Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm A_2022

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng. Năm A. Số 918

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 11, 1-10. Trong bài đọc 1 hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo Chúa Cứu Thế sẽ đến.  Người tràn đầy Thánh Thần, Người xét xử công minh, bênh vực kẻ nghèo hèn, giúp mọi người sống bình an, thuận hòa và hạnh phúc.

Bài Đọc 2. Rm. 15, 4-9. Thánh Phaolô cầu xin Chúa cho chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, thương yêu phục vụ nhau để làm sáng danh Chúa và để được Chúa thương đến cứu rỗi.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mt. 3, 1-12. Tin mừng hôm nay thuật lại lời thánh Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và làm việc tốt lành, để dọn đường cho Chúa  vì Người đã đến gần rồi.  

Đáp Ca: Sự công chính và nền hòa bình viên mãn,
                                 sẽ triển nở trong triều đại Người tới muôn đời.
           

Kinh thánh tuần tới: Is. 35, 1-6.10; Gc. 5, 7-10; Mt. 11, 2-11.

Suy Niệm.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Gioan Tiền hô kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Đấng Cứu Thế mà ngôn sứ Isaia tiên báo, và Nước Trời đã gần đến rồi. Ăn năn sám hối là gì? Là thứ nhất từ bỏ tội lỗi, những chướng ngại như những thói xấu, sự ích kỷ, gian dối và tham lam, hay thay đổi cuộc sống và từ bỏ những hành động không hợp với ý Chúa. Thứ hai, làm việc lành, hy sinh, bác ái và quảng đại  cho xứng với lòng sám hối ấy, và bắt đầu một cuộc sống mới đạo đức hơn và theo thánh ý Chúa. Dù chúng ta đang sống trong thời điểm nào, và trong hoàn cảnh nào thì lời giảng dạy của thánh Gioan Tiền hô vẫn là một lời kêu gọi khẩn thiết và quan trọng. Xin Chúa giúp chúng ta thành tâm nhìn ra những chướng ngại vật, những yếu hèn và tội lỗi của mình. Xin cho chúng ta khám phá ra những ngăn trở làm chúng ta không đến được với Chúa, không đến được với anh chị em chúng ta, và không làm sáng danh Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta can đảm thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày.

Reflection.

Isaiah 11:1-10. In today’s first reading, the prophet Isaiah describes the peace that the Messiah will bring by reversing the hostile elements of nature. The prophet dreams of the day when God's reign of justice and peace is established over all creation. That blessed event will become a reality at the end of the world when Jesus comes again in glory. Consider how you will begin to share now in Isaiah's vision by helping enemies to become friends. We believe that the bud blossoming from the stump of Jesse is Jesus.  Jesus came to us at Bethlehem; now we look for him to come at the end of time. Yet how can we be eager for his coming, knowing that he will judge us?

Romans 15:4-9. Just as the first reading painted a picture of harmony, this reading reminds us that Jesus came to unite all people under God's mercy and love. Sometimes we find it easier to wall people out than to welcome them in. But Paul points out that we can find encouragement and guidance in God's word. What "walls" do you build at these times? How can you plan to take just one wall down in the coming week? What can you do or say to show acceptance and love for someone who is following a dangerous or self-destructive path? How can you keep from following down that path yourself?

Matthew 3:1-12. John the Baptist was one of those preachers who did not mind stepping on people's toes even those of the rich and powerful. His mission was to get people to repent and be baptized before the Messiah arrived. John warns the religious people of his time that they must produce good fruit as proof of their conversion. How are you getting ready for the Messiah? Are your actions of justice, peace, and love speaking loud and clear as you prepare for Christmas?

Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.   Xin tạ ơn Chúa&Đức Mẹ&Thánh Giuse - Lh. Phê-rô/Gđ. Tuấn&Linh

Thứ Ba.    Các đẳng Lh. – Lh. Maria
Thứ Tư.    Các Lh. – Lh. Gioan Bao/Gđ. Tuấn&Linh
Thứ Năm. Các Lh. Tiên nhân&Mồ côi - Lh. Phê-rô
Thứ Sáu.  Xin bằng an&Các Lh. – Lh. Isave/Gđ. Tuấn&Linh
Thứ Bảy.  Xin tạ ơn&Các Lh.
Chúa Nhật. Lh.Matino - Lh.Teresa- 2Lh.Maria – Lh. Maria/Gđ. Tuấn&Linh
          Lh. Maria Xuân Thủy – Lh. Augutino&Các Lh. – Tạ ơn Chúa&Đức Mẹ.

Phụng Vụ Tuần Này.     

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Hội Hiền Mẫu                               Sơ Nguyễn Liên/ Ng.V Phương
8. Ng. V Cả/Trần Hồng Trang          Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. V Cả
10. Lê Đình Phong/Ng. Kim Giao    Sơ Ánh Tuyết / Ng. Tr Hải/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến    Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban

8. Ng. Danh Nhân/Đỗ Thu Hương      Sơ Ng. Liên/Sơ Bích Phượng/Trần V Thái
10. Bùi Hồng Phúc/Vũ Lan                 Sơ Ánh Tuyết/Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,102            

Ngày Lễ Tạ Ơn: $2,286             

Quĩ Xây Dựng:  Các gia đình:


Nguyễn Long&Nga 1,000
Hải Tăng                    300
Lm. quản nhiệm         200
Gđ. # 9                      100
Tổng cộng:         $1,600

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.  

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.  Sau Thánh lễ, xin cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào các lớp học.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Xin chú ý! Thứ Năm tuần này, ngày 8, là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng và buộc.  Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng 8 giờ tối.

Chân Thành Phân Ưu.

Bà Maria Nguyễn Thị Duyến, vợ ông Trần Thu và là chị của anh Ng. Quốc Quỳnh, đã qua đời ngày 30 tháng 11. Giáo xứ chân thành chia buồn cùng tang quyến.  Xin cho linh hồn Maria sớm được hưởng hạnh phúc Nước trời.

Chương trình cầu nguyện:

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 lúc 7 giờ tối;
Chúa nhật, ngày 4 tháng 11 lúc 6 giờ tối, tại nhà quàn Floral Haven.
Thánh lễ An táng: Thứ Hai, ngày 5 tháng 11 lúc 10 giờ sáng.

Phụ Huynh Cha Mẹ Các Em Học Sinh Chú Ý.

Để bảo vệ sự an toàn cho các em học sinh, con em của quí vị, khi đưa các em tới và đón các em về, xin mọi người tuyệt đối tuân thủ sự chỉ dẫn lưu thông của nhân viên bảo vệ.  Không có phận sự, không vào hội trường và các lớp học. Xin đứng ngoài cửa hội trường khi đón các em về.  Giáo xứ cần sự hợp tác của quí vị phụ huynh để giữ an toàn cho các em học sinh.

Nhóm Hoạt Cảnh Giáng Sinh.  

Tuần này các em sẽ tập dượt hoạt cảnh sau giờ học đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em lúc 5 giờ.  Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em và cộng tác của cha mẹ. Xin Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Vọng

Tuần tĩnh tâm sẽ bắt đầu Thứ Sáu tuần này, ngày 9, và sẽ do linh mục  Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân bích hướng dẫn. Xin mọi người chuẩn bị thời giờ tham dự. Xin cha mẹ đem các em học sinh tới dự tĩnh tâm trưa Thứ Bảy.

Chương trình tĩnh tâm.

Thứ Sáu: 7:15 chiều- Thánh lễ 

                 8 giờ tối: Giảng tĩnh tâm.
Thứ Bảy. 10 giờ sáng: giảng tĩnh tâm. 
                 Ăn trưa miễn phí. -
                 1 giờ trưa: giới trẻ.
                 5 giờ 30 chiều: Thánh lễ 
                 8 giờ tối: giảng tĩnh tâm.
Chúa nhật 8 và 10 giờ sáng: Thánh lễ 
                  2 giờ 30 chiều: nghi thức thống hối và xưng tội.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Chương trình gói bánh mừng Tết năm nay sẽ được tổ chức vào 2 đợt.  Đợt thứ nhất, bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 4 tháng 1, 2023.  Đợt thứ 2 tuần sau đó, ngày 11.  Xin kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ và công việc để giúp đỡ  được thành công và tốt đẹp như những năm trước.  Chân thành cám ơn. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi Đóng Góp Tương Xứng.

Trong dịp kỷ niệm 1 năm cung hiến thánh đường, Đức giám mục giáo phận đã dâng cúng số tiền $1,000, để giúp trả nợ cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.  Đức giám mục kêu gọi tất cả mọi gia đình hưởng ứng đóng góp tương xứng. Đến nay đã có 80 gia đình hưởng ứng. Xin kêu gọi mọi gia đình tham gia. Xin đọc danh sách các gia đình đã tham gia ở cuối nhà thờ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ giăng đèn chuẩn bị mừng Giáng sinh, quí anh đã chạy giây điện và hệ thống thông tin trong nhà thờ, và quí anh đã hy sinh gắn máy quạt cho nhà bếp hội trường.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....