Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Năm A. Số 943

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 2, 1-11. Bài đọc này thuật lại việc các tông đồ vâng lệnh Chúa Giêsu tụ họp trong nhà tiệc ly.  Và Chúa Thánh Thần qua hình lưỡi lửa ngự xuống, biến đổi và cho các ông nói được các thứ tiếng để can đảm loan báo Tin Mừng.

Bài Đọc 2. 1Cr. 12, 3-13. Trong bài đọc 2 hôm nay, Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người một đặc sủng, và tất cả mọi ân sủng đều nhằm phục vụ lợi ích chung, nên mọi người phải hợp nhất xây dựng cộng đoàn và Hội Thánh.

Tin MừngGa. 20, 19-23. Tin Mừng hôm nay thuật lại: Chúa Phục Sinh hiện đến ban bình an và Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông can đảm làm chứng cho Chúa và tha tội cho mọi người.  Muốn can đảm làm chứng cho Chúa phải nhờ ơn và sự tác động của Chúa Thánh Thần.  

Đáp ca: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
                và xin canh tân bộ mặt trái đất.
    

Kinh Thánh tuần tới:  Lễ Chúa Ba Ngôi

Suy niệm.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục sinh, và cũng là ngày mừng sinh nhật của Giáo hội. Bài trích sách Tông đồ Công vụ thuật lại, vâng theo lời căn dặn của Ðức Giêsu Phục sinh, vào ngày lễ Ngũ tuần đang khi các tông đồ họp nhau cầu nguyện thì Thánh Thần đến như một cơn gió, phủ trên cả nhóm tông đồ đang tụ họp dưới hình lưỡi lửa. Lưỡi tượng trưng cho lời nói. Lửa tượng trưng tình yêu và lòng nhiệt thành. Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi lạ lùng nơi các tông đồ: từ những người nhút nhát và sợ sệt, họ đã được biến đổi thành những người can đảm, xác tín và nhiệt thành dấn thân vào công cuộc rao giảng Tin Mừng, và làm chứng cho Đức Giê-su Phục sinh. Một trong những dấu hiệu cụ thể và rõ ràng nhất về sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần là tinh thần yêu thương, bác ái, quảng đại, trong tình hiệp nhất hy sinh phục vụ như thánh Phao-lô khuyên bảo chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng sống tinh thần yêu thương và hy sinh phục vụ, thì chúng ta có thể tin chắc Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn và hoạt động trong chúng ta. Đó là dấu hiệu chúng ta là con cái của Thiên Chúa.

Reflection.

Acts 2:1-11.  When the Baptism of Jesus is described in the gospel, the Holy Spirit is pictured as a dove. But if the disciples in the upper room were expecting Jesus' promised Spirit to come as a dove, they had a big surprise in store! On that first Pentecost, the Spirit came as a powerful wind that blew all the disciples' fears out the window. The Spirit came as glowing tongues of fire that "lit a fire" in their hearts. Filled with the Holy Spirit, the disciples went out to speak of God's mighty deeds. Have you ever experienced this? How can we find the Holy Spirit in times of disappointment? How can you share your faith with others and encourage them in times of disappointment?

1 Corinthians 12:3b-7, 12-13.  What is the work of the Holy Spirit? Paul's letter explains it clearly and beautifully. The Spirit gives us a great variety of gifts and enables us to use them for one united purpose. These gifts are given to each person. No one is left out. Everyone has something to contribute. Each one of us can help build up the Body of Christ.  What gift do you have? How does it build up the Body of Christ?

John 20:19-23.  John's Gospel pictures Jesus breathing the gift of his Spirit on the disciples. It is Easter night and they are hiding behind locked doors out of fear of their enemies. Jesus calms them with his peace. He gives them the power to give peace to others by forgiving their sins. "As the Father has sent me, so I send you," Jesus says. We each have a mission in life. We are each sent by Jesus to do loving service right where we are. What do you believe Jesus is sending you to do in this time of your life? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai.   St. 3, 9-20; Ga. 19, 25-34.    Xin tạ ơn Đức Mẹ

Thứ Ba.    Hc. 35, 1-12; Mc. 10, 28-31. Lh.Teresa My&Anna Tài
Thứ Tư.    Xp. 3, 14-18; Lc. 1, 39-56.    Xin tạ ơn&Gđ. bằng an
Thứ Năm. Hc. 42, 15-25; Mc. 46-52.     Xin như ý
Thứ Sáu.  Hc. 44, 1-13; Mc. 11, 11-26. Lh. Teresa&Vincente
Thứ Bảy.     5 giờ chiều. Lh. Luca&Maria
Chúa Nhật. 10. Lh. Anna-Teresa-2 Lh. Maria

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ               Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Lê Thị Hiên            Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Thanh Ban/Phương Nguyễn   Sơ Bạch Tuyết/ Lê Đ Phong/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Hội Hiền Mẫu                                   Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban

8. Xin chú ý! Không có Thánh lễ 8 giờ sáng
10. Ng. Trung Hải/Trần Thị Hường      Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Ng. Th Ban

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,674                  

Quĩ Quyền Sống: $1,835          

Quĩ Xây Dựng: Các gia đình:

Trần Quang Thành&Mai 500
Nguyễn Chơn Phán       100
Lê Đình Phong                 60
Tổng cộng:                 $660

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Kỷ Niệm 30 Năm Hồng Ân Linh Mục.

Trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa, linh mục chánh xứ sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng 30 năm hồng ân linh mục vào Chúa nhật tuần tới, ngày 4 tháng 6. Vì để mọi người cùng chung vui với linh mục chánh xứ, cho nên sẽ không có Thánh lễ 8 giờ sáng.

Sau Thánh lễ 10 giờ sáng sẽ có tiệc mừng. Kính mời mọi người tham dự, để cùng với linh mục chánh xứ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.

Thánh Lễ Thứ Hai- Ngày Tưởng Nhớ. (Memorial Day)

Xin chú ý! Thứ Hai tuần này, ngày 29, là Ngày Tưởng Nhớ. Thánh lễ sẽ vào lúc 8 giờ sáng.  Không có Thánh lễ 6 giờ chiều.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mọi công việc cho buổi picnic giáo xứ Chúa nhật tuần vừa qua được tốt đẹp và vui nhộn, quí anh chị trong Hội đồng Mục vụ, mọi người trong nhóm ẩm thực, mua, chuẩn bị, nấu và phân phát thức ăn, những người chuẩn bị và điều khiển các trò chơi, quí anh trong ban bảo trì dựng lều, sắp sếp bàn ghế và dọn dẹp, ban âm thanh, truyền thông hình ảnh và nhóm bảo vệ.  Xin vào trang web giáo xứ để coi hình ảnh.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chầu Thánh Thể Nhóm Gia Trưởng.

Nhóm gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Sáu đầu tháng tuần này, ngày 2 tháng 6, lúc 5 giờ 30 chiều.  Xin mời quí gia trưởng và mọi người tham dự để cầu nguyện và xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa cuộc sống cá nhân, ban ơn lành cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu Chầu Thánh Thể.

Hội Hiền mẫu cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể Thứ Bảy đầu tháng tuần này, ngày 3, lúc 4 giờ 30 chiều trước Thánh lễ.  Xin mời mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  

Ly Tình Thương.

Chiến dịch Ly Tình Thương của Chương Trình Giáo Lý - Việt Ngữ niên khóa 2022-23 đã thu được $2,258.96.  Số tiền này sẽ được gởi về ủy lạo các thiếu nhi tại một số giáo xứ vùng sâu bên quê nhà vào đầu tháng 8/23, giúp các em chuẩn bị sách vở, bút mực cho niên học mới 2023-24. Xin cám ơn các em, quý phụ huynh, thầy cô cùng các ân nhân đã hưởng ứng chiến dịch rất ý nghĩa này.

Cung Nghinh Thánh Thể

Chúa nhật ngày 11 là ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nhóm Linh thao sẽ phụ trách phần khiêng kiệu, và Nhóm gia trưởng sẽ phụ trách những phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại, trong năm phục hưng lòng lòng tôn sùng và kính mến Thánh Thể này.

Ngày Picnic Địa Phận Mừng 50 Thành Lập.

Trong dịp mừng 50 năm thành lập, giáo phận sẽ tổ chức 1 buổi picnic cho tất cả giáo xứ trong giáo phận vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6. Tại giáo xứ Thánh Henry, Owasso. Từ 2 giờ 45 đến 10 giờ tối. Có nhiều tiết mục như diễn hành lần hạt bằng nhiều ngôn ngữ, thi làm bánh và trình diễn các vũ điệu dân tộc. Thánh lễ do Đức giám mục chủ tế sẽ vào lúc 4 giờ chiều. Xin đọc chương trình và chi tiết trên bảng để ở trước nhà thờ. Xin kêu gọi mọi người cùng tham dự để thể hiện tinh thần hiệp nhất của người Công giáo trong giáo phận Tulsa. 


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....