Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Thường Niên. Năm C_2022

  Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm C. Số 873

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 62, 1-5. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ I-sa-i-a cho dân biết: họ sẽ được Thiên Chúa cho từ chốn lữu đày trở về xây dựng lại thành thánh, và tương lai của thành sẽ rực rỡ vinh quang, vì có Chúa luôn gìn giữ che chở.

Bài Đọc 2. 1Cor. 12, 4-11.  Có nhiều ân sủng khác nhau, nhưng chỉ do một Thánh Thần ban, vì lợi ích chung cho toàn thể dân Chúa.  Đó là điều thánh Phaolô xác quyết trong đoạn thư này.

Tin Mừng. Ga 2, 1-12.  Tin mừng của Thánh Gioan hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, theo lời yêu cầu của Đức Mẹ, để giúp đôi tân hôn khỏi sự khó khăn, và để các môn đệ tin Người là Đấng Cứu Thế.

Đáp ca: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân. 

Kinh thánh tuần tới. Nkm. 8, 2-4; 1Cr. 12, 12-30; Lc. 1, 1-4; 4, 14-21.

Suy Niệm.

Đức Maria và Chúa Giêsu được mời dự tiệc cưới tại Cana, và Chúa đã làm phép lạ đầu tiên, biến nước thành rượu, để giúp đôi tân hôn qua khỏi sự khó khăn. Qua đó, chúng ta nhận được một bài học: ở đâu, nhất là trong gia đình và sự liên hệ, có sự hiện diện của Chúa và Mẹ thì niềm vui và hạnh phúc ở đó tràn đầy. Thật vậy, câu chuyện Tin mừng hôm nay nói đến sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria không những  mang lại niềm vui, mà còn cứu cho gia đình này qua khỏi một sự khó khăn. Sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong tiệc cưới Cana là hình ảnh sự hiện diện của các Ngài trong gia đình và trong cuộc đời của chúng ta. Các Ngài hiểu rõ mọi nhu cầu và những khó khăn của đời sống chúng ta, dù chúng ta chưa trình bày với các Ngài. Nếu chúng ta mời các Ngài vào trong gia đình, thì các Ngài sẽ chở che, giúp đỡ và dẫn dắt chúng ta qua mọi nẻo đường và trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống.

Reflection. 

Isaiah 62:1-5.  In the Old Testament, God's covenant with the people is sometimes compared to a marriage covenant between a husband and wife. In today's first reading, the prophet uses this imagery. With great enthusiasm, he celebrates a great event. The Lord has not only delivered the people from their enemies but has "married" them and made them his own. Recall a time when your faith in God during a crisis was rewarded. How will you celebrate God's faithfulness—and your own—today?

1Corinthians12:4-11. Today's second reading reminds us that the Christian community is filled with gifts of the Spirit. These gifts enable some of us to be teachers or counselors, prophets or preachers, healers or leaders. But they all come from the same Spirit and are intended to build up the faith community. What gifts of the Spirit do you recognize in yourself? How will you try to use these gifts for the good of all?

John 2:1-11. The Old Testament reading today celebrates the "marriage" of Israel with the Lord. In the gospel reading, Jesus and his friends are taking part in a wedding celebration at Cana. Everyone is having a grand old time until the wine runs out. Then Jesus, in what is described as the first of his signs (miracles), turns six jars of water into choice wine! Everyone is astonished. But turning the water used for Jewish rituals into wine, Jesus gives God's people a sign that the Messiah has come. Later the disciples would recognize Jesus as the Bridegroom of the Church, the new people of God. At this wedding celebration, Jesus gave the wedding couple and guests the gift of choice wine! He also gave them, and us, the gift of a deeper and fuller knowledge of himself, who he really was. "He revealed his glory, and his disciples believed in him." What does this say about the importance of celebrations in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   1Sm. 15, 16-23; Mc. 2, 18-22.    Lh.Antôn&Giuse/Gđ. Ng V Giá
Thứ Ba.    1Sm. 16, 1-13; Mc. 2, 23-28.      Lh. Maria
Thứ Tư.    1Sm. 17, 32-51; Mc. 3, 1-6.       2Lh. Antôn&Anrê
Thứ Năm. 1Sm. 18, 6-9; Mc. 3, 7-12.         3Lh.Giuse&Maria
Thứ Sáu.  1Sm. 24, 3-21; Mc. 3, 13-19.     Lh.Giuse&Maria
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Xin tạ ơn&Bằng an gia đình
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Phêrô&Giacobe&Gioan Bao/Gđ. Bà Kim Lê
                                             Lh. Maria Ngô Thành Tín/Gđ. Ng. Văn Bửu&Thu

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5. Ng. Đức Nội/Ng. Ngọc Yến       Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. V Cả/Đỗ Thu Hương           Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng
10. Tony Trần/Ngô Thủy Tiên        Sơ Ánh Tuyết/ Ng.Trung Hải/Ng Thanh Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan      Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Lê H Bình/Trần Thị Tho            Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Văn Cả
10. Lê Đình Phong/Uyên Đinh      Sơ Ánh Tuyết/ Ng.Tr. Giang/Lê Đình Phong

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 9 tháng 1, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $4,037

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:
Nguyễn Văn Thái&Trang 3,000
Lê Ngọc Chương               600
Tổng cộng:                  $3,600

Hân Hoan Chào Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để ở trên bàn cuối nhà thờ, cho vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  

Vé Số Xuân

Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình hy sinh mua 2 vé số xuân đã gởi đến từng gia đình. Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin cho biết.  Xin mau mắn gởi lại cuống vé và tiền để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 6 tháng 2.  Những tuần tới, một số thành viên Hội Đồng Mục Vụ sẽ tới các cửa tiệm, công sở để bán vé số.  Xin mọi người quảng đại mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn.

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ. 

Xin chú ý! Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay. Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đem các em đến lớp học. Xin mọi người chú ý và cẩn thận khi di chuyển xe trong bãi đậu. Xin cám ơn sự chú ý của mọi người.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết Nguyên Đán.

Như mọi người biết tình hình dịch bệnh hiện tại vẫn còn lây lan, cho nên công tác gói bánh năm nay sẽ không thể thực hiện được. Chân thành cáo lỗi cùng mọi người.

Đoàn Vũ Phụng Vụ.   

Cũng vì dịch bệnh, cho nên các em trong đoàn vũ phụng vụ không thể tập dượt thường xuyên để chuẩn bị, vì thế đoàn vũ phụng vụ sẽ ngưng không tập dượt.  Chân thành cám ơn các em và mọi người.

Chân Thành Phân Ưu.  

Anh Gioan Baotixita Phạm Văn Dũng, em của anh Phạm Văn Tiến, đã qua đời tại Michigan. Chân thành chia buồn cùng anh chị và thân quyến.  Xin cho linh hồn Gioan Baotixita sớm hưởng thánh nhan Chúa trên Nước Trời.

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán.  

Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Nhân Dần năm nay được tổ chức như sau: Thánh lễ Tân Niên sẽ cử hành vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 2, lúc 10 giờ sáng. Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng. Trước Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng hương tạ ơn, trong Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng của lễ. Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, bữa tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ.  Nếu ai muốn tham gia chương trình văn nghệ, xin liên lạc với ông Nguyễn Trung Hải, điện thoại: 918-830-5322. Kính mời mọi người tham dự.

Chương Trình Làm Lá.

Giáo xứ đã ký hợp đồng làm lá cho công ty Zeigler vào mùa chay năm nay, bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 17 tháng 2. Năm nay, vì số bó có thể lên tới 25 ngàn (so sánh với năm trước là 12,334 bó), cho nên ngày bắt đầu năm nay sớm hơn. Vì đây là công việc hàng năm để xây dựng giáo xứ, xin mọi người chuẩn bị thời giờ giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như năm trước.

Bao Thư Dâng Cúng.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2022  tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý! 

Để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra, không dục tàn thuốc vào những vườn hoa và bãi cỏ chung quanh khu vực nhà thờ. Để giữ sự trang nghiêm, tôn kính, và gìn giữ nhà thờ sạch sẽ, không sử dụng điện thoại hay máy điện tử khác.  Không mang thức ăn hay nước uống vào trong nhà thờ. Để tránh tắc nghẽn ống cống, xin bỏ giấy lau tay vào thùng giấy, không bỏ vào bồn cầu. Xin dành những hàng ghế cuối 2 góc trái, phải nhà thờ cho các gia đình có con thơ. Cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....