Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 17 Thường niên. Năm B_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 17 Thường niên. Năm B. Số 850

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 2V. 4, 42-44.  Với 20 chiếc bánh, ngôn sứ Êlisê đã có thể cung cấp cho 100 người ăn no nê. Việc đó báo trước sự việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và Thánh thể Chúa nuôi hồn xác loài người. Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. Êp. 4, 1-6.  Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên các tín hữu sống khiêm nhường, hiền lành, hòa thuận, thương yêu nhau, để được hiệp nhất trong Thiên Chúa là Cha chung mọi người.  Vì chỉ có một Chúa, một đức tin, một niềm hy vọng.

Tin Mừng.  Ga. 6, 1-15.  Tin mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé, hóa ra nhiều cho năm ngàn người ăn no.  Chúa muốn chúng ta cộng tác với Người nuôi sống anh chị em chúng ta, và báo trước việc Chúa lập Bí tích Thánh thể nuôi linh hồn chúng ta.     


Đáp ca. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra,
              và thi ân cho chúng con được no nê.

Kinh thánh tuần sau:  Xh. 16, 2-15; Ep. 4, 17-24; Ga. 6, 24-35.

Suy Niệm.

Tin Mừng hôm nay tường thuật  phép lạ Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều, để nuôi hơn năm ngàn người. Câu truyện này có ít nhất 3 ý nghĩa sau đây:* Ý nghĩa thứ nhất, Chúa Giê-su muốn đáp lại tấm lòng chân thành của đám đông khao khát tìm nghe lời Người mà không màng đến nhu cầu ăn uống.  * Ý nghĩa thứ hai, Chúa Giê-su thể hiện quyền năng và sứ mạng của Người. Cũng như xưa Thiên Chúa đã nuôi dân Ít-ra-en bằng man-na trong sa mạc, thì nay Chúa Giê-su nuôi dân Người  bằng bánh, cá và lời giảng dạy của Người. * Ý nghĩa thứ ba, tất cả những người được ăn cùng một Bánh, uống cùng một Lời, có trách nhiệm làm nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúng ta tham dự Thánh lễ để được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô và với nhau, qua Thịt Máu Thánh Người, để cùng xây dựng Cộng đoàn dân Chúa và làm sáng danh Người.

Reflection.

2 Kings 4:42-44. The servant of the prophet Elisha had that some worries. How was he to feed a hundred people with food enough for half that many? But Elisha simply said, "Give it to the people to eat." Elisha trusted that God would provide. The people ate their fill and there were leftovers for another day. What might this reading encourage you to do for those who have less food than you have?

Ephesians 4:1-6. Today's letter from Paul emphasizes that all who follow Jesus share an unshakable source of unity. His words have echoed through the centuries like an anthem for the Church: "There is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all."  When we live in a way that preserves this unity, we can contribute to peace and harmony in the world around us. Why do you think it is important for the Church to reflect its unity or oneness to the world?

John 6:1-15. When large crowds gather, exciting and unexpected things can happen. That's the way it was when Jesus went up on a mountain shortly before the Passover feast. He had no idea that a crowd of five thousand would soon gather around him. They were determined to hear him speak and to see what great signs he might work. Unlike his disciples, Jesus was not concerned about how this huge crowd was to be fed on a few loaves and fishes. In familiar actions we recognize in the Eucharist, Jesus took the bread, broke it, blessed it and gave it to his guests. When the crowd realized that everyone had been fed and there were still leftovers, they were astounded. Look back at the story. How does it encourage you to act when you feel that you have little to offer to those in need?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Xh. 32, 15-34; Mt. 13, 31-35.   2 Lh. Giuse&Maria/Gđ. Chiến Lê
Thứ Ba.    Xh. 33, 7-11; Mt. 13, 36-43.     Xin tạ ơn/Gđ. Đặng T Hiếu
Thứ Tư.    Xh. 34, 29-35; Mt. 13, 44-46.  Các Lh/Gđ. Đặng T Hiếu
Thứ Năm. Xh. 40, 16-38; Ga. 11, 19-27.  Lh. Maria Nancy/Gđ. Đặng T Hiếu
Thứ Sáu.  Lv. 23, 1-37; Mt. 13, 54-58.      Xin ơn trở lại/Gđ. Đặng T Hiếu
Thứ Bảy.    5 giờ 30 chiều.      Lh. Phê-rô- Lh. Vin-cen-tê - Như ý/Nhóm Đồng Hành
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng.  Lh.Phê-rô - Lh.Vincentê –Lh. Maria&Giuse
                                                 2 Lh.Giuse&Maria/Lê Chiến
                                                 Lh.Maria Ngô Thành Tín. Lh.Phao-lô/Tiến&K. Anh

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                                Thừa Tác Viên        

5:30. Ng. Hưng Thịnh/Trần Minh Nguyệt    Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Đào Thị Lợi                        Sơ Mai Liên/Lê Đình Phong
10. Ng. Trung Hải/Phạm Lan Thanh           Sơ Ánh Tuyết/Ng. Trường Giang

Phụng Vụ Tuần Tới.

5:30. Ng. Văn Nội/Ng. Ngọc Yến              Ng. Trung Trực
8. Lê Đình Phong/Vũ Mary Thảo              Sơ Mai Liên/ Ng. Văn Cả
10. Ng. Vũ Quang/Trần Thu Hường         Sơ Ánh Tuyết/Ng. Trung Hải

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 18 tháng 7, 2021

Quĩ Điều Hành. $3,695

Quĩ Xây Dựng Thánh Đường Mới.  Các gia đình:

Vũ Quốc Trọng&Kiều $1,000
Ca đoàn 8 giờ               $200 (Bánh&Rượu)
Vũ Đình Hiệu                $100
Tổng cộng:               $1,300

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ, và nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới. Thánh đường mới cần nhiều đồ phụng tự để trang trí, và cử hành những nghi thức phụng vụ.  Danh sách những đồ phụng tự cần thiết được kê khai trong danh sách ở cuối nhà thờ.  Xin mọi người quảng đại giúp đỡ bảo trợ để giáo xứ kịp mua để sử dụng cho ngày khánh thành. Xin đọc danh sách tất cả những gia đình đã dâng cúng được đăng ở cuối nhà thờ. Chân thành cám ơn lòng quảng đại của những người đã bảo trợ.


Danh Sách Các Gia Đình Dâng Cúng Tài Chánh
Đồ Phụng Tự Cho Thánh Đường Mới Tuần Này.

Tư Trịnh&Nam Phạm     $1,200
Trần Chiểu                     $1,000
Thắng&Hà                      $1,000
Lại T Hải                         $1,000
Trần Hùng Cường&Kim $1,000
Scott&Thi Puekett             $500
Ca đoàn 8 giờ                   $500
Trần Kim Phượng             $500
Luke&Trâm Schroeder     $500 
Nguyễn Chơn Phán         $300
Phạm Minh Tâm               $300
Đỗ Kim Huyền                  $300
Mary Thân                        $200
Nguyễn Hạnh Tuyền        $200
Nguyễn Thanh Bảo          $200
Nguyễn T Hằng               $100
Vũ Quang                        $100
Thuy Van Nguyễn            $100
Nguyễn Hữu Long           $100

Xin Gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Cả Giuse,
trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người

Ngày Khánh Thành Thánh Đường Mới.

Trong niềm hân hoan tri ân Thiên Chúa, giáo xứ sẽ tổ chức khánh thành ngôi thánh đường mới vào Chúa nhật, ngày 29 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, và đã gởi thiệp mời đến các gia đình trong giáo xứ.  Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ.

Đêm Thứ Bảy, ngày 28 tháng 8, trước ngày khánh thành, giáo xứ sẽ tổ chức buổi nhạc hội, từ 7 giờ đến 12 giờ tối, với sự có mặt của ca sĩ Don Hồ, Ý Phương và những ca sĩ thân thương của giáo xứ, và sẽ bán nhiều món ăn nóng hổi và ngon.  Xin mời mọi người đến tham dự.  Giá vé $30 hôm nay, tại cửa $40.  Xin liên lạc với quí vị trong hội đồng mục vụ sau mỗi Thánh lễ để mua vé.

Để chuẩn bị cho ngày khánh thành, xin kêu mời mọi người hy sinh thời giờ đến giúp nhổ cỏ trong các vườn hoa, vào mỗi sáng Thứ Bảy lúc 8 giờ.  Chân thành cám ơn sự hy sinh của những người đã giúp và đến nhổ cỏ vào mỗi buổi sáng, nhất là anh Trần Văn Hải. Và chân thành cám ơn quí anh đã giúp khoan những lỗ trên các bục đọc sách trong nhà thờ mới, để chuẩn bị gắn hệ thống âm thanh.  Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....