Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2023

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ 28 Thường Niên. Năm A_2023

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 28 Thường niên. Năm A. Số 963

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Is. 25, 6-9.  Trong bài đọc tuần này, ngôn sứ I-sa-i-a loan báo: Thiên Chúa dọn bữa tiệc thiết đãi mọi người.  Trong bữa tiệc đó, mọi người được của ăn ngon và được xóa hết mọi ưu phiền.  Đó là hạnh phúc Nước Trời.

Bài Đọc 2. Pl. 4, 12-20.  Thánh Phaolô gởi thư cám ơn tín hữu Philípphê đã giúp đỡ ông, tuy ông vẫn chịu đựng được mọi sự thiếu thốn.  Và ông xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho họ.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.

Tin Mừng. Mt. 22, 1-14.  Hạnh phúc Nước Trời như bữa tiệc cưới.  Trước hết Thiên Chúa ban cho dân Do Thái.  Nhưng họ từ chối, nên Người đã ban cho muôn dân.  Nhưng muốn dự tiệc cưới, cần phải mặc áo cưới phù hợp: tượng trưng cho cuộc sống bác ái, tốt lành, thánh thiện, sinh hoa trái tốt vì sống theo sự giảng dạy, giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin mừng. 

Đáp caTrong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.  

Kinh Thánh Tuần Tới. Is. 45, 1-6; 1TX. 1, 1-5.

Suy niệm.

Vì yêu thương và muốn chúng ta hưởng niềm vui và hạnh phúc, Thiên Chúa mời chúng ta dự tiệc cưới, ám chỉ Bí tích Thánh Thể và Nước Trời. Nhưng tiếc thay, nhiều người đã từ chối tình yêu thương của Thiên Chúa. Thật vậy, con người qua mọi thời đại vẫn tìm nhiều cách để khước từ tình yêu thương của Chúa. Có nhiều Ki-tô hữu hôm nay nhân danh đạo tại tâm để từ chối không đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.  Có người còn viện lý do bận rộn công việc để từ chối không tham dự Thánh lễ, hay tham dự hình thức bề ngoài, hay vì phải lo công việc kiếm tiền trước, rồi sau đó mới tranh thủ đi lễ. Họ là những người “thờ” thần tiền bạc trên cả Thiên Chúa. Coi trọng tiền bạc hơn cả đức tin và tình yêu thương của Chúa. Hình ảnh những người từ chối và vị khách tham dự nhưng không mặc áo cưới trong bài Tin mừng có thể là chính chúng ta, những Ki-tô hữu nhưng không có nếp sống phù hợp với Tin mừng. Phải chăng, bài dụ ngôn này là lời nhắc nhở chúng ta hãy sửa đổi lối sống, và mặc lấy chính Chúa Ki-tô, cho phù hợp với tình yêu thương của Thiên Chúa?

Reflection. 

Isaiah 25:6-10a.  Today's first reading is a poetic description of the heavenly feast that God offers to all people. A banquet of choice foods is prepared by God, the gracious host, and the guests experience harmony and friendship with one another. Words, of course, cannot describe what God has in store for us. But Isaiah's imagery gives us some idea of God's generous and lavish love. Why does Isaiah use the feast to tell us about what God has prepared for us in his kingdom? How can we prepare to participate in this heavenly feast?

Philippians 4:12-14, 19-20. We see in the second reading that St. Paul certainly knew all the secrets of a good life. He could be happy whether he had everything or nothing, whether he was hungry or full. Because he had the attitude of Christ, Paul also had the power of Christ working through him. Whatever he received from the Lord was all that he needed. Do you find yourself "wanting" things that you don't really need? What might some of these things be? What makes you want things you don't really need?

Matthew 22:1-14.  In today's gospel, Jesus tells a parable about the feast hosted by God. The invited guests do not show up, so other guests are gathered from the streets and invited to share the table and the joy. Sometimes we might ignore God's invitation. Do we recognize that God has an invitation for us every day? How can we receive and accept it? Have you ever thought that other things were more important or that you were too busy to accept God's invitation to the Eucharist, sacraments, prayers, or doing something pleasing to God and helpful to others?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   Rm. 1, 1-7; Lc. 11, 29-32.     Lh. Mát-ta/Gđ. Khoa&Hiền

Thứ Ba.    Rm. 1, 16-25; Lc. 11, 37-41. Lh. Mát-ta/Gđ. Khoa&Hiền
Thứ Tư.    2Tm. 4, 10-17; Lc. 10, 1-9.   Lh. Mát-ta/Gđ. Khoa&Hiền
Thứ Năm. Rm. 3, 21-30; Lc. 11, 47-54. Lh. Mát-ta/Gđ. Khoa&Hiền
Thứ Sáu.  Rm. 4, 1-8; Lc. 12, 1-7.         Lh. Mát-ta/Gđ. Khoa&Hiền
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Xin bằng an - Các Lh./Gđ. Khoa&Hiền
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Rosa – Lh. Maria – Lh. Teresa
                              Lh. Đa Minh&Maria - Lh. Giuse Riễm/Gđ.

Phụng Vụ Tuần Này

         Đọc Lời Chúa                          Cho Rước Mình Thánh                     

5. Ng. Thành Chung/Lâm Đỗ               Sơ Liên
8. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ Thu Hương      Sơ Liên/Sơ Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Các lớp giáo lý                               Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Hải/ Lê Đ Phong

Phụng Vụ Tuần Tới


5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến     Sơ Liên
8. Ng. Thành Chung/Trần Thị Tho       Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr. Trực
10. Ng. Trung Hải/Lê Thanh Xuân       Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân

Tài Chánh.

Quĩ Điều Hành. $4,733   

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người hiện diện trong Thánh lễ hôm nay. Những gia đình nào mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể  chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 21, sẽ do Ca đoàn phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.   

Nghi Thức Dâng Tiến.

Trong Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay sẽ có nghi thức Dâng tiến các em trong lớp Giáo lý Khai tâm, lớp 2, Xưng tội và rước lễ lần đầu. Chúng ta cùng chung lời cầu xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho các em và gia đình.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.

Xin kêu gọi tất cả mọi gia đình trong giáo xứ tham gia đóng góp chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới. Xin xem danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Nguyễn Quốc Quỳnh&Diễm $1,500
Gđ. Scott&Thi Puekett                 $1,100
Gđ. Bùi Minh Hiền                       $1,100
Gđ. Trần Mậu&Dawnna               $1,000
Gđ. Trần Quang Minh                     $735
Gđ. Phạm Thanh Quang             $1,030
Gđ. Trần Công Thừa                      $500

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Ca Đoàn Thiếu Nhi.

Ca Đoàn Thiếu Nhi sẽ phụ trách phần hát lễ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Chân thành cám ơn các em, phụ huynh và những người tập cho các em: anh chị Hiền và Hương, và những người đánh đàn.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  

Thừa Tác Viên Đọc Sách.

Xin những người tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách trong Thánh lễ vọng 5 giờ chiều Thứ Bảy,  8 và 10 giờ sáng Chúa nhật, vui lòng dự 1 buổi hướng dẫn sau Thánh lễ 8, hay sau 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay.  Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh tình nguyện tham gia trong phần phụng vụ này.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chúa Nhật Bác Ái Công Giáo.  

Trong lần xin tiền Chúa nhật tuần trước cho cơ quan Bác ái Công giáo của địa phận, đã thu được số tiền $2,544. Cơ quan Bác ái hỗ trợ cho các chương trình mục vụ giúp đỡ người nghèo địa phương như: cung cấp tài chánh, quần áo cho người nghèo khổ, vô gia cư, bệnh tật, những người mẹ có con sơ sanh bị bỏ rơi không nơi nương tựa và những di dân. Cám ơn lòng quảng đại của mọi người.

Tháng Mười Một-Tháng Các Linh Hồn.

Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin lễ chỉ cho các thân nhân đã qua đời trong tháng này, và được đăng trên tờ Tin mừng, xin vui lòng cho biết trước 2 tuần.

Sẽ có một Thánh lễ lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 4 tháng 11, tại nhà nguyện nghĩa trang Công giáo Calvery. Xin mời mọi người tham dự.

Hội Chợ Mùa Thu

Hội chợ mùa thu năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, bắt đầu từ 6 giờ chiều, với nhiều trò chơi có phần thưởng miễn phí cho các em. Và sẽ có cuộc thi quần áo Halloween. Đồng thời sẽ bán nhiều món ăn ngon, nóng hổi và hấp dẫn.  Xin mời mọi người tham dự.

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....