Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Giáng Sinh. Năm A. Số 921

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 52, 7-10.  Ngôn sứ Isaia loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và toàn thể nhân loại.

Bài Đọc 2.  Dt. 1, 1-6.  Xưa Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay Người sai Con Một là Ngôi Lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của Người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại.  Đó là nội dung đoạn thư này.

Tin Mừng.  Ga. 1, 1-18.  Qua Tin mừng hôm nay, Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Ngôi Lời và là Thiên Chúa.  Người tạo thành vạn vật.  Người nhập thể cứu độ loài người.  Người là ánh sáng và là sự sống.  Ai tin nhận Người thì được là Con Thiên Chúa.

Đáp ca: Khắp nơi bờ cõi địa cầu

đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Kinh thánh tuần tới:  Lễ Kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Suy Niệm.

Nhìn vào hang đá, đức tin cho chúng ta hay Con Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” Chúng ta xác tín Chúa Giêsu là ánh sáng mang lại sự sống cho nhân loại như lời Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống .” Mừng ngày Chúa giáng sinh nằm trong máng cỏ tại Be-lem hôm nay minh chứng Chúa Giêsu là bánh ban sự sống đời đời. Chữ “Be-lem” có nghĩa là “Nhà Của Bánh.” Nhà của bánh là nơi chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Hằng Sống và chính Thánh Thể của Chúa. Hài Nhi Giêsu được vấn tã và đặt nằm trong máng cỏ chính là Đấng ban sự sống đời đời. Ngài sẽ lớn lên và theo ý định của Thiên Chúa Cha, Ngài trở nên lương thực nuôi sống muôn dân mọi thời đại. Những ai tin, tiếp nhận Ngài và sống Lời Ngài sẽ sống trong ân sủng và bình an, được sự sống đời này và đời sau.

Reflection

Isaiah 52:7-10. This reading is filled with images of sight and sound. A messenger appears on the mountaintop bringing glad tidings of peace. Guards shout for joy as they witness what they had longed to see: God bringing comfort and salvation. All Jerusalem (that means all God's people) breaks into a song of joy at the good news of God's coming. The prophet is telling the people, through these images of joy, salvation, and peace, that our saving God will come. How does the Lord "comfort his people?" Where is peace needed in our world? How can we announce peace, salvation, and good news?

Hebrews 1:1-6.  In this reading we are told that in times past God spoke through the prophets. But now God speaks to us through Jesus Christ, the only Son of the Father. On Christmas Day, Jesus was born. The Son of God became one of us. Jesus continues to speak to us today. He speaks to us in the Scriptures and in the liturgy. We hear him in the teachings of the Church. If Jesus "reveals" God, what do we now know about God? Is this "news" for you?

John 1:1-5, 9-18. John tells us that what we hear and see is God's own Son, Jesus Christ, the Word made flesh. He came among us as one of us for our human eyes to see and love and welcome. Jesus came to be with us, to teach us about his Father, and to tell us about God's kingdom. What can we do to show Jesus that we love and welcome him? We can worship him. We can talk with him, telling him of our hopes and dreams. We can try to be people who bring his peace and light and joy everywhere we go. One of the themes of this gospel is light. How does light "reveal" what is in a dark place? What is darkness in our world? What is light?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.   

Thứ Hai. Cv.6,8-10-7,54-59; Mt.10,17-22. Xin tạ ơn&Bằng an

Thứ Ba. 1Ga. 1, 1-4; Ga. 20, 2-8.       Xin bằng an/Gđ. Kiệt&Bích
Thứ Tư. 1Ga. 1,5-2,2; Mt. 2, 13-18.    Lh. Gioan Bao
Thứ Năm. 1Ga. 2, 3-11; Lc. 2, 22-35. Lh. Maria
Thứ SáuLễ Thánh Gia.   Lh. Giuse&Catarina – Các Lh.
Thứ Bảy.  5 giờ. Xin tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành hôn/Gđ. Ng. Ngọc Luân
Chúa Nhật. Lh.Matino - Lh.Teresa - 2Lh.Maria Tín&Châu -

Phụng Vụ- Lễ Vọng Giáng Sinh 


Đọc Lời Chúa: Nguyễn Th Chung/Đỗ Thu Hương
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ánh Tuyết, Sơ Bích Phượng; Ng. Tr Giang
Giúp Lễ:  Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện:   Nguyễn Ngọc Yến.
Dâng Của Lễ: Nhóm hoạt cảnh.

Chúa nhật, ngày 25, Lễ Giáng Sinh (Lễ buộc)


Thánh lễ lúc 11 giờ sáng.
Đọc Lời Chúa: Nguyễn Trường Giang /Phạm Lan Thanh
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Sơ Ng Liên/Sơ Bích Phượng/ Sơ Ánh Tuyết/Ng Th Ban
Giúp Lễ: Tất cả các em tham dự Thánh lễ
Lời nguyện: Lê Thị Hiên
Dâng Của Lễ: Hội Hiền Mẫu

Phụng Vụ Tuần Tới

         Đọc Lời Chúa                       Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng Hưng Thịnh/Đỗ K Loan     Sơ Nguyễn Liên/Ng. Th Ban
8. Lê Huy Bình/Trần Th Tho       Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/
10. Hội Hiền Mẫu                        Sơ Ánh Tuyết/Ng Tr Giang/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $5,427

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:

Loan Bùi&Tiến Lâm          2,000
Bùi Minh Hòa Hiệp&Becky  500 (Hoa Giáng sinh)
Đỗ Kim Loan                       200
Tổng cộng:                   $2,700

Đóng góp Tương xứng Với Đức giám mục: Các gia đình: Trọng Vũ 1,000;  Joseph&Anna Trần (Bixby) 1,000

Lời Chúc Giáng Sinh Của Linh Mục Chánh Xứ.

Hôm nay cùng với Giáo hội, chúng ta hân hoan mừng Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa đã khiêm nhường trở nên nhỏ bé để hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, đem tình yêu, an bình và ơn cứu độ đến cho nhân loại. Hài Đồng Giê-su nằm trong máng cỏ nghèo hèn chính là Ngôi Lời và là ánh sáng của Thiên Chúa. Trong niềm hân hoan mừng ngày Sinh Nhật của Đấng Cứu Thế giáng trần, xin kính chúc quí cha, quí sơ và quí ông bà anh chị em cùng gia quyến tràn đầy niềm an bình, vui mừng và hồng ân của Đấng Cứu Thế.            Lm. Chánh xứ 

Quĩ Linh Mục Hưu Dưỡng Địa Phận.

Để giúp cho các linh mục địa phận có những nhu cầu và điều kiện cần thiết cho cuộc sống hưu dưỡng, sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong Thánh lễ Vọng và Chúa nhật Lễ Giáng sinh.  Xin mọi người quảng đại.   

Lịch Phụng Vụ 2023.

Sau Thánh lễ sẽ phát lịch Phụng vụ 2023. Để mọi gia đình có 1 cuốn, xin mỗi gia đình chỉ lấy 1 cuốn.  Giáo xứ chân thành cám ơn các công ty thương mại, văn phòng, cửa tiệm và ân nhân đã bảo trợ lịch. Nếu cần dịch vụ, xin chiếu cố.

Lễ Thánh Gia.

Thứ Sáu tuần này, ngày 30, là lễ kính Thánh Gia.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng và 8 giời tối.  Xin Thánh Gia cầu bầu cho các gia đình trong giáo xứ.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp đến mừng kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 88 gia đình đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã tham gia đóng góp ở cuối nhà thờ. Xin kêu gọi mọi gia đình tham gia, đóng góp để tạo công phúc.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay sẽ được tổ chức vào 2 đợt.  Đợt thứ nhất, bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 1, 2023. Công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá./ Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu đậu và lau lá. / Thứ Sáu-7 giờ sáng: gói bánh và nấu bánh. / Thứ Bảy-7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu. / Sáng Chúa Nhật-giao bánh. Đợt thứ 2 tuần sau đó, ngày 11.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ giúp đỡ. Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Mừng Xuân Mới.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2023 tại cuối nhà thờ. Xin quí gia trưởng vui lòng đến lấy hộp thư của gia đình. Kèm theo hộp thư có những vé số xuân sẽ xổ vào dịp mừng năm mới vào Chúa nhật, ngày 22 tháng 1, 2023.  Xin mọi gia đình mua ủng hộ.  Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....