Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 4 Phục sinh. Năm C_2022

 Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Phục sinh. Năm C. Số 888

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 13, 14-52. Hai tông đồ Phaolô và Banaba xác quyết Tin mừng cứu độ được rao giảng trước hết cho dân Do thái.  Nhưng Tin mừng không bị giới hạn.  Tin mừng phải được loan truyền khắp nơi trên trái đất qua mọi thời đại. 

Bài Đọc 2. Kh. 7, 14-17. Trong một sự suy tư thị kiến, thánh Gioan thấy cộng đồng dân Chúa gồm mọi dân, mọi nước, mọi chủng tộc.  Những người này đã từng chịu thử thách, đau khổ và hy sinh vì đức tin nên nay được vinh quang và được Thiên Chúa thưởng công.  Đó là nội dung đoạn sách Khải huyền này.

Tin Mừng.  Ga. 10, 27-30. Trong Tin mừng trích thánh Gioan hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh tự xưng là Mục tử nhân lành, và chúng ta là chiên của Người.  Chiên của Chúa thì biết nghe lời Người, tin vào Người và sống lời Người dạy bảo.  Và sẽ được Người bảo vệ, chăm sóc và dẫn đến sự sống muôn đời.   

Đáp ca:  Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.   

Kinh thánh tuần tới: Cv. 14, 20-26; Kh. 21, 1-5; Ga. 13, 31-33.   

Suy Niệm.

Tuần này là Chúa nhật  Mục Tử Tốt Lành. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xưng là Mục Tử. Mục tử biết đàn chiên, bảo vệ và dẫn dắt đàn chiên đến những cánh đồng cỏ xanh tươi và dòng suối trong mát, để chiên ăn, uống và nghỉ ngơi.  Chiên trong đàn nhận biết, lắng nghe và đi theo sự hướng dẫn của mục tử. Chúa Giêsu là vị Mục Tử Tốt Lành, và chúng ta là những chiên của Chúa, kết hợp lại trong một đàn là Giáo hội. Chúng ta tin vào Chúa Giê-su là Vị Mục Tử Tốt Lành, nhưng chúng ta có thực sự nhận ra và chân thành nghe tiếng Người dạy bảo để đi trong con đường Người dẫn dắt không? C​húa Nhật hôm nay cũng được Giáo Hội đặt làm ngày cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Khi nói đến Ơn Thiên Triệu, người ta thường nghĩ ngay đến ơn gọi làm linh mục hay tu sĩ nam nữ. Hai chữ “thiên triệu” có nghĩa là Chúa kêu gọi. Vì vậy Chúa kêu gọi mọi người nhận biết, tin và yêu mến Chúa, trở nên những nhân chứng đích thực cho Chúa, bằng lời nói, hành động và cuộc sống.  Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm nhiều “Thợ Gặt” trong cánh đồng lúa chín.

Reflection.

Acts 13:14, 43-52.  Today's reading allows us to share one of Paul's great victories on his first missionary journey. It is the Sabbath, and Paul goes to the local synagogue with his companion Barnabas. The city's large colony of Jews has gathered there to hear Paul's message. He proclaims the Good News of Jesus Christ so well that many are converted on the spot. The word spreads rapidly and by the following Sabbath the entire city, Jew and Gentile alike, turns out to hear Paul. Why do you think they were open to the message that Paul and Barnabas brought to them? When are you open to new ideas? Why?

Revelations 7:9, 14b-17. In this vision from Revelation, huge crowds of faithful believers from every nation gather before God's throne. To Christians who are suffering persecution, this vision is comforting. They need to know that their suffering will be rewarded by Jesus Christ, the Lamb of God. When the end comes, he will be there to shepherd and protect them. He "will wipe away every tear from their eyes." This reading calls Jesus, "the Lamb." When do we pray to the Lamb of God in the Mass? What do we ask for in that prayer? Jesus is the lamb who sacrificed himself for us. Why do you think we pray this litany just before receiving Holy Communion?

John 10:27-30. Jesus refers to himself as "the Good Shepherd." He describes the secure and lasting relationship he has with his sheep, those who truly hear him and believe. Just as no one can separate Jesus and his Father, no one can take Jesus' disciples away from him. We, as the flock of Jesus, hear and recognize Jesus' voice. When do we hear his voice? How do we recognize it? What can you do this week to show that you have truly heard the Good Shepherd's voice?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.  Cv. 11, 1-18; Ga. 10, 1-10.       Lh. Maria Lê Th Thục/Gđ. Hương Ng.
Thứ Ba.   Cv. 11, 19-28; Ga. 10, 22-30.   Lh. Batolomeo&Ine Teresa/Gđ. Ánh&Minh
Thứ Tư.   Cv. 12,24-13,5; Ga. 12, 44-50. Lh. Anton/Gđ. Ng. Thị Hoa
Thứ Năm.Cv. 13, 13-25; Ga, 13, 16-20.   Lh. Augutino/Gđ. Hương Ng.
Thứ Sáu. Cv. 13, 26-33; Ga, 14, 1-6.       Lh. Maria Ng Thi Vui/Gđ. Bình Phùng
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Maria Ng Thị Nghĩa/Gđ. Bình Phùng
Chúa Nhật. 8&10 - Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn - Lh.Anne/Gđ. Ánh&Minh
                               Lh. Giuse Phùng K Thức/Gđ. Bình Phùng - Lh.Maria Ngô Th Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Hội Hiền Mẫu                    Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Hiên   Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Phụ Huynh                     Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ    Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Lê H Bình/Đào Th Lợi        Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Ng. Trung Hải/Annie Ng.  Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Hải/Lê Đình Phong
 

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,367

Quĩ Xây Dựng.  Các gia đình:

Trần Hoàng&Nhã      1,500
Nguyễn Oanh&Loan 1,000 (Dâng cúng hoa Ngày Hiền Mẫu)
Nguyễn Hòa&Nhạn     500 (Tưởng nhớ Lh. Tô-ma)
Nguyễn Kim Ngọc       300
Trần Thị Hạnh             300
Hải Tăng                     200
Tổng cộng:           $3,800

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Ngày Của Mẹ.

Ngày Của Mẹ là ngày đặc biệt để các người con thể hiện lòng biết ơn và tri ân những người mẹ. Trong tuần mừng Ngày Của Mẹ hôm nay, xin chân thành chúc mừng tất cả người mẹ trong giáo xứ và hiện diện trong Thánh lễ, một ngày thật vui mừng và hạnh phúc. Xin Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria ban nhiều ơn lành cho mọi người mẹ.  

 

Chúc Mừng Các Em Lãnh Nhận Các Bí Tích. 

Trong niềm tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng các gia đình và nhất là 16 em trong lớp Khai tâm năm nay, được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban tràn đầy ơn lành xuống cho các em.  Và chân thành cám ơn các thày cô giáo lý viên và các em phụ giúp, đặc biệt sơ Hoàng Kim Anh, dòng Đa Minh, và chị Nguyễn Ánh Tuyết, đã dạy dỗ và hướng dẫn các em trong năm qua. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Xin Tiền Cho Phần Thưởng.

Để giúp tạo những phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong Thánh lễ tuần này. Xin quảng đại. Số tiền xin tuần trước là: $893

Chân Thành Cám Ơn

Chân thành cám ơn gia đình đã giúp đặt mua tôm, những người đã giúp đỡ công việc rửa chuẩn bị và nấu tôm, và những người đã lấy danh sách những người đặt mua tôm.  Số tiền thu được trong công việc bán tôm tuần vừa qua là: $7,384.  Xin Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Ghi Tên Nhóm Gia Trưởng.

Nếu gia trưởng nào muốn tham gia nhóm gia trưởng, xin ghi tên vào trong danh sách cuối nhà thờ.  Thời hạn chót ghi tên là Chúa nhật, ngày 12 tháng 6.  Xin kêu mời các gia trưởng tham gia.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức. 

Kính mời quý phụ huynh của các em lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng Chúa nhật tuần tới, ngày 15 tháng 5, sau Thánh lễ 10 sáng tại hội trường, để cùng bàn thảo về công việc tổ chức Thánh Lễ và tiệc mừng ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức ngày 26 tháng 6, trong Thánh Lễ 10 giờ sáng do Đức giám mục địa phận trao ban.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Chương Trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Đến nay đã có 136 gia đình quảng đại tham gia chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Có 3 gia đình tham gia tuần vừa qua: Quân Quốc&Hiền; Nguyễn Ng Long&Mai; Nguyễn Thị Hoa. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia và số tiền trong danh sách ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

Ly Tình Thương. 

Từ đầu niên học, mỗi thiếu nhi trong lớp GL-VN  đã được phát một Ly Tình Thương, để nhắc nhở các em luôn nhớ san sẽ những gì mình có cho những trẻ thơ bất hạnh ở quê nhà, qua việc hy sinh bớt tiêu xài để bỏ tiền vào ly. Niên học sắp kết thúc, xin quý phụ huynh nhắc nhở con em đưa Ly Tình Thương đi học, trao cho các thầy cô.  Số tiền hy sinh của các em sẽ được gởi về giúp các thiếu nhi nghèo khổ tại các vùng thôn quê Việt Nam.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....