Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Tư Thường Niên. Năm B. Số 978

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Đnl. 18, 15-20. Trong bài đọc 1 trích sách Đệ Nhị Luật hôm nay, ông Môi sen loan báo cho dân Chúa biết: Thiên Chúa sẽ ban cho họ vị ngôn sứ, để thông truyền cho họ những điều Chúa dạy.  Vị đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến giảng dạy muôn dân.  Đó là nội dụng bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Cr. 7, 32-35.  Thánh Phao lô đề cao những người sống độc thân vì họ có thể phục vụ Thiên Chúa nhiều hơn.  Còn kẻ có vợ chồng thì phải vừa lo gia đình vừa lo việc Chúa, nên bị chi phối.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này

Tin Mừng. Mc. 1, 21-28. Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu giảng dạy có uy quyền, khiến ma quỉ phải kính phục và mọi người ngợi khen.  Vì thế chúng ta phải tin theo Người, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

Đáp Ca. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người;
           các bạn đừng cứng lòng.
   

Kinh Thánh Tuần Tới:  G. 7 1-7; 1Cr. 9, 16-23; Mc. 1, 29-39.

Suy Niệm.  

Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su trục xuất quỉ ra khỏi một người bị ám.  Kinh thánh cho chúng ta biết ma quỉ hoạt động khắp nơi và mọi lúc trên trần gian, không phải chỉ ngoài xã hội, mà nó còn ẩn nấp trong chính tâm hồn con người và trong cộng đoàn.  Ma quỉ len lỏi khắp nơi dùng mọi thủ đoạn, mưu chước, nhất là dùng những thủ đoạn thường làm con người thích, vui và thoải mái, cũng như những lời quyến dũ ngon ngọt để cám dỗ người ta kiêu căng, nói xấu, ghen ghét, gian dối, tranh dành, gây bất hòa, và vào mọi thứ tội lỗi, tính mê nết xấu khác.  Ma quỉ sẽ dùng mưu kế làm cho gia đình bất hòa, gây chia rẽ cộng đoàn.  Để chiến thắng ma quỉ, thứ nhất, cần phải luôn ý thức: ma quỉ là loài khôn ngoan, quỉ quyệt và quyền năng hơn loài người, ẩn nấp dưới mọi hình thức, trà trộn vào mọi nơi mọi chỗ, khi thì rất xấu xa, lúc lại có vẻ rất tốt lành, đạo đức, hy sinh.  Thứ hai. Sống khiêm nhường, năng lãnh nhận các Bí Tích, nhất là 2 Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Thứ Ba. Xa tránh những lời dụ dỗ hay dịp đưa đến tội lỗi, để sống trong ơn nghĩa Chúa. Thứ Tư. Hết lòng tin cậy, phó thác vào Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thứ Năm. Chân thành lắng nghe và can đảm sống Lời Chúa, và giáo huấn của Giáo hội.

Reflection.

Deuteronomy 18:15-20.  In this reading, Moses assures the people that God will raise up from among their descendants "a prophet like Moses." This prophet will speak what God commands. He will be a true spokesman for God. Like the people of Israel, we too must be concerned about who can teach us the true will of God. We must realize that often there are false prophets around us, advising us badly. We should turn to Christ and the Church for true teaching of what is God's will for us, what is right and wrong, just and unjust. How will you be a prophet to those around you?

1 Corinthians 7:32-35. The community in Corinth, was, it seems, always worrying about something. They wrote to Paul with their questions, and Paul tried to teach and reassure them. In this letter, he suggests that people look at their lives to see how they can devote themselves to God. Whatever our future state in life as married or unmarried people, we should begin now to give the Lord the most important place in our lives. If we do, everything else will fall into place. What can we do to keep God at the center of our lives?

Mark 1:21-28. In this reading, Jesus teaches and acts with authority. In this first miracle recorded by Mark, Jesus shows his power over the forces of evil. Even the evil spirit gives witness to Jesus, recognizing him as "the Holy One of God" and submitting to his commands. We should learn to trust in Jesus and his loving care for us. We should listen each day for his quiet voice in our hearts, urging us to trust him and to do what he asks. Does Jesus "authorize" our thoughts and actions? How or when?

Ý Lễ Trong Tuần.          

Thứ Hai. 2Sm. 15, 13-30; Mc. 5, 1-20.  Lh. Maria Nhương/Gđ. Bà Ry

Thứ Ba.  2Sm. 18, 9-30; Mc. 5, 21-43.  Lh. Maria
Thứ Tư.  2Sm. 24, 2-17; Mc. 6, 1-6.      Lh. Phero&Maria/Gđ. Trang Dung
Thứ Năm. 1V. 2, 1-12; Mc. 6, 7-13.       Lh. Matta/Gđ. Trang Dung
Thứ Sáu. Dâng Chúa vào đền thánh.    Lh. Benedicto/Gđ. Trang Dung
Thứ Bảy. 5 giờ chiều Lh. Maria -Tê-rê-sa – Giuse - Lh.Darrell Ray/H. các Bà Mẹ
Chúa Nhật. 8 và 10 giờ sáng. Lh. Maria– Tê-rê-sa – Catarina
                    Luca&Maria/Gđ. Trang Dung - Lh. Gioan/Gđ. Tiến&Kim Anh

Phụng Vụ Tuần Này. 

         Đọc Lời Chúa                          Trao Thánh Thể                     

5. Ng. Thành Chung/Ng. Ngọc Yến    Sơ Liên/ Ng. Th Ban
8. Ng. Hưng Thịnh/Ng. Minh Ngọc     Sơ Liên/Sơ Phượng/ Phạm V Tiến
10. Ng. Th Ban/Lê Nhung                   Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ Phong/Đoàn Th Nguyệt
Reflection:  My Vũ Lê

Phụng Vụ Tuần Tới

5. Ng. Hưng Thịnh/Trần K Thảo         Sơ Liên/ Ng. Tr. Giang
8. Lê H Bình/Ng. Minh Phương          Sơ Liên/Sơ Phượng/ Trần V Thái
10. Ng. Tr Giang/Ng. Th Phương       Sơ Bạch Tuyết/Ng. Th Ban/Lê Th Xuân
Reflection: Alex Nguyễn
     

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,150     

Bảo trợ lịch: Phở Nhi $500; Cali Nail $500

Hân Hoan Chào Mừng. 

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể Hội Hiền Mẫu.  

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 3, sẽ do Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin mọi người tham dự để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Chầu Thánh Thể Gia Trưởng.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể cho các gia trưởng vào tối Thứ Sáu tuần này, ngày 2, lúc 5 giờ 30 chiều, trước Thánh lễ 6 giờ.  Xin mời các gia trưởng đến tham dự, để cầu nguyện và xin ơn thánh hóa bản thân và gia đình.

Nhóm Vũ Phụng Vụ.

Các em sẽ ở lại tập dượt sau giờ học đến 5 giờ chiều. Xin cha mẹ đến đón các em.  Chân thành cám ơn các phụ huynh. Xin Chúa ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Xin kêu gọi những gia đình chưa tham gia quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách những gia đình đã đóng góp và số tiền trên bảng trước nhà thờ. Danh sách những gia đình đóng góp tuần vừa qua.

Gđ. Trang Dung&Long             $1,032
Gđ. Nguyễn Chơn Phán (Lần 2) $535
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.


Quĩ Đức Tin Và Hành Động 2024.


Đức giám mục đã gởi thư kêu gọi đến từng gia đình trong địa phận quảng đại đóng góp tài chánh cho quĩ này.  Sẽ xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin quảng đại.

Họp Phụ Huynh Lớp Thêm Sức.

Thân mời quý phụ huynh của các em trong lớp Thêm Sức tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật hôm nay, sau Thánh Lễ 10 sáng, tại nhà bát giác của nhà thờ cũ.  Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.

Chân Thành Phân Ưu.

Bà Catarina Vũ Thi Lý, vợ ông Trần Minh, đã qua đời và an táng tuần vừa qua.  Giáo xứ chân thành chia buồn cùng mọi người trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Catarina được nghỉ yên muôn đời.

Công Tác Gói Bánh Mừng Xuân

Chân thành cám ơn mọi người đã hy sinh giúp chương trình gói bánh đợt 1.

Đợt 2 sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, lúc 10 giờ sáng, với những công việc: ngâm gạo, chuẩn bị đậu, rửa lá và cắt lá. Xin mọi người tới giúp.
- Thứ Năm- 9 giờ sáng- cắt và ướp thịt, nấu và xay đậu, lau và cắt lá. 
- Thứ Sáu, 7 giờ sáng: gói bánh và nấu bánh buổi tối.
- Thứ Bảy, 7 giờ sáng: lau bánh và dán nhãn hiệu.
- Sáng Chúa Nhật giao bánh.
Xin mọi người hy sinh thời giờ đến giúp giáo xứ. Nếu ai muốn đặt bánh, xin điền vào mẫu trên bàn trước thánh đường. Anh Danh: 918-408-6574. Hay bà Mi: 918-960-7062.
Chân thành cám ơn gia đình ẩn danh đã bảo trợ vật liệu cho chương trình gói bánh năm nay. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Tổng Kết Đóng Góp Tài Chánh 2023.

Ban tài chánh đã gởi báo cáo tài chánh năm 2023 đến các gia đình.  Nếu có gì không chính xác, xin gặp ban tài chánh trước nhà thờ sau các Thánh lễ 8 và 10 giờ Chúa nhật, ngày 4, 18, và 25 để điều chỉnh.  Chân thành cám ơn lòng quảng đại đóng góp của mọi gia đình. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.

Chương Trình Mừng Tết.


Chương trình mừng Tết Giáp Thìn như sau:
- Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2, Thánh lễ Giao thừa lúc 8 giờ tối.
- Thứ Bảy, ngày 10, Mùng Một Tết. Thánh Lễ vào lúc 5 giờ chiều.
- Chúa Nhật, ngày 11, Mùng Hai Tết. Thánh lễ mừng Tân niên lúc 10 giờ sáng.
Có nghi thức Cảm Tạ, Tôn vinh và Dâng hương, và vũ phụng vụ trong Thánh lễ. Đức Giám mục địa phận sẽ chủ tế Thánh lễ. Sau Thánh lễ sẽ có xin lộc thánh, lì xì, đốt pháo, tiệc mừng, sổ xố và văn nghệ. Xin mời mọi người tham dự.

Chương Trình Làm Lá.

Công tác làm lá sẽ bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 15 tháng 2. Vì số bó công ty đặt hơn 25 ngàn, cho nên ngày bắt đầu làm lá năm nay sớm hơn. Vì đây là công việc hàng năm của giáo xứ và cần nhiều người giúp, xin mọi người chuẩn bị và hy sinh thời giờ đến giúp đỡ.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Thánh Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....