Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm C. Số 891

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1Cv. 1, 1-11.  Bài đọc một trích sách Tông đồ công vụ hôm nay thuật lại sự việc sau khi sống lại, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ 40 ngày, ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi giảng dạy muôn dân rồi Người lên trời vinh hiển.

Bài Đọc 2. Ep. 1, 17-23.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xin Chúa ban thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin MừngLk. 24, 46-53. Bài Tin mừng của Thánh Luca hôm nay cho chúng ta biết trước khi lên trời, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng và hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến với các ông.  

Đáp ca: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
          Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Kinh thánh tuần tới: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Suy Niệm.

Việc Chúa Giêsu thăng thiên đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng, làm chứng và xây dựng Nước Chúa. Trước đây, là sứ vụ của chính Chúa Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ yếu là của Giáo Hội.  Giáo hội có sứ mạng làm chứng, rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Chúa, với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng "Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần." Và Ngài còn nói với các môn đệ: "Chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy."  Chứng nhân, hay người làm chứng, là người nghe gì nói y lại như vậy, thấy sao thuật y lại như vậy, rất đúng và rất trung thực. Hôm nay, sứ mạng này được trao cho thế hệ chúng ta. Chúng ta làm chứng cho Chúa, là Đường, Sự Thật và Sự Sống, bằng lời nói, việc làm và cuộc sống. Chúng ta  cầu xin Chúa hỗ trợ và ban ơn thêm sức để chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao.

Reflection.

Acts 1:1-11. In today's reading, Luke is expressing a truth about Jesus. That truth is that God "lifted Jesus up" to eternal glory after Jesus had done God's will on earth. He established the kingdom, or reign, of God among us. Now God's Spirit would give the disciples the power to spread that reign to the ends of the earth. Have you ever felt caught between the past and the future? Have you ever been challenged to let go of the good things of the past in order to be ready for the good things yet to come? The ascension of Jesus told the apostles and tells us that Jesus' presence with us will no longer be the same as it was. He will be with us, but in a different way. He will be with us by the grace of Baptism and the other sacraments, in the power of the Holy Spirit.

Ephesians 1:17-23The author sings God's praises for raising Jesus to his heavenly throne and placing all creation "beneath Christ's feet." Jesus is now head of the Church and the Church is his body. We have inherited his power and his mission. The more clearly we come to know him, the more powerful we become as people who can change the world. May his kingdom, or reign, come through us! How can you know "the hope" to which you are called? How will "the eyes of your hearts be enlightened"?

Luke 24:46-53In today's Gospel, we hear Jesus giving his farewell address to the apostles after his resurrection. He reminds them of who he is and who they are and will be. Once the promised Spirit has come, the apostles will venture out to preach and forgive sins in Jesus' name. They will build up his body, the Church. Jesus extends his hands over his friends, blesses them, and departs. But the ending is a happy one because those who believe in him know that Jesus is "with us always." How do you feel when someone makes a promise to you and the promise (even if it isn't a surprise) is kept?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Cv. 19, 1-8; Ga. 16, 29-33. Thánh lễ 8 giờ sáng.   2Lh Maria
Thứ Ba.    Lễ Đức Mẹ Đi Viếng                       Xin tạ ơn
Thứ Tư.    Cv. 20, 28-38; Ga. 17, 11-19. 2      Lh. Giuse
Thứ Năm. Cv. 22, 30-23,6-11; Ga. 17, 20-26. Lh.Batolomeo
Thứ Sáu.  Cv. 25, 13-21; Ga. 21, 15-19. Xin tạ ơn,
Lh. TTNN/Gđ. Ngô K Tâm
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.   Lh. Giuse Dương Minh Trọng
Chúa Nhật. 8&10 - Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn – Xin tạ ơn/Gđ. Ngô K Tâm
       Lh.Maria Phạm T Tin/Phạm V Định - Lh.Augutino/Nhi Lê - Lh.Maria Ngô Th Tín

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        


5.                                              Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Văn Cả/Lê Thị Hiên       Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10 Thân nhân                           Quí linh mục/Sơ Ánh Tuyết
   

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Hội Hiền Mẫu                               Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Trần Thị Tho           Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Ng.Tr Giang/Phan Thanh Ngà   Sơ Ánh Tuyết

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,460                       

Quĩ Quyền Sống: $1,600

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Đinh Phil                770
Trần Minh Hậu       500
Nguyễn Tuyết Anh 300
GĐ #9                    100
Lê Đình Phong        60
Tổng cộng:     $1,730

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc cho buổi picnic giáo xứ Chúa nhật tuần vừa qua, nhất là mọi người trong nhóm ẩm thực, mua, chuẩn bị và phân phát thức ăn, những người chuẩn bị trò chơi, quí anh trong ban bảo trì sắp xếp bàn ghế và dọn dẹp, anh David Trương quay video đã được đưa lên trang web giáo xứ.  Xin vào trang web để xem lại.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Hân Hoan Chúc Mừng.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng linh mục Peter Nguyễn Vũ Trọng Duy trong dịp mừng 5 năm trong Thiên chức Linh mục.  Ngài sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn lúc 10 sáng Chúa nhật tại giáo xứ. Xin Thiên Chúa tiếp tục ban nhiều ơn lành cho ngài và cho công việc mục vụ của ngài.  Giáo xứ cũng hân hoan chào mừng Đức ông Phạm Mạnh Cương, chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Núi Camelo, địa phận Booklyn, NY, và linh mục Thái Quốc Bảo, chánh xứ nhà thờ chính tòa địa phận Orange, CA.

Giáo xứ chân thành chúc mừng các học sinh trung học và sinh viên đại học mãn khóa ra trường năm nay. Cầu chúc các bạn có những quyết định tốt và sáng suốt cho tương lại, cũng như may mắn và thành công trong những công việc dự định. Xin Chúa ban nhiều ơn lành và đồng hành trong cuộc sống.

Chúc Mừng Thượng Thọ Và Kỷ Niệm Hôn Phối.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng

  • Chúc mừng thượng thọ 90 tuổi của ông Vũ Đình Hiệu
  • Chúc mừng Kim khánh (50) năm hôn phối ông bà Đỗ Trọng Quýnh&Tiếp,
  • và anh chị Huỳnh Thanh Cảnh&Loan kỷ niệm 34 năm hôn phối.

Xin Thiên Chúa ban nhiều sức khỏe và nhiều ơn lành cho mọi người.   

Thứ Hai Lễ Tưởng Nhớ.

Xin chú ý! Thứ Hai tuần này là Ngày Tưởng Nhớ.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

 

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu đầu tháng, ngày mùng 3, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự.  Nếu gia trưởng nào muốn tham gia nhóm gia trưởng, xin ghi tên vào trong danh sách cuối nhà thờ. 

Hội Hiền Mẫu.

Hội Hiền Mẫu cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Bảy, ngày 4, tuần này, lúc 4 giờ 30, trước Thánh lễ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Bán Thức Ăn Và Crawfish Gây Quĩ.

Ban ẩm thực sẽ bán thịt nướng và bánh hỏi thịt nướng Chúa nhật tuần tới, ngày 5, bên hội trường. Và sẽ bán crawfish vào Thứ Bẩy, ngày 18.  Xin kêu gọi mọi người mua ủng hộ và thưởng thức những món ăn đặc biệt này.  Nếu muốn đặt mua crawfish, xin điện thoại hoặc gởi lời nhắn đến quý anh chị có tên sau đây: Chị Hường: điện thoại số: 918-808-9609.  Chị Linh: 918-645-5069. Hoặc anh Danh: 918-408-6574.

Chương Trình “Gieo Hạt Giống Đầu Xuân.”  

Đến nay đã có tổng cộng 138 gia đình quảng đại tham gia chương trình Gieo Hạt Giống Đầu Xuân do Đức giám mục địa phận khởi xướng. Với số tiền tổng cộng là: $80,901. Xin đọc danh sách các gia đình tham gia và số tiền trong danh sách ở cuối nhà thờ. Đức giám mục tha thiết kêu gọi mọi gia đình trong giáo xứ hy sinh và quảng đại tham gia.  Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse, ban nhiều Hoa Quả Tốt Lành cho mọi người.

 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....