Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 3 Thường Niên. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm C. Số 874

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Nkm. 8, 2-10. Sau khi đưa dân Do thái từ chốn lưu đầy về đất hứa, ông Nêhêmia và Ét-tra tụ hợp họ lại trong Đền thờ, đọc và giải thích luật Chúa cho họ nghe, để gây niềm phấn khởi cho họ. Đó là ý nghĩa bài đọc này. 

Bài Đọc 2. 1Cr. 12, 12-30.  Nhờ phép rửa, chúng ta được sát nhập vào Chúa Kitô, nên mọi người hiệp nhất trong một thân thể là chính Người, nhưng mỗi người được lãnh nhận những ơn sủng riêng, và có chức vụ khác nhau, để cùng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. 

Tin Mừng. Lc. 1, 1-4; 4, 14-21.  Trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Luca trình bày lý do và phương cách ông viết Tin mừng, đồng thời thuật lại việc Chúa Giêsu tự giới thiệu với người đồng hương: Chính Người là Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia đã báo trước trong Cựu Ước.

Đáp caLạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống.

Kinh thánh tuần tới. Gr. 1, 4-19; 1Cor. 12, 31-13, 13; Lc. 4, 21-30.

Suy Niệm.

Sứ mạng của Chúa Giê-su đến trần gian là đem tin vui mừng bình an, tình yêu, hạnh phúc và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Và chỉ có những ai tin, yêu mến và tín thác vào Người thì mới được hưởng sự bình an, tình yêu và hạnh phúc viên mãn. Chỉ có tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mới xóa đi sự hận thù và áp bức đang tràn lan khắp nơi trên thế giới này. Vì là những chi thể trong thân thể Chúa Ki-tô, cho nên sứ mạng của Chúa cũng là sứ mạng của người Ki-tô hữu.   Ngày nay, tất cả mọi Ki-tô hữu cũng được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng. Bởi vậy lời Kinh thánh mà Chúa Giêsu đã áp dụng cho bản thân Người “Chúa đã sai tôi đi” cũng áp dụng cho chúng ta.  Và đó là sứ vụ của mỗi người Ki-tô hữu.  Công đồng Vaticanô 2 khẳng định rằng: “Làm Tông đồ là bản tính của người Kitô hữu.” Nói khác đi, nếu không làm tông đồ thì không còn phải là Kitô hữu nữa. Cách tốt nhất để rao giảng Tin Mừng là sống đời sống Kitô hữu đích thực, trung thành với giáo huấn của Chúa, trở thành chứng nhân cho Chúa.

Reflection.

Nehemiah 8:2-4, 5-6, 8-10. Today's reading presents an interesting picture of the priest Ezra standing above the people to deliver his interpretation of the law of God. His reading goes on for hours and saddens the people as they consider how much they need to reform their lives. Perhaps their weeping finally convinces Ezra to "take it easy on them." He and Nehemiah, the governor of Judah, then encourage the people to celebrate their observance of the law. The people, they say, should have a great feast because "rejoicing in the Lord" will be their source of strength. God helps us grow and change by giving us the Scriptures, the Eucharist, our parents, families, teachers, and friends. How is God asking you to grow and change?   

1 Corinthians 12:4-11. The Christians at Corinth welcomed Paul's letter assuring them that they were all "one body." They were not to create divisions among themselves by identifying as Jews or Greeks, slaves or free people, women or men. Because they had all been anointed by the Holy Spirit, they had become together the one body of Christ. Each was a member; no one was left out. What are some good ways to show that we are all one in Christ, that we all belong to him, that we are all "in"?

Luke 1:1-4; 4:14-21. Jesus reads from the book of the prophet Isaiah about the Servant of the Lord. He announces that he is the fulfillment of Scripture. Then he tells the crowd in the synagogue that he is the one sent by God. His presence is their guarantee that a "year of favor," or time of salvation, has begun. All eyes are glued on him as he puts down the scroll and takes his seat. Why did Jesus worship weekly? What does this habit of Jesus' tell us about the importance of our weekly worship?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   2Sm. 5, 1-10; Mc. 3, 22-30.    Lh. Anna
Thứ Ba.    Cv. 22, 3-16; Mc. 16, 15-18.   Lh. Phaolo
Thứ Tư.    2Tm. 1, 1-8; Mc. 4, 1-20.        Lh. Anna
Thứ Năm. 2Sm. 7, 18-29; Mc. 4, 21-25.  Lh. Gioan
Thứ Sáu.  2Sm. 11, 1-17; Mc. 4, 26-34.  Các Lh.
Thứ Bảy.    5 giờ chiều.       Lh. Maria – Lh. Anre&Giacobe
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anton – Lh. Giuse – Lh. Maria
                                             Lh. Maria Ngô Thành Tín/Gđ. Ng. Văn Bửu&Thu

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên              Giúp Lễ        

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan   Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Lê H Bình/Trần Thị Tho         Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng
10. Lê Đình Phong/Uyên Đinh   Sơ Ánh Tuyết/ Ng.Tr. Giang/Lê Đình Phong

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Đức Nội/Lâm Đỗ                  Sơ Kim Anh/ Sơ Mai Liên
8. Ng. Văn Cả/Mary Thảo Vũ         Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Văn Cả
10. Ng. Trung Hải/Annie Nguyễn   Sơ Ánh Tuyết/ Ng.Trung Hải/Ng Thanh Ban

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 16 tháng 1, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $3,502

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:
Đinh Phil          500
Võ Cang (CA)  100
Tổng cộng:   $600

Các gia đình ủng hộ mua vé số Xuân: 2 vé: Phạm Tân 100; Đinh Phil 100; Trần Anh Thư 100; Lê Văn Hoài 100; Lê Tấn Phát 100; Nguyễn Văn Sinh 100; Nguyễn Minh Nhật 100.   Mua 1 vé:  Phạm Thị Thủy 50.

Hân Hoan Chào Mừng.  

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để ở trong ngăn cuối nhà thờ, cho vào rổ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  

Vé Số Xuân

Trong dịp mừng Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, giáo xứ kêu gọi mỗi gia đình hy sinh mua 2 vé số xuân đã gởi đến từng gia đình. Nếu gia đình nào chưa nhận được, xin cho biết.  Xin mau mắn gởi lại cuống vé và tiền để ban tổ chức chuẩn bị.  Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 6 tháng 2.  Những tuần tới, một số thành viên Hội Đồng Mục Vụ sẽ tới các cửa tiệm, công sở để bán vé số.  Xin mọi người quảng đại mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn.

Chương Trình Mừng Tết Nguyên Đán.

 Chương trình mừng Tết Nguyên Đán Nhân Dần năm nay được tổ chức như sau:     

  • Thánh lễ Giao Thừa, 6 giờ chiều Thứ Hai, ngày 31 tháng 1.
  • Thánh Lễ Minh Niên, 6 giờ chiều Thứ Ba, ngày 1 tháng 2.
  • Thánh lễ mùng 2 Tết, 6 giờ chiều Thứ Tư, ngày 2 tháng 2.
  • Thánh lễ mùng 3 Tết, 6 giờ chiều Thứ Năm, ngày 3 tháng 2.

Thánh lễ Mừng Xuân Mới.

Thánh lễ mừng Xuân mới sẽ cử hành vào Chúa nhật, ngày 6 tháng 2, lúc 10 giờ sáng. Sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng. Trước Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng hương tạ ơn, trong Thánh lễ sẽ có nghi thức dâng của lễ. Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo, bữa tiệc mừng năm mới, sổ xố và văn nghệ. 

Chương Trình Văn Nghệ. 

Để mừng xuân mới và trong bữa tiệc sẽ có chương trình văn nghệ giúp vui.  Nếu ai muốn tham gia chương trình văn nghệ, xin liên lạc với ông Nguyễn Trung Hải, điện thoại: 918-830-5322. Kính mời mọi người tham dự.

Chương Trình Làm Lá.

Giáo xứ đã ký hợp đồng làm lá cho công ty Zeigler vào mùa chay năm nay, bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 17 tháng 2. Năm nay, vì số bó có thể lên tới 25 ngàn (so sánh với năm trước là 12,334 bó), cho nên ngày bắt đầu năm nay sớm hơn. Vì đây là công việc hàng năm để xây dựng giáo xứ và cần nhiều người giúp, xin mọi người chuẩn bị và hy sinh thời giờ giúp đỡ.  Mọi người giúp sẽ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như năm trước.

Khẩu Trang-Dầu Khử Trùng.

Xin lưu ý! Nếu ai muốn khử trùng và mang khẩu trang khi tham dự Thánh lễ, xin tự do lấy khẩu trang và sử dụng dầu khử trùng để ở 2 nơi, 2 bên lối vào trong nhà thờ.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn những người đã giúp đỡ dọn dẹp những đồ trang hoàng Giáng sinh trong nhà thờ. Cám ơn anh Đặng Phương đã dâng cúng 2 đồng hồ được gắn trong và ngoài cửa nhà thờ.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Bao Thư Dâng Cúng.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2022  tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư cho gia đình, và xin sử dụng bao thư khi đóng góp để ban tài chánh dễ dàng khi ghi vào sổ sách. Chân thành cám ơn.

Xin Chú Ý! 

Để tránh hỏa hoạn có thể xảy ra, không dục tàn thuốc vào những vườn hoa và bãi cỏ chung quanh khu vực nhà thờ. Để giữ sự trang nghiêm, tôn kính, và gìn giữ nhà thờ sạch sẽ, không mang thức ăn hay nước uống vào trong nhà thờ. Để tránh tắc nghẽn ống cống, xin bỏ giấy lau tay vào thùng giấy, không bỏ vào bồn cầu. Xin dành những hàng ghế cuối 2 góc trái, phải nhà thờ cho các gia đình có con thơ. Cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.


 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....