Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 13 Thường Niên. Năm C_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 13 Thường niên. Năm C. Số 895

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 1V. 19, 16-21. Trong bài đọc 1 trích sách Các Vua, Thiên Chúa kêu gọi ông Êlisê làm ngôn sứ thay cho ông Êlia.  Ông dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia.  Ông đã nêu gương sãn sàng hy sinh theo Chúa cho chúng ta. 

Bài Đọc 2. Gl. 5, 1-18. Trong đoạn thư gởi dân chúng thành Galata, thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do.  Bởi vậy, chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Không nên lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt.

Tin Mừng. Lc. 9, 51-62. Chúa Giêsu dạy ai muốn làm môn đệ của Người phải đặt trọng tâm và đường lối của Người trên hết và trước tiên. Người còn dạy phải sống như Người: có lòng quảng đại tha thứ như Người đã thương tha cho dân làng Samari, và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Người, hiến mạng sống vì phần rỗi nhân loại.

Đáp ca: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.     

Kinh thánh tuần tới:  Is. 66, 10-14; Gl. 6, 14-18; Lc. 10, 1-9.

Suy Niệm.

Cuộc sống con người có những chọn lựa. Vì yêu thương và muốn cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu cũng đã vâng theo thánh ý Chúa Cha, khiêm nhường chọn kiếp sống làm người. Chọn lựa của Chúa được dệt bởi những sự hy sinh và đau khổ, hòa đồng với mọi hạng người trong xã hội lúc đó, kể cả những người tội lỗi. Người Kitô hữu, trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và bình an đích thực đời này và đời sau trong Nước Chúa, phải có những quyết định, chọn lựa dứt khoát và khó khăn. Đi theo Chúa đòi hỏi người Kitô hữu phải từ bỏ tội lỗi, những thói hư tật xấu, trong đó có những sự kiêu căng, tự ái, ganh ghét, chia rẽ và ích kỷ của con người. Và để dứt khoát làm được những việc đó phải có ơn Chúa, phải có ý chí vững mạnh. Thường thì chúng ta có khuynh hướng chọn sự thoả mãn, dễ dãi, tự do và thuận lợi, và ít ai thích đi con đường hẹp hay vào cửa hẹp. Nhưng những sự chọn lựa này sẽ không thực sự đem lại hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và can đảm đi theo con đường Chúa kêu mời và sống thánh ý Ngài, để chúng ta luôn sống trong an bình, vui mừng và hạnh phúc đời này và đời sau.

Reflection.

1 Kings 19:16b, 19-21. Today we hear the dramatic story of the prophet Elijah appointing his successor. At God's command, Elijah chooses Elisha to take his place. Elijah throws his cloak, the symbol of his prophet's vocation, over Elisha's shoulders. With no questions asked, Elisha immediately says farewell to his family and destroys his oxen and plow. He drops everything to follow God's call.  What are you called to do today for God?

Galatians 5:1, 13-18. In our second reading, Paul reminds the Galatians that Christians have been called to live in freedom. Those who have accepted Christ follow his example of love. Those who listen to the "flesh", whatever urges them to act against God's will, are still slaves. They act against their own best interests when they listen to the voice of selfishness. Saint Paul warns us that being a negative influence has its consequences. He calls it "destruction." Think of some examples of negative thoughts and actions. How can they hurt the very person who gives them a place in his or her own life or uses them against others?

Luke 9:51-62. Jesus is on his way to Jerusalem. He is preparing himself to face suffering and death. He forgives the Samaritans who refuse to welcome him, showing his disciples how to behave toward their enemies. He then responds to three different people who want to follow him. Does he say, "Come with me and all will be well?" Not at all. Jesus tells them right up front that the cost of becoming his disciple is high. That cost may include giving up home, family, and means of income. Jesus asks us to keep looking straight ahead as we follow him. How do you show you trust Jesus to lead you "straight ahead?"

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.


Thứ Hai.  Am. 2, 6-16; Mt. 8, 18-22.        Tạ ơn Đức Mẹ/Gđ. Danh&Dao
Thứ Ba.   Am. 3, 1-12, Mt. 8, 23-27.        Lh. Têrêsa/Gđ. Âu Trường
Thứ Tư.   Kính Thánh Phêrô và Phaolô.  Xin tạ ơn/Gđ. Huỳnh Thị Nhiều
Thứ Năm. Am. 7, 10-17; Mt. 9, 1-8.         Lh. Giuse/Gđ. Âu Trường
Thứ Sáu.  Am. 8, 4-12; Mt. 9, 9-13.         Lh. Madalena
Thứ Bảy.  5 giờ chiều.                             Lh. Giuse&Maria
Chúa Nhật. Lh. Matino Trần Phương/Nhóm bạn - Lh. Maria Ng Thị Châu
                    Xin bằng an cho gia đình&Chữa lành/Gđ. An Hoàng
               

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên                      Giúp Lễ        

5. Ng. Hưng Thịnh/Lâm Đỗ       Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Lê Thị Hiên       Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Phương
10. Lớp Thêm Sức                   Sơ Ánh Tuyết/

Phụng Vụ Tuần Tới.


5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Mai Liên/Ng. Th Ban
8. Ng. Nhân/Trần Thị Tho                    Sơ Nguyễn Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. V Cả
10. Lê Đình Phong/Phạm Lan Thanh   Sơ Ánh Tuyết/ Ng. Th Ban/Lê Đình Phong
       

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành.  $4,771

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Nguyễn Trung Long&Hoài  300
Nguyễn N Luân (Gđ.91)     200
Linh mục quản nhiệm         200
Tổng cộng:                      $700

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng Đức giám mục địa phận David Konderla đến ban Bí tích Thêm sức cho các em học sinh trong giáo xứ, linh mục Nguyễn Trọng Duy và mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô.

Xin chú ý!  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này sau chịu lễ cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô. Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai, di dân, dịch bệnh và những người đang sống trong cảnh nghèo đói. Xin rộng lượng.

Bí Tích Thêm Sức.

Giáo xứ hân hoan chúc mừng 13 học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay.  Xin Chúa Thánh Thần ban ơn và gìn giữ các em trong cuộc sống.  Chân thành cám ơn quí giáo lý viện và các em phụ giúp lớp Thêm sức năm nay. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Danh sách các em học sinh lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

 1. Maria Huỳnh Thảo Mi Dorothy
 2. Phêrô Phạm Nguyễn Dustin
 3. Maria Nguyễn Hồng Helen
 4. Giuse Nguyễn Ngọc Hải
 5. Tôma Lê Duy Ken
 6. Giuse Trần Hoàng Khang
 7. Giuse Đặng Tuấn Kiệt
 8. Maria Nguyễn Ngọc Lillian
 9. Giuse Nguyễn Nhật Michael
 10. Phêrô Hoàng Thiện Tâm Preston
 11. Têrêsa Maria Trần Hoàng Phương
 12. Maria Võ Quỳnh Yvonne
 13. Anna Lê Vivan Yvonne

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 hay hơn 50 năm, vào chiều Chúa nhật, ngày 26 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa Holy Family, lúc 2 giờ 30 chiều. Sau đó có buổi tiếp tân. Xin mời các vợ chồng kỷ niệm hôn phối tham dự.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn quí anh trong nhóm bảo trì và tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc bán crawfish, và những người đã mua ủng hộ. Đặc biệt chân thành cám ơn anh chị Tâm và Linh, và người đã ủng hộ những ly chè. Tổng số tiền thu được là: $8,556. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho tất cả mọi người.

 

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu đầu tháng 7 tuần này, ngày 1, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham dự, để xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cầu cho gia đình. 

Hội Hiền Mẫu.

Hội sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào Thứ Bảy đầu Tháng Bảy tuần này, lúc 4 giờ 30 chiều,trước Thánh lễ 5 giờ.  Xin các hội viên và mọi người tham dự, để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè. 

Chân thành cám ơn những người đã hy sinh cắt cỏ chung quanh khu vực giáo xứ. Giáo xứ cần nhiều người hy sinh thời giờ phụ giúp công tác cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Phạm Văn Tiến, số điện thoại: 918-340-3831, hay anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử trong nhà thờ. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay vào bồn cầu.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....