Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm C_2021

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng. Năm C. Số 869

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Xp. 3, 14-18.  Qua bài đọc này, ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa mừng vui lên vì Thiên Chúa, Vị Cứu Tinh đến giải phóng mọi người khỏi mọi kẻ thù và mọi án phạt.  Người lấy tình thương mà đổi mới mọi người.

Bài Đọc 2.  Pl. 4, 4-7.  Thánh Phaolô bảo chúng ta hãy vui lên, hãy sống hiền lành, khiêm nhường, quảng đại và thành khẩn van xin, để Thiên Chúa đến đem bình an hạnh phúc cho mọi người.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng. Lc. 3, 10-18.  Trong Tin mừng của thánh Luca hôm nay, dân chúng khắp nơi tuôn đến chịu phép rửa sám hối. Họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” Thánh Gioan Tẩy giả dạy họ phải sống công bình, bác ái và ngay thẳng để dọn tâm hồn đón rước Chúa đến cứu độ.  Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.      


Đáp ca. Hãy nhảy mừng và ca ngợi,
vì ở giữa ngươi có Đấng Thánh của Is-ra-el thật cao cả.  

Kinh thánh tuần tới:  Mik. 5, 2-5; Dt. 10, 4-10; Lc. 1, 39-45.

Suy Niệm.

Chúa nhật thứ 3 mùa Vọng được gọi là Chúa nhật vui mừng, vì các bài Kinh thánh lời mời gọi "hãy vui lên" được lặp đi lặp lại. Nguồn vui mừng chính là sự hiện diện của Chúa. Ngôn sứ Isaia kêu gọi “Hãy vui lên". Nhưng tại sao vui? Thưa vì "Có Chúa trợ giúp.” Thánh Phaolô kêu gọi tín hữu hãy vui mừng  trong niềm vui của Chúa. Niềm vui xuất phát từ ý thức sự hiện diện của Chúa và tình yêu của Ngài đối với chúng ta trong cuộc sống, để đổi mới sống tốt lành hơn. Khi "dọn đường" chuẩn bị tâm hồn cho các người đến nghe, Gioan Tẩy giả đã nói "Hãy sám hối." Họ hỏi: "Vậy chúng tôi phải làm gì?"  Gioan đã chỉ cho họ những việc cụ thể phù hợp với tình trạng cuộc sống của họ: Người có thì hãy chia sớt cho kẻ không có. Người đang sống bằng những sự thu nhập bất công thì hãy sửa đổi, cố gắng sống công bình. Kẻ đang áp bức người khác thì chấm dứt những việc làm hà hiếp của mình. Chúng ta vui mừng đón Chúa đến: trong Bí tích Thánh Thể hay ngày Giáng sinh của Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, hay bất cứ lúc nào.   

Reflection.

Zephaniah 3:14-18a. We could really get into the spirit of this reading if we could sing it and accompany ourselves with musical instruments. Our song would celebrate a renewed relationship between God and God's people. The time of exile, or separation from God, is over. Now the people can once again feel good about themselves because they are living according to God's will. They sing our their joy, and God sings with them. Can you think of a time when you felt especially close to God?

Philippians 4:4-7. This Third Sunday of Advent is sometimes called "Gaudete" Sunday. This is Latin for "Rejoice!" It comes from the first word of Saint Paul's letter for this Sunday. Paul reminds the Philippians that they should not merely rejoice that the Lord is near, and then go about their everyday business. They must also pray, be grateful, place their trust in God, and be unselfish in their relationships with others. Then they will experience "the peace of God." What little thing can you do to rejoice and "give joy" unselfishly during these days before Christmas?

Luke 3:10-18. Imagine that you are there, listening to John the Baptist in today's gospel. You hear him advising the people who have already expressed their sorrow for their sins. They are about to be baptized as a sign of their repentance. But they realize that they must also change their lives and avoid sin in the future. The name John means "gift of God."  We can be like John the Baptist when we help others to find Jesus Christ in their lives. Think of people who are gifts in your life.  Pray today that your joy in knowing Christ will help lead others to Him.

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai. Ds.24, 2-17; Mt. 21, 23-27. Lh. Lm.Phaolô/Gđ.Trần Công Thừa
Thứ Ba.  Xp.3,1-13; Mt.21, 28-32.     Lh.Anrê;Anna;Gioakim;Maria&cácLh./Võ Th Vi
Thứ Tư.  Is.45, 6-26; Lc. 7, 19-23.    Lh.Gioan&Maria&CácLh.mồ côi/Gđ.Oanh&Loan
Thứ Năm. Is.54, 1-10; Lc. 7, 24-30.  Lh.Benedicto&Maria&Anna – Các Lh&Mồ côi
Thứ Sáu.  St. 49, 2-10; Mt. 1, 1-17.  Xin tạ ơn – Lh. Maria Kích
Thứ Bảy.   Các Lh. – Lh. Maria Ngô Th Tín
Chúa Nhật. Xin bằng an&mạnh khỏe/Gđ.Toán&Loan – Xin tạ ơn Thánh Giuse
                   Các Lh. –Lh. Luca&Maria –Lh. Maria Ngô Th Tín –Lh.Phaolô&Maria/Gđ.Bà Tùy

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                              Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                           Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. Hưng Thịnh/Đào Thị Lợi               Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng
10. Ng.Trường Giang/Phạm Lan Thanh  Sơ Ánh Tuyết/Ng.Trung Hải/Ng Thanh Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần M Nguyệt          Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. Văn Cả/Vũ Thảo Mary                  Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Ng. Xuân Mai             Sơ Ánh Tuyết/ Ng.Tr. Giang/Lê Đình Phong

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5 tháng 12, 2021. 

Quĩ Điều Hành. $3,733                   

Gđ. Trần Thu giúp tuần tĩnh tâm $500.

Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Các gia đình:

Nguyễn Cường&Hạnh 1,000
Trần Quang Thành         500 (Sách thánh ca)
Trần Thu                         500 (Tạ ơn Thánh Giuse)
Vũ Duy Lương                200
Gđ. #60                          100
Gđ. #9                            100
Tổng cộng:              $2,400

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Và chân thành cảm tạ linh mục Đaminh Nguyễn Toàn Thiện, dòng Mẹ Cứu Chuộc, đã hy sinh thời giờ đến giảng tĩnh tâm, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Giáng Sinh.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho ngài.

Sách Cầu Nguyện Năm Thánh Thánh Giuse.

Năm Thánh Thánh Giuse đã kết thúc ngày 8 tuần vừa qua. Nếu ai muốn lấy sách cầu nguyện tuần cửu nhật để ở cuối nhà thờ, xin tư do lấy về nhà. Chúng ta tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ, như ngài đã nhận lời cầu xin hoàn thành ngôi thánh đường mới tốt đẹp theo thánh ý Chúa.

Bí Tích Hòa Giải (Xưng tội).

Xin chú ý! Sẽ có nghi thức hòa giải và xưng tội vào chiều Chúa nhật hôm nay, lúc 2 giờ 30.  Xin vui lòng đến đúng giờ.

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật, ngày 19 tháng 12. Xin những người được mời nấu những món ăn hy sinh giúp đỡ. Chân thành cám ơn.

Bao Thư Dâng Cúng.

Hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2022 hiện đã có tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp, để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách.

Quĩ Tu Sĩ Hưu.

Cuối tuần này, trong các giáo xứ tại địa phận và trên toàn quốc sẽ có xin tiền lần thứ 2, để giúp cho quĩ tu sĩ nam nữ đã về hưu tại Hoa Kỳ.  Sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này. Xin mọi người quảng đại và rộng lượng.  

Chân Thành Phân Ưu.

Chị Maria Nguyễn Xuân Thủy đã qua đời tuần vừa qua.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng chồng anh Andy Trần, các con và mọi người trong thân quyến.  Xin cho linh hồn Maria được sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Nước trời.

Chương trình cầu nguyện tại nhà quàn Floral Haven:
Thứ Tư: 7:30 tối
Thứ Năm: 8 giờ tối.
Thánh lễ phát tang Thứ Tư: 6 giờ tối tại nhà thờ giáo xứ;
Thánh lễ an táng Thứ Sáu: 10 giờ sáng.

Chương Trình Mừng Đại Lễ Giáng Sinh.

Thứ Sáu, ngày 24, Vọng Giáng Sinh

Hát vọng Giáng sinh 8 giờ tối.  Hoạt Cảnh: 8:15    

Thánh Lễ: 9 giờ tối

Bài đọc1:     Nguyễn Trường Giang
Bài đọc 2:    Trần Thu Hường
Lời Nguyện: Ng Ngọc Yến

Thứ Bảy, ngày 25, Ngày Giáng Sinh.    

 
Thánh Lễ 10 giờ sáng:
Bài đọc 1:     Nguyễn Trung Hải
Bài đọc 2:     Ngô Thủy Tiên
Lời Nguyện: Phạm Lan Thanh.
Dâng của lễ: Hội Hiền Mẫu.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Xin thông báo!  Năm nay giáo xứ sẽ gói bánh mừng Tết Nguyên Đán, và cũng sẽ gói 2 đợt vào 2 tuần liên tiếp. Đợt 1, từ Thứ Tư, ngày 19 tháng 1.  Đợt 2 cũng vào Thứ Tư tuần sau đó.  Sẽ đăng những công việc cần người giúp đỡ trong những tờ Tin mừng những tuần tới. Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp cho công tác được thành công và tốt đẹp như những năm trước đây.  Chân thành cám ơn và xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý!

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin  tắt điện thoại, hay cài vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Để gìn giữ nhà thờ sạch sẽ, không mang thức ăn hay nước uống vào trong nhà thờ. Xin dành những hàng ghế cuối 2 góc trái, phải nhà thờ cho các gia đình có con thơ. Cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....