Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Mười Một Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Mười Một. Năm A. Số 946

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Xh 19, 2-6. Trong bài đọc 1 trích sách Xuất hành hôm nay, Thiên Chúa đã lập giao ước với dân Is-ra-en qua ông Mô-sê.  Chúa nhận họ làm dân riêng của Người.  Người cho họ làm vương quốc, tư tế, là dân thánh của Người.  Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài đọc 2. Trong đoạn thư này, thánh Phaolô xác quyết rằng vì yêu thương chúng ta cho nên Thiên Chúa đã ban chính Con Một Người chịu chết để chuộc tội và giao hoà chúng ta với Người, hầu chúng ta được sống nhờ Con của Người.    

Tin Mừng. Mt. 9, 36-10, 8. Chúa Giêsu thấy nhiều người lầm than khốn khổ, nên thương xót họ.  Chúa tuyển chọn các tông đồ và sai  các ông đến cứu giúp họ.  Hôm nay Người cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Người, đem ơn cứu rỗi của Người đến cho mọi người.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca: Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.

Kinh Thánh Tuần Tới: Gr. 20, 10-13; Rm. 5, 12-15; Mt. 10, 26-33.

Suy niệm. 

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với đám đông dân chúng theo Người. Họ khao khát nghe lời Chúa dạy. Họ mong ước được Chúa an ủi và tăng sức mạnh trước những gánh nặng của cuộc sống trên vai. Trước tình cảnh đó, Chúa đã kêu gọi các tông đồ cộng tác với Người và sai các ông đi loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa. Khi được rửa tội, chúng ta cũng được tuyển chọn làm môn đồ của Chúa, và chúng ta cũng được Chúa kêu mời cộng tác, và sai chúng ta đi làm sứ giả loan báo Tin mừng cứu độ của Ngài.  Như thế, sứ mạng loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa không phải là một việc của riêng ai, nhưng là một sứ mạng của tất cả mọi người mang danh Kitô hữu.  Cầu xin nhờ sức mạnh của Thánh Thể mà chúng ta sắp lãnh nhận, giúp mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu của Chúa cho chúng ta, sống xứng đáng là một sứ giả của Tin mừng Nước Thiên Chúa, và can đảm chu toàn sứ mạng. Nhờ đó, sẽ không còn những con chiên bơ vơ, vất vưởng vì không có người chăn.

Reflection.

Exodus 19:2-6a. In this reading, the Lord prepares Moses to receive the Law, the Ten Commandments. The Lord wants Moses to tell the people of the care and concern that these laws represent: "If you hearken to my voice and keep my covenant, you shall be my special possession." The Law is meant to help the people order their lives under God in happiness and peace. The Law of God will help to make God's people a holy nation. How does God take care of us today?  How do you care for others in your circles of belonging?

Romans 5:6-11. In this letter to the Romans, Paul explains that Christ died for all of us, not because we were good, but out of love for us. But we were not saved only by his death. We were saved by his resurrection: "How much more, once reconciled, will we be saved by his life." Giving one's life so that others may live is what Jesus called "no greater love." How wonderful to know that those who risk their lives for others will, with all of us, live forever with the resurrected Lord Jesus. There are ways that each one of us can give our lives for others even without risking death. They are little ways, but they help us to love and care for others. Can you think of some?

Matthew 9:36-10:8. This gospel reading gives us a glimpse into the heart of Jesus. When he saw the crowds who had come to hear him speak, we read that his heart was moved with pity "because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd." Jesus couldn't leave them like that. He had to do something! So he gathered helpers, the apostles, and sent them out to care for the people. He told them: "Without cost you have received; without cost you are to give."  How can we be shepherds and care for others that we meet along our way? 

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.       

Thứ Hai.   2Cr. 6, 1-10; Mt. 5, 38-42.    Lh. Giuse&Maria

Thứ Ba.    2Cr. 8, 1-9; Mt. 5, 43-48.      Các Lh.
Thứ Tư.    2Cr. 9, 6-11; Mt. 6, 1-18.      Xin bình an /Gđ. Chị Huyền
Thứ Năm. 2Cr. 11, 1-11; Mt. 6, 7-15.    Lh. Giuse&Teresa
Thứ Sáu.  2Cr. 11, 18-30; Mt. 6, 19-23. Xin tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Bảy.    5 giờ chiều. Lh. Gioan Bao&Maria
Chúa Nhật. 8&10.          2 Lh.Maria – Lh. Teresa –
                                       Lh. Đominico&Anna/Gđ. Kim Liên&Kiệt

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                           Cho Rước Mình Thánh                    

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần K Thảo           Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng.Thành Chung/Trần Hồng Trang  Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr. Giang/Ng.Kim Giao             Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Thanh Ban/Lê Th Xuân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Đỗ K Loan          Sơ Nguyễn Liên/ Ng. Th Ban

8. Ng. Danh Nhân/Đỗ Thu Hương      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Đoàn Q Dũng/Vũ Lan                   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Đ. Phong

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,668

Quĩ Xây Dựng. Các gia đình:

Đinh Phil         500
Ng. Tuyết Anh 300
Hải Tăng         300
Ẩn danh          100
Đoàn Dũng       50
David Đỗ          50
Tổng cộng: $1,300

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chúc Mừng Ngày Của Cha.

Trong tuần mừng Ngày Của Cha, xin chúc tất cả người cha trong giáo xứ, nhất là các người cha trong nhóm Gia trưởng, và hiện diện trong Thánh lễ hôm nay, một ngày thật hân hoan và vui mừng. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse, người cha nuôi gương mẫu và thánh thiện của Chúa Giê-su, ban nhiều ơn lành xuống cho mọi người.  Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã chuẩn bị món quà tặng cho những người cha hôm nay.


Chầu Thánh Thể.

Giáo hội Công giáo Hoa kỳ đã đưa ra một chương trình 3 năm, từ 19 tháng 6, năm 2022, đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống năm 2025, để phục hưng lòng tôn sùng Thánh Thể Chúa Ki-tô của tất cả mọi người. Các đoàn thể trong giáo xứ sẽ thay phiên Chầu Thánh Thể mỗi chiều Thứ Bảy bắt đầu từ 4 giờ 30.  Thứ Bảy tuần này nhóm Linh thao. Tuần tới, ngày 24, Ca đoàn.  Xin mọi người tham dự để cùng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tíchThánh Thể.

Sổ Gia Đình Công Giáo.

Giáo xứ sẽ phát hành sổ gia đình Công giáo và gởi tới tất cả gia đình trong giáo xứ. Xin điền những chi tiết cá nhân và các Bí tích của những người trong gia đình, sau đó linh mục chánh xứ sẽ ký tên và đóng dấu. Khi ghi danh con em học giáo lý&Việt ngữ, hay lãnh nhận các Bí tích sẽ phải trình sổ gia đình.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ làm cỏ, vây chung quanh và cho mùn gỗ vào những gốc cây trong khu vực nhà thờ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Ngày Picnic Mừng 50 Thành Lập.

Trong dịp mừng 50 năm thành lập, giáo phận sẽ tổ chức 1 buổi picnic cho tất cả giáo xứ vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 24 tháng 6, tại giáo xứ Thánh Henry, Owasso, bắt đầu từ 2 giờ 45 đến 10 giờ tối. Xin tập họp lúc 2 giờ 30 chiều để cùng đi chung với giáo xứ, và giáo xứ sẽ phụ trách ngắm Thứ Tư Kinh Mân côi.  Các em sẽ trình diễn một màn vũ dân tộc. Xin kêu gọi mọi người  tham dự và đem theo ghế ngồi.

Rao Hôn Phối.

Anh Mát-thêu Phạm Minh Thế, con ông bà Phạm Ngọc Quyền, muốn kết hôn với chị Cêcilia Vương Tú Hiền Ngân, con ông bà Vương Văn Hoàng, Việt Nam.  Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành tại Thánh đường giáo xứ Thánh Giuse vào Thứ Bảy, ngày 8 tháng 7, lúc 2 giờ chiều.  Nếu ai biết đôi này có ngăn trở gì, xin cho linh mục chánh xứ biết.  Chân thành cám ơn.

Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm Hôn Phối.  

Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn với các vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm hay hơn, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 6, tại nhà thờ chánh tòa, lúc 2 giờ. Sau Thánh lễ có buổi tiếp tân. Xin mời những vợ chồng mừng kỷ niệm tham dự.   

Quĩ Đồng Xu Thánh Phê-rô.

Xin chú ý!  Sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới, ngày 25, cho quĩ Đồng xu Thánh Phê-rô. Quĩ này giúp Đức Thánh Cha có tài chánh cứu trợ khẩn cấp những nạn nhân thiên tai và những người đang sống trong cảnh nghèo đói hay tị nạn. Xin rộng lượng.

Cắt Cỏ Và Bảo Trì Mùa Hè

Chân thành cám ơn những người đã hy sinh cắt cỏ chung quanh khu vực giáo xứ. Giáo xứ cần nhiều người hy sinh cắt cỏ, làm sạch sẽ và bảo trì nhà thờ, hội trường và khu vực chung quanh trong mùa hè này. Xin liên lạc với anh Danh, số điện thoại: 918-408-6574, để biết thêm chi tiết, công việc và ngày giờ. Xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành cho sự hy sinh của mọi người.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....