Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Ba Thường Niên. Năm B. Số 977

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1.  Go. 3, 1-10.  Bài đọc này thuật lại câu chuyện dân thành Ni-ni-vê phạm tội và Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Giô-na đến kêu gọi họ sám hối ăn năn.  Toàn dân nghe lời ông thống hối tội lỗi nên được Thiên Chúa thứ tha.

Bài đọc 2.  1Cr. 7, 29-31.  Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống siêu thoát, coi mọi sự ở đời như không vì thời giờ chóng qua.  Mỗi người sống hoàn thiện bằng cách sống kết hợp với Chúa. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau này.

Tin Mừng.  Mc. 1, 14-20.  Sau khi được Gioan Tiền hô dọn đường, Chúa Giêsu công khai loan báo Tin mừng.  Người kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi và tin theo Người.  Người cũng chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên phụ giúp Người. 

Đáp ca. Lạy Chúa, xin chỉ bảo con về lối bước của Ngài.

Kinh Thánh tuần tới.  Chúa nhật Thứ Tư Thường Niên. Năm B
Đnl. 18, 15-20; 1Cr. 7, 32-35; Mc. 1, 21-28.

Suy Niệm.  

Chủ đề của Lời Chúa hôm nay là "Ơn Gọi." Bài đọc một cho chúng ta biết về việc Chúa gọi tiên tri Giona đi rao giảng sự ăn năn sám hối cho dân thành Ninivê. Bài đọc 2 nói về sự cấp bách phải đáp lại tiếng Chúa gọi hoán cải đời sống. Còn bài Tin Mừng thì nói về việc Chúa gọi 4 Tông đồ đầu tiên là Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúng ta thường hiểu "Ơn Gọi" theo nghĩa hẹp, đó là Chúa gọi một người nào trở thành linh mục hay tu sĩ nam nữ. Hiểu rộng thêm thì "Ơn Gọi" là tiếng Chúa kêu gọi mọi người sống thánh ý Chúa, cộng tác với Người trong chương trình cứu độ, rao giảng Tin mừng, làm chứng cho Chúa và xây dựng Nước Chúa trần gian. Thật vậy, trong sứ vụ cứu độ thì Thiên Chúa lại cần đến sự hợp tác của con người. Thánh Augustinô đã suy gẫm và rút ra kết luận trong lời cầu nguyện: "Khi tạo dựng con, Chúa không cần hỏi ý con. Khi muốn thánh hóa con, Chúa cần con góp sức con." Chúa Giêsu đến loan báo Tin Mừng cứu độ, kêu gọi mọi người ăn năn thống hối, để được đón nhận vào triều đại nước Thiên Chúa. Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở thành những Kitô hữu, môn đệ của Chúa, và được Chúa mời gọi theo Chúa để thi hành sứ vụ này. Vậy chúng ta tự hỏi: “Tôi đã làm gì, bằng cách nào để tham gia đóng góp vào chương trình của Chúa?”  

Reflection.

Jonah 3:1-5,10God sent the prophet Jonah to the people of the pagan city of Nineveh. The people of Nineveh were doing many sinful things, and Jonah warned them of God's anger. The people listened to Jonah. They turned from their evil ways, believed in God, fasted, and did penance. Because of their change of heart, God spared them. Who are the people in today's world who help us to turn away from sin and evil behavior?

1 Corinthians 7:29-31. In this reading, Saint Paul reminds the people of Corinth that our world is not a lasting home. By this, he means that Christ will come again in glory. Until he comes again, we are to do our best to live good lives and to care for the needs of others. When we do these things, we are always ready to meet Christ. Preparing for God's Kingdom should always be a top priority for Christians. Why is it important to live each day as a preparation for God's Kingdom? How do we do that?

Mark 1:14-20. Today's gospel reading recounts how Jesus calls his first disciples Simon and Andrew, James and John.  The four fishermen immediately respond to God's call. They leave their boats and their nets in order to follow Jesus right on the spot. "I will make you fishers of men," Jesus promises his new disciples. They take his words to heart and make following him their first priority in life. What does Jesus call his first disciples and us to do? Are there things that might prevent us from hearing Jesus' urgent call? What are they?  Who or what can help us to put following Jesus first in our lives?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai.   2Sm. 5, 1-10; Mc. 3, 22-30.   Lh. Giuse Vượng/Gđ. Hòa Huyền

Thứ Ba.    2Sm. 6, 12-19; Mc. 3, 31-35. Lh. Maria
Thứ Tư.    2Sm. 7, 4-17; Mc. 4, 1-20.     Lh. Vincente
Thứ Năm. Cv. 22, 3-16; Mc. 16, 15-18.  Lh. Giuse
Thứ Sáu.  2Tm. 1, 1-8; Mc. 4, 21-25.     Tạ ơn Đức Mẹ
Thứ Bảy.    5 giờ chiều Lh. Maria -Tê-rê-sa – Xin Gđ bằng an - Lh. Giuse Quách
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Giuse-Tê-rê-sa -Tạ ơn 49 Năm -Lh. Maria Thủy
                                                 Lh. Madalena/Gđ. Nhật&Tâm Anh

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Danh Nhân/Lê Thị Hiên         Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Ng. Thành Chung/Trần Th Tho    Sơ Liên/Sơ Phượng/ Ng. Tr Trực
10. Lớp giáo lý phụ trách                 Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân
Reflection: Nguyễn Hồng Ân

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến     Sơ Liên/Ng. Th Ban

8. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Minh Ngọc      Sơ Liên/Sơ Bích Phượng/Phạm V Tiến
10. Ng. Th Ban/Lê Nhung                   Sơ Bạch Tuyết/
Reflection: My Vũ Lê

Tài Chánh.    

Quĩ Điều Hành. $3,683

Hân Hoan Chào Mừng. 

- Giáo xứ hân hoan chào mừng linh mục Lê Đức, Giám đốc ơn kêu gọi thuộc Dòng Truyền giáo Ngôi Lời.  Ngài sẽ chia sẻ Lời Chúa và Hội dòng của ngài trong các Thánh lễ tuần này.  Chân thành cảm tạ sự hiện diện của ngài tại giáo xứ. 

- Giáo xứ cũng hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể.  

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 27, sẽ do Ca đoàn phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Nhóm Vũ Phụng Vụ.

Để giúp cho Thánh lễ Tân Niên thêm phần trang trọng, sẽ có phần vũ phụng vụ. Chị Đỗ Thu Hương và các em sẽ phụ trách tập dượt cho các em. Và các em sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em.  Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Xin kêu gọi những gia đình trong giáo xứ chưa tham gia vào chương trình trả nợ ngôi thánh đường mới, hay chưa đóng đủ số tiền $1,032, quảng đại tham gia đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ.  Danh sách những gia đình quảng đại đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Nguyễn Trung Trực&Nguyệt   $10,000
Gđ. Lê Quang Trung                          $300
Gđ. Thân nhân Giuse Đoàn Vượng   $500

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria, Thánh Giuse, ban muôn ơn lành
cho các gia đình đã, đang và sẽ quảng đại đóng góp.
   

Lớp Giáo Lý Khai Tâm. (Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu)  

Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu, thân mời cha mẹ các em trong lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa Nhật hôm nay.

Bao Thư Dâng Cúng Và Vé Số Xuân.

Còn một số hộp thư dâng cúng tài chánh năm 2024 để trên bàn trước thánh đường.  Xin các trưởng gia đình đến lấy hộp bao thư của gia đình.  Kèm theo hộp thư là 2 vé số sẽ xổ trong dịp mừng xuân mới vào Chúa nhật, ngày 11 tháng 2.  Xin mua ủng hộ và mau mắn gởi tiền và cuống vé lại, để ban tổ chức sắp xếp. Chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người, và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Công Tác Gói Bánh Mừng Tết.

Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán năm nay sẽ được tổ chức vào 2 lần.  

Đợt 1 bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 24, với những công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, ngâm và rửa lá lúc 4 giờ chiều.

  • Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu và xay đậu, lau và cắt lá. Cần rất nhiều người.
  • Thứ Sáu, 7 giờ sáng: gói bánh và nấu bánh buổi tối.
  • Thứ Bảy, 7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.
  • Sáng Chúa Nhật giao bánh.

Đợt 2 sẽ gói nhiều bánh hơn, và bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 31, với thời giờ và những công việc như lần thứ nhất. Và cần nhiều người giúp đỡ.  

Xin kêu gọi mọi người hy sinh thời giờ đến giúp giáo xứ. Chân thành cám ơn và xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người. Nếu ai muốn đặt bánh, xin liên lạc với anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi: 918-960-7062.

Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.

Thân mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật tuần tới ngày 28 tháng 1 sau Thánh Lễ 10 sáng tại nhà bát giác của nhà thờ cũ.  Quý phụ huynh sẽ được thông báo chi tiết về khóa tĩnh tâm của các em từ ngày 22-24 tháng Ba sắp tới tại Nhà Dòng Mẹ Cứu Chuộc, và về ngày các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Chương Trình Mừng Tết.

Chương trình mừng Tết Giáp Thìn sẽ được tổ chức như sau: 

  • Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2, Thánh lễ Giao thừa lúc 8 giờ tối. Sau Thánh lễ sẽ có đốt pháo.
  • Thứ Bảy, ngày 10, Mùng Một Tết. Thánh Lễ vào lúc 5 giờ chiều.
  • Chúa Nhật, ngày 11, Mùng Hai Tết. Thánh lễ mừng Tân niên lúc 10 giờ sáng.

Trước Thánh lễ có nghi thức Cảm Tạ, Tôn vinh và Dâng hương. Sẽ có vũ phụng vụ trong Thánh lễ. Đức Giám mục địa phận sẽ chủ tế Thánh lễ.  Sau Thánh lễ sẽ có xin lộc thánh, lì xì, đốt pháo, tiệc mừng, sổ xố và văn nghệ.  Xin mời mọi người tham dự.  


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....