Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2021

Thánh lễ Chúa Nhật 5 Phục sinh. Lễ Chiều Thứ Bảy lúc 5 giờ. (Giờ Chầu Thánh Thể Hội Hiền Mẫu)

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....