Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Năm B. Số 987

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. CV. 10, 34-43. Trong bài Kinh thánh này, chúng ta nghe thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi người.

Bài Đọc 2. Cl. 3, 1-4. Trong đoạn thư này, Thánh Phao lô kêu gọi chúng ta là những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo.

Tin Mừng. Ga. 20, 1-9. Tin mừng hôm nay thuật lại: vào sáng sớm bà Maria Mađalêna đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo tin cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, các ông thấy và tin Chúa đã sống lại ra khỏi mồ theo lời Thánh Kinh. Đó là ý nghĩa của bài Tin mừng hôm nay.


Đáp Ca: Đây là ngày Chúa đã lập ra,
                        chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

Kinh thánh tuần tới:  Cv. 2, 42-47; 1Ph. 1, 3-9; Ga. 20, 19-31   

Suy niệm.  

Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo cho các môn đệ biết trước Ngài sẽ bị lên án và chết khổ hình, nhưng sau ba ngày thì sống lại. Đức Giêsu đã sống lại thế nào? Ai đã khám phá ra điều này? Cả bốn sách Tin mừng đều tường thuật về biến cố này, nhưng đều không cho biết Đức Giêsu đã sống lại thế nào. Vì thật sự, không ai có mặt để chứng kiến biến cố lịch sử quan trọng này. Nhưng có những nhân chứng đã thấy ngôi mộ trống, và họ quả quyết, xác chứng Chúa không còn trong mộ.  Sau đó Chúa đã hiện ra nhiều lần với họ và các người khác để xác nhận Ngài đã sống lại, đồng thời dạy bảo họ nhiều điều. Đó là các tông đồ và một số phụ nữ, những nhân chứng về sự sống lại của Đức Giêsu. Chúng ta hôm nay tin thật Đức Giêsu đã sống lại như lời minh chứng của Thánh Kinh. Chúa Giê-su Kitô phục sinh là nền tảng đức tin vững chắc của Giáo hội. Và đó cũng chính là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta. Chúa phục sinh biến đổi thân phận phải chết của chúng ta qua sự sống lại của Người. Từ thân phận tội lỗi được trở nên trong sạch. Từ cát bụi phàm trần được trở nên làm con Chúa. Từ định mệnh mong manh phù du được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong nhà Cha trên trời. Lễ Chúa Phục Sinh đem lại cho ta niềm vui lớn lao. Vì thế mừng lễ Chúa Phục Sinh mời gọi chúng ta để ơn sủng của Chúa biến đổi đời sống nên tốt đẹp hơn, bác ái hơn, hy sinh hơn cho xứng đáng với niềm tin, xứng đáng với phẩm giá của con người được Chúa yêu thương cứu chuộc.

Reflection.

Acts 10: 34-43. Peter speaks with the wonderful freedom of an Easter Christian! He knows now that God's message of salvation is for all people. It is not limited to any one nation. Filled with enthusiasm, Peter gives his own witness to the life, death, and resurrection of Jesus. He rejoices in his own call to preach the good news of Jesus Christ risen from the dead. Can we really somehow experience what Christ’s resurrection means? How can you keep the wondrous message alive in you? How can you be an Easter Christian?

Colossians 3:1-4.  Today's second reading gives us good advice: Look up to the risen Christ. Seek the values of his kingdom. Don't get trapped in false values. Be faithful until the day when we all will appear with Christ in his glory. Name one value of Jesus and tell how you will be especially faithful to it during Easter week.

John 20:1-9. The gospel story of the empty tomb proclaims a joyful freedom theme. Jesus is free from the bonds of death! Mary Magdalene is freed from fear and becomes a witness to his resurrection. Peter and John are free to believe that their Lord is risen from the dead. The dawn of Easter frees us from fear and the darkness of sin. Alleluia!  How will your faith in the risen Lord free you to be a better person? How have you "seen and believed" this Easter?

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai.   Cv. 2, 14-32; Mt. 28, 8-15.    Lh. Giuse&Maria
Thứ Ba.    Cv. 2, 36-41; Ga. 20, 11-18. Lh. Gioan Bao
Thứ Tư.    Cv. 3, 1-10; Lc. 24, 13-35.    Lh. Giuse
Thứ Năm. Cv. 3, 11-26; Lc. 24, 35-48.  Lh. Catarina
Thứ Sáu.  Cv. 4, 1-12; Ga. 21, 1-14.     Lh. Giuse&Maria
Thứ Bảy.    5 giờ chiều    Lh. Anton-Teresa-Catarina
Chúa Nhật. 8&10g sáng. Lh. Anton- Teresa- 2 Lh. Catarina –
                                         Lh. Matta&Gioan Bao&Phero-Các Lh./Gđ. Hương Ng.
    

Phụng Vụ Tuần Này.    

         Đọc Lời Chúa                        Trao Thánh Thể                     

8. Ng. Thành Chung /Lê Th Hiên   Sơ Liên; Sơ Phượng; Ng. Tr Trực/Trần V Thái
10. Ng. Th Ban /Hoàng Mai           Sơ Bạch Tuyết; Ng. Tr Giang/Đoàn Th Nguyệt/
                                                       Ng. Th Ban/ Ng. Tr Hải/Phạm V Tiến
Reflection:  Alex Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Hội Hiền Mẫu                               Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8. Trần Thu/Trần H Trang                Sơ Phượng/Sơ Liên/ Phạm V. Tiến
10. Ng. Tr. Giang/Trần Mai Khanh   Sơ Bạch Tuyết/ Ng. Tr. Hải/Ng. Tr. Giang
Reflection: My Vũ Lê
            

Tài Chánh.   

Quĩ Điều Hành. $4,347

Lời Chúc Mừng Phục Sinh.


Ông bà anh chị em thân mến. Sau những tuần chay thánh, hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Giêsu Ki-tô phục Sinh. Như lời Người đã hứa, Chúa đã sống lại vinh hiển từ cõi chết. Ánh sáng Phục sinh của Chúa không những xua tan bóng đêm của tội lỗi và sự chết, mà còn đem đến ơn sủng, vui mừng, an bình và hy vọng, cũng như củng cố niềm tin cho chúng ta. Kính chúc quí cha, quí sơ, tất cả quí ông bà anh chị em và gia quyến tràn đầy ơn sủng và bình an của Chúa Giê-su Kitô Phục Sinh.         

Lm. Chánh xứ.

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Nguyễn Văn Phước&Hoài $600
Gđ. Nguyễn Oanh&Loan          $500
Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse
ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.

 

Săn Trứng. 


Sẽ có săn trứng cho các em sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật Phục sinh hôm nay.  Xin cha mẹ và phụ huynh vui lòng theo các em khi đi săn trứng, để gìn giữ thứ tự và an toàn.   

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 6, sẽ Hội Hiền Mẫu phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Giới Gia Trưởng Chầu Thánh Thể.

Giới gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Sáu tuần này, ngày 5.  Xin các thành viên và mọi người tham dự để cầu nguyện.  Xin Chúa Giê-su Thánh Thể thánh hóa bản thân, và cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.

Chầu Thánh Thể Cho Ơn Gọi.

Sẽ có giờ chầu Thánh Thể mỗi tối Thứ Năm trong Tháng Tư, bắt đầu từ Thứ Năm tuần này, ngày 4, từ 7 đến 8 giờ tối, do Văn phòng Ơn Kêu gọi địa phận, và linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy tổ chức.  Xin tham dự để cầu cho mọi ơn gọi: hôn nhân, độc thân, tu sĩ và linh mục trong địa phận. Sau giờ chầu sẽ có giờ gặp gỡ. 

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.

Xin chú ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 7. Xin cha mẹ đem con em đến lớp học đúng giờ, và đón các em vào lúc 2 giờ chiều.  Vì lý do an toàn, xin đừng để các em phải chờ sau giờ tan học.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Xin Chú Ý! 

Để giữ sự tôn kính thánh đường là nơi để cầu nguyện và cử hành các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, xin vui lòng tắt điện thoại, cũng như không xử dụng những máy điện tử khác. Không nói truyện ồn ào trong thánh đường. Và để gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ.  Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.   

Xin mọi người chú ý và cẩn thận khi vào chỗ đậu xe, và nhất là khi de xe ra và di chuyển trong sân, để không va chạm, làm hư móp những xe chung quanh. 

 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....