hòa Giải (Xưng tội).

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức hòa giải và xưng tội vào chiều Chúa nhật tuần sau, ngày 20, lúc 2 giờ 30 chiều.  Xin vui lòng mang khẩu trang, ghi những tội muốn xưng vào tấm giấy và đưa cho linh mục khi vào xưng tội, hay mang theo điện thoại cầm tay. 

Ca Đoàn Tập Hát Lễ Giáng Sinh.  

Ca đoàn sẽ bắt đầu tập hát chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh, bắt đầu vào Chúa nhật tuần này ngày 13, từ 2 giờ chiều.  Thân ái kính mời tất cả các ca viên đang giúp hát lễ cho chiều thứ Bảy và ngày Chúa nhật hàng tuần, đến tham gia tập hát, cùng nhau chuẩn bị mừng ngày kỷ niệm Chúa sinh ra đời.  

Chương Trình Mừng Đại Lễ Giáng Sinh.  

Vì đại dịch còn đang gây nhiều trở ngại và khó khăn, vì thế chương trình mừng đại lễ Giáng sinh năm nay sẽ có chút thay đổi và được tổ chức sau đây.  Thánh lễ sẽ cử hành tại nhà thờ và trực tuyến sang hội trường.

Thứ Năm, ngày 24, Vọng Giáng Sinh

Hát vọng Giáng sinh 8 giờ tối.    Thánh Lễ lúc 8:30 giờ tối

Bài đọc1:     Ng. Tr. Giang
Bài đọc 2:    Trần Thu Hường
Lời Nguyện: Ng Ngọc Yến

Thứ Sáu, ngày 25, Ngày Giáng Sinh.

Thánh lễ 8 giờ sáng:

Bài đọc 1:  Nguyễn Văn Cả
Bài Đọc 2: Đào Thị Lợi
  

Thánh Lễ 10 giờ sáng:

Bài đọc 1:     Nguyễn Trung Hải
Bài đọc 2:     Ngô Thủy Tiên
Lời Nguyện: Nguyễn Thị Thanh

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....