Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm B. Số 976

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. 1Sm. 3, 3-19. Bài đọc này thuật lại việc Chúa gọi ông Samuen 3 lần.  Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay thế cho ông Hê-li. Đó là ý nghĩa bài đọc này.

Bài Đọc 2.  1Cr. 6, 13-20.  Trong bài Thánh thư này, Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải thánh hoá nó để phụng sự Thiên Chúa.  Đó là nội dung, ý nghĩa của đoạn thư này.

Tin Mừng.  Ga. 1, 35-42.  Tin mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ của ông là Anrê và Gioan.  Hai người liền đi theo Chúa, và sau đó ông Anrê còn mời gọi anh mình là Simon, sau được gọi là “Đá”, là Phêrô, theo làm tông đồ Chúa nữa.

Đáp ca. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

Kinh Thánh Tuần Tới. Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm B

                                     Gn. 3, 1-10; 1Cr. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20. 

Suy Niệm.

Sau khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu, An-rê và Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Sau đó, An-rê lại giới thiệu anh là Si-mon và dẫn ông này đến gặp Chúa Giêsu. Cả ba đều trở thành môn đệ của Chúa, cộng tác với Người trong sứ vụ loan giảng Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa. Giới thiệu Chúa cho người khác là sứ vụ cao trọng của mỗi Kitô hữu – những người đã được thánh hiến bởi Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thanh Tẩy. Tuy nhiên, để giới thiệu Chúa, chúng ta cần phải biết Chúa, yêu mến Chúa và kết hợp mật thiết với Chúa trước đã. Bởi vì không ai cho cái mình không có, không biết.  Hay không có thể giới thiệu ai cho người khác nếu mình không tín nhiệm, hiểu biết người đó. Các môn đệ đã đến xem, đi theo, ở với Chúa chứng kiến lời rao giảng và phép lạ Chúa làm, sau đó họ đã hăng hái ra đi giới thiệu Chúa cho người khác bằng lòng trung tín, can đảm, bằng sự hy sinh và lòng quảng đại. Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta hãy thành thật tự hỏi: Người khác có thấy hay nhận ra sự hiện diện của Chúa trong lời nói, việc làm và trong đời sống chúng ta không?  Chúng ta có hiểu biết và có sự mật thiết với Chúa không? Chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác bằng cách nào?

Reflection.

1 Samuel 3:3b-10, 19Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing God’s voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, "Speak, for your servant is listening." For the rest of his life, Samuel listened to God. He became a great prophet among his people. Can you hear God’s voice today? How will you answer?

1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20. The Greek city of Corinth was a bustling seaport that was notorious in ancient times for immorality. The new Christian community there found itself surrounded on all sides by examples of all kinds of sin of body and mind. Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us. There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?

John 1:35-42The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for rock. One day the Church would be built on the rocklike faith of Peter.  When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai. 1Sm. 15, 16-23; Mc. 2, 18-22. Tạ ơn/Gđ. Quốc&Vân - Lh. ĐaMinh&Maria

Thứ Ba.  1Sm. 16, 1-13; Mc. 2, 23-28.   Lh. Mát-ta Bường/Gđ. Quốc&Vân
Thứ Tư.  1Sm. 17, 32-51; Mc. 3, 1-6.     Các Lh./Gđ. Quốc&Vân
Thứ Năm. 1Sm. 18, 6-9; Mc. 3, 7-12.     Lh.Lm. Phero Hùng/Gđ. Quốc&Vân
Thứ Sáu.  1Sm. 24, 3-21; Mc. 3, 13-19. Lh. Alexis Thắng/Gđ. Quốc&Vân
Thứ Bảy.     5 giờ chiều.    Lh. Maria -Tê-rê-sa – Xin Tạ ơn
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Giuse – Tê-rê-sa – Lh. Maria, mới qua đời.
                                                 Lh. Catarina&Phero&Anna/Gđ. Ng Tuất

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                           Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Hưng Thịnh/Đỗ K Loan            Sơ Liên/ Ng. Thanh Ban
8. Ng. Danh Nhân/Trần H Trang         Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Lê Đình Phong/Trần Thu Hường  Sơ Bạch Tuyết/ Đoàn Q Dũng/Phạm V Tiến

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên         Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang

8. Ng. Thành Chung/Trần Th Tho    Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Ng. Tr Trực
10. Lớp giáo lý phụ trách              Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $5,026

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 20, sẽ do nhóm Linh thao phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Nhóm Vũ Phụng Vụ.

Để giúp cho Thánh lễ Tân Niên thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ. Chị Đỗ Thu Hương và các em sẽ phụ trách sẽ mời một số các em tham dự. Các em sẽ ở lại tập dượt đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Xin Chú Ý!  

Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ xin vui lòng tắt điện thoại, hay cài đặt vào chế độ rung im lặng. Không xử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn, nước uống vào trong nhà thờ. Chân thành cám ơn.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường.  

Xin kêu gọi những gia đình trong giáo xứ chưa tham gia vào chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới, hay chưa đóng đủ số tiền $1,032, quảng đại tham gia đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Nguyễn Thị Lành $500

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.

Lớp Giáo Lý& Việt Ngữ.

Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học sau Thánh lễ 10 giờ sáng hôm nay, xin các cha mẹ mau mắn đem các em qua hội trường để vào lớp học. Để giữ sự an toàn cho các em, xin mọi người tuân thủ sự điều hành lưu thông trong bãi đậu xe của các nhân viên an ninh.  Lớp giáo lý sẽ phụ trách các phần phụng vụ trong Thánh Lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 21.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm. (Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu)  

Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời cha mẹ các em trong lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật 21.  Quí vị sẽ được biết thủ tục giấy tờ cần thiết phải có và chương trình học của các em. Cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Xuân.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2024 để trên bàn trước thánh đường.  Xin các trưởng gia đình đến lấy hộp bao thư của gia đình.  Kèm theo hộp thư là 2 vé số sẽ xổ trong dịp mừng xuân mới vào Chúa nhật, ngày 11 tháng 2.  Xin mua ủng hộ và mau mắn gởi tiền và cuống vé lại, để ban tổ chức sắp xếp. Trong các tuần tới đây, một số thành viên trong hội đồng Mục vụ cũng sẽ tới các cơ sở thương mại để xin mua ủng hộ. Các vé số sẽ được xổ trong dịp mừng xuân mới Chúa nhật, ngày 11 tháng 2.  Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán năm nay sẽ được tổ chức vào 2 lần.  

Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 24, với những công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều.

  • Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu và xay đậu, lau và cắt lá. Cần rất nhiều người.
  • Thứ Sáu, 7 giờ sáng: gói bánh và nấu bánh buổi tối.
  • Thứ Bảy, 7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.
  • Sáng Chúa Nhật giao bánh.

Đợt 2 sẽ gói nhiều bánh hơn, và bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 31, với thời giờ và những công việc như lần thứ nhất. Và cần nhiều người giúp đỡ.  

Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ đến giúp giáo xứ. Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người. Nếu ai muốn đặt bánh, xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi: 918-960-7062.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....