Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C_2022

   Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Lá. Năm C. Số 884

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 50, 4-7.  Trong bài đọc một này, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng hy sinh chịu những cực hình và nhục mạ của con người theo thánh ý Chúa Cha. Người đặt trọn niềm tin cậy, che chở vào quyền năng của Chúa Cha là Đấng luôn luôn phù trợ Người.

Bài Đọc 2. Pl. 2, 6-11. Trong bài đọc này thánh Phaolô cho chúng ta biết: Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá.  Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật.

Tin Mừng.  Lc. 22,14-23,56. Tin mừng hôm nay thuật lại sự Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.  Người vô tội nhưng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Đáp ca: Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

 Kinh Thánh Tuần Tới:   Cv.10, 34-43; Cl. 3, 1-4; Ga. 20, 1-9.

Suy Niệm.

Cuộc rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem biểu dương vinh quang của Ngài. Nhưng vinh quang hôm nay chỉ thoáng qua và chóng lụi tàn, vì vài ngày sau thì Ngài bị giết chết nhục nhã trên thập giá. Vinh quang thực sự của Chúa Giêsu chỉ biểu lộ trọn vẹn khi Ngài sống lại và trên trời. Hôm nay chúng ta cầm lá đi kiệu và biểu dương vinh quang của Chúa Giêsu. Tuy nhiên chúng ta chỉ thực sự biểu dương vinh quang Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ những giới răn của Ngài và sống theo thánh ý Ngài: chấp nhận hy sinh phục vụ, bác ái, quảng đại, chịu thiệt thòi và đau khổ. Cuộc chịu nạn của Chúa Giêsu là một sự biểu lộ lòng yêu thương, và cũng là lời mời gọi chúng ta yêu thương nhau, liên kết những đau khổ của chúng ta với những đau khổ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, chúng ta sẽ tìm được bình an và sức mạnh.

Chương Trình Tuần Thánh và Phục Sinh.

Thứ Hai - Thứ Tư Tuần Thánh.

  • 5:30 chiều:  Ngắm đứng - Dâng hạt
  • 6:15: Thánh lễ

Thứ Ba Tuần Thánh

  • 8 giờ sáng: Thánh Lễ
  • 5:30 chiều: Ngắm đứng. Dâng hạt - Chịu lễ

Thứ Năm Tuần Thánh. 

8 giờ tối -Thánh lễ Kính Chúa Thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Bài đọc 1: Ng.Trung Hải.  Bài đọc 2: Mai Hoàng. 

Lời nguyện: Nguyễn Ngọc Yến.

TTV Thánh Thể: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; sơ Ánh Tuyết; Ng. Thanh Ban

9 giờ 30 tối: Chầu Thánh Thể.  

Thứ Sáu Tuần Thánh. 

  • 6 giờ chiều: Ngắm đứng. Dâng hạt.
  • 7 giờ chiều: Đi đàng Thánh giá ngoài trời.
  • 8 giờ tối:  Suy tôn và tôn kính Thánh giá Chúa Ki-tô.

Bài đọc 1: Lê Đình Phong.   Bài đọc 2: Đỗ Thu Hương.  

Lời nguyện: Ng. Trung Hải

Bài thương khó: Ng. Thanh Ban; Ng. Trường Giang    

TTV Thánh Thể: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; sơ Ánh Tuyết; Ng. Tr. Giang

Thứ Bảy-Vọng Phục Sinh. 

8 giờ tối- Thánh lễ vọng Phục Sinh.

Bài đọc 1, 2, 3: Ngô Thủy Tiên; Lê Đình Phong; Trần Thu Hường. 

Bài Thánh Thư: Ng. Lê Huy Bình.    

Lời nguyện:  Phạm Lan Thanh  

Thừa tác viên: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; sơ Ánh Tuyết; Ng. V Phương

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - Thánh lễ 10 giờ sáng

(Không có Thánh lễ 8 giờ sáng)

Bài đọc: Nguyễn Trường Giang; Vũ Mary Thảo.

Lời nguyện: Nguyễn Ánh Tuyết

TTV Thánh Thể: Sơ Mai Liên; sơ Bích Phượng; sơ Ánh Tuyết; Ng. Tr. Hải

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai. Is. 42, 1-7; Ga. 12, 1-11.    Lh. Philiphe&Clara
Thứ Ba.  Is. 49, 1-6; Ga. 13, 21-38.  Lh. Lh. Phaolo
Thứ Tư.  Is. 50, 4-9; Mt. 26, 14-25.   Lh. Philiphe&Clara
Thứ Năm. Tuần Thánh.
Thứ Sáu.  Tuần Thánh.

Thứ Bảy.   5 giờ chiều.
Chúa Nhật. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn
                    Lh.Maria Ngô Th Tín - Augutino Hoàng Thiên

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Trường Giang/Ng. Th Ban         Sơ Mai Liên
8. Nguyễn Nhân/Đỗ Thu Hương          Sơ Mai Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng V Phương
10. Ng. Thanh Ban/Trần Thu Hường   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr. Giang

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 4, 2022. 

Quĩ Điều Hành. $4,323

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình: Vũ Duy Lương 200; Nguyễn Toán&Loan 100. 

Tổng cộng: $300

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cảm Tạ.

Chân thành cảm tạ linh mục Võ Tá Đề dòng Ngôi Lời đã hy sinh thời giờ đến giúp tĩnh tâm cho giáo xứ trong tuần vừa qua.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho linh mục và công việc phục vụ của ngài.    

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.    

Nghi Thức Thống Hối Và Xưng Tội.

Để chuẩn bị tâm hồn cho Tuần Thánh và Đại lễ Phục sinh, giáo xứ sẽ có nghi thức thống hối và Bí tích Giải tội lúc 2 giờ 30 chiều Chúa nhật. Xin đến đúng giờ để cùng bắt đầu.

Thánh Lễ Thứ Ba Tuần Thánh.

Xin chú ý! Vì các linh mục địa phận sẽ tham dự Thánh lễ Dầu tại nhà thờ chánh tòa lúc 5 giờ 30 chiều, cho nên Thánh lễ Thứ Ba Tuần Thánh tuần này sẽ được dời vào lúc 8 giờ sáng. Không có Thánh lễ chiều, nhưng vẫn có ngắm đứng và dâng hạt  lúc 5 giờ 30 và sau đó sẽ có nghi thức rước lễ. 

Ngắm Đứng-Dâng Hạt

Sẽ tiếp tục dâng hạt và ngắm đứng từ Thứ Hai đến Thứ Tư tuần này lúc 5:30 chiều. Thánh lễ lúc 6 giờ 15. Những ai muốn tham dự phụng vụ suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu cách đặc biệt này, xin vui lòng đến đúng giờ để được cắt cử.   

Chương Trình Làm Lá.

Trong niềm cảm tạ Thiên Chúa, công việc làm lá mùa chay năm nay đã hoàn tất một cách tốt đẹp.  Một lần nữa, chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh tham gia và giúp đỡ mọi công việc. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Chương Trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”

Đến nay đã có 127 gia đình quảng đại tham gia chương trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân” do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Có 3 gia đình tham gia tuần vừa qua. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Luật Chay Thứ Sáu Tuần Thánh.

Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Xin Tiền Giúp Quĩ Đất Thánh.

Để giúp bảo trì những công trình, cơ sở và thánh đường tại Đất Thánh, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau rước lễ vào Thứ Sáu Tuần Thánh.  Xin mọi người rộng lượng.

Săn Trứng. 

Sẽ có cuộc săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh tuần tới.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng mang theo giỏ cho các em đựng và theo dõi các em khi đi săn trứng.   

Dâng Hoa Tháng Năm Kính Đức Mẹ.

Tháng 5 là Tháng Hoa kính Đức Maria và sẽ có dâng hoa kính Đức Mẹ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 1 tháng 5. Chị Đỗ Thị Thu Hương và các em phụ giúp sẽ thành lập đoàn dâng hoa và tuyển một số các em trong các tuần tới.  Xin các phụ huynh cha mẹ khuyến khích và tạo điều kiện cho các em tham gia đoàn dâng hoa.  Chân thành cám ơn. 

Rao Hôn Phối.

Anh Đinh Ngọc Hoan, con ông bà Đinh Ngọc Hóa, muốn kết hôn với chị Vũ Mai Oanh, con ông bà Vũ Văn Ngọc, Việt Nam.  Nếu ai biết đôi này có trở ngại gì, xin liên lạc với linh mục chánh xứ.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....