Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B_2024

Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Phục Sinh. Năm B. Số 988

Chương Trình Thánh Lễ.

Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
                Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể:  Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
                                Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.

 Kinh Thánh Tuần Này.

Bài Đọc 1. Cv. 4, 32-35. Bài đọc 1 thuật lại việc các tín hữu sơ khai tin Chúa Phục Sinh, nên đồng tâm nhất trí sống hiệp nhất thương yêu nhau.  Nhờ đó không ai thiếu thốn, vì mỗi người được nhận lãnh tùy theo nhu cầu của mình.  Đó là ý nghĩa bài đọc này. 

Bài Đọc 2. 1Ga. 5, 1-6.  Trong đoạn thư này, thánh Gioan quả quyết: Ai tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa thì sinh bởi Thiên Chúa.  Họ sẽ thắng thế gian nhờ tin vào Đấng Phục Sinh.  Xin cho chúng ta hết lòng tin vào Chúa.

Tin Mừng. Ga. 20, 19-31.   Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Kitô sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ để minh chứng và củng cố đức tin cho các ông. Sau đó Chúa ban bình an và Thánh Thần, và trao sứ vụ chứng nhân, rao truyền Tin mừng cho các ông và cho chúng ta hôm nay. Rồi Chúa nói: “Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.”    


Đáp ca: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm,
           vì đức từ bi của Người muôn thuở.

Kinh thánh tuần tới: Cv. 3, 19; 1Ga. 2, 1-5; Lc. 24, 35-48.

Suy niệm.

Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa hiện ra lần đầu với 10 Tông đồ, vắng mặt Tôma. Tám ngày sau, trong khi cửa phòng đóng kín, Chúa Giêsu lại hiện ra với các Tông đồ, lần này có cả Tôma. Trước hết Chúa nói: “Bình an cho các con”, sau đó, Người nói với Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Tô-ma tin Chúa sống lại. Chúa Giê-su còn nói cho ông biết: "Vì đã thấy Thầy, nên anh đã tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Chúa Giê-su cho các ông thấy những dấu chỉ về sự phục sinh của Người: sự hiện diện của Người, lời Người nói, ban Thánh Thần để tha tội. Sự bình an của Chúa Giêsu quả thật rất cần thiết cho các Tông đồ trong lúc này vì sợ hãi và bối rối, nhất là để củng cố đức tin cho các ông. Sự bình an còn cần thiết cho các ông chu toàn sứ vụ truyền giáo vì là hành trang ơn sủng, sức mạnh và vui mừng. Ngày hôm nay, chúng ta cũng rất cần sự bình an của Chúa Giêsu Phục Sinh trong việc trung thành với đức tin, rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa, vì chúng ta biết sẽ gặp nhiều sự cản trở, khó khăn, cám dỗ và thử thách. Muốn có bình an của Chúa, thì chúng ta phải sống những giới răn của Chúa dạy.

Reflection.

Acts 4:32-35. Does this reading sound like it is describing a dream world? Can we even imagine a world in which everyone shared what they had and no one was in need? The first Christian communities did indeed live in harmony and hold all of their property and possessions in common. Why do you think it is so difficult even for Christians to "be of one heart and one mind"?  Why is it sometimes hard for us to share what we have with those who have less?

1 John 5:1-6. A small child may say, "I love you" to Mom or Dad, and immediately go off to do something Mom or Dad has told him not to do. But as we grow up, we come to understand that love is proven in action. Most importantly, as this reading reminds us, we prove our love for God and others by living as God has commanded. If someone complained to you that God's commandments are "too hard," what might you say in response?

John 20:19-31. Jesus appears through locked doors and gives his disciples his peace. He gives them the gift of the Holy Spirit and communicates God's power of forgiveness. Thomas, who misses out on this experience of Jesus, refuses to believe unless he can touch Jesus' wounds. A week later he has a chance to do just that! Thomas exclaims, "My Lord and my God!" And Jesus tells us how "blest" are we who have believed in his resurrection without having seen his risen body. What is the first thing Jesus says to his disciples who are hiding behind locked doors? What does receiving the power of the Holy Spirit enable the disciples to do? What can you do when you have a doubt or a question about something? How do we experience the peace and forgiveness of Jesus in the Church today?   

Lời Chúa Và Ý Lễ Trong Tuần.         

Thứ Hai. Lễ Truyền Tin.      Lh. Giuse Lãnh/Gđ. Hoàng Tùng&Hường
Thứ Ba.    Cv. 4, 32-37; Ga. 3, 7-15     Lh. Giuse&Maria
Thứ Tư.    Cv. 5, 17-26; Ga. 3, 16-21.  Lh. Giuse
Thứ Năm. Cv. 5, 27-33; Ga. 3, 31-36.  Lh. Đa Minh/Gđ. Bùi V Tiến
Thứ Sáu.  Cv. 5, 34-42; Ga. 6, 1-15.    Lh. Giuse Lãnh/Gđ. Tùng&Hường
Thứ Bảy.    5 chiều.       Lh. Cecilia - Teresa - Lh.Tô-ma/Gđ. Ng. V Hòa
Chúa Nhật. 8&10 sáng. Lh. Cecilia-Teresa- 2Lh. Catarina- Lh. ĐaMinh/Gđ. Bùi Tiến
Lh. Lm. Giuse Quang/Gđ. Ng. V Phương - Lh. Giuse Lãnh/Gđ. Hoàng Tùng&Hường

Phụng Vụ Tuần Này.

         Đọc Lời Chúa                            Trao Thánh Thể                     

5.   Hội Hiền Mẫu                             Sơ Liên/ Ng. Th. Ban
8.   Trần Thu/Trần H Trang              Sơ Liên/Sơ Phượng/Ng. Tr Trực
10. Ng. Tr. Giang/Trần Mai Khanh   Sơ Bạch Tuyết/Ng. Tr. Hải/Ng. Tr. Giang
Reflection:  My Vũ Lê

Phụng Vụ Tuần Tới.

5. Ng. Danh Nhân/Bùi Yến Linh    Sơ Liên/ Ng. Th. Ban

8. Ng. Th Chung/Đào Th Lợi         Sơ Phượng/Sơ Liên/ Trần V Thái
10. Ng. Tr. Hải/Trần Th Hường     Sơ Bạch Tuyết/Lê Đ. Phong/Đoàn Th Nguyệt
Reflection:  Ng. Hồng Ân

Tài Chánh.   Từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa nhật Phục Sinh.

Quĩ Điều Hành. Tổng cộng: $13,541                      

Hân Hoan Chào Mừng.

Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ, hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ.  Cho vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Giờ Tôn Sùng Thánh Thể. 

Giờ tôn sùng Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần tới, ngày 13, sẽ Hội Đền Tạ phụ trách. Xin các thành viên trong hội và mọi người tham dự, để cùng thể hiện tình yêu và lòng tôn sùng Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh Thể, hồng ân cao quí mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Lễ Truyền Tin.

Thứ Hai tuần này, ngày 8, là lễ Truyền tin cho Đức Mẹ, lễ trọng.  Sẽ có 2 Thánh lễ lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối.  Xin tham dự.

Chương Trình Trả Nợ Ngôi Thánh Đường. 

Những gia đình chưa tham gia hay chưa đóng đủ số tiền $1,030, xin quảng đại đóng góp. Xin đọc danh sách các gia đình đã đóng góp, và số tiền trên bảng cuối nhà thờ. Danh sách gia đình đóng góp tuần vừa qua:

Gđ. Lê Tấn Đạt             $1,100
Gđ. Trần Thắng Tiến     $1,032
Vé số                                $800 (Giải 3 và 3 giải an ủi)
Gđ. Hoàng Tùng&Hường $500 (Lều)
Gđ. Lê Văn Bằng             $100

Xin Thánh Gia, Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Cả Giuse
    ban nhiều ơn lành cho những gia đình đã và sẽ đóng góp.
     

Lớp Giáo Lý Và Việt Ngữ.

Xin chú ý!  Các lớp giáo lý và Việt ngữ sẽ học lại sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật. Xin cha mẹ đem con em đến lớp học đúng giờ, và đón các em vào lúc 2 giờ chiều.  Vì lý do an toàn, xin đừng để các em phải chờ sau giờ tan học.  Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Chân Thành Cám Ơn.

Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh thời giờ phụ giúp chuẩn bị các công việc từ những ngày tĩnh tâm đến lễ Phục sinh được tốt đẹp và sốt sắng.  Các người chuẩn bị bữa ăn cho tuần tĩnh tâm, các em giúp lễ, quí ông trong nhóm Tông đồ, quí vị trong Hội đồng mục vụ, nhóm lưu thông, ca đoàn và nhóm sử dụng nhạc cụ, quí anh chị phụ trách quay video, chụp hình, gia đình ủng hộ hoa Phục sinh và người trang hoàng, và tất cả mọi người giúp đỡ trong nhiều công việc khác. Chân thành cám ơn các em học sinh và chị Huê đã giúp chuẩn bị cuộc săn trứng vui nhộn cho các em sáng Chúa nhật Phục sinh vừa qua. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội&Rước lễ lần đầu).

Để chuẩn bị cho các em Xưng Tội và Rước Lễ, thân mời phụ huynh lớp Khai Tâm (lớp 2) tham dự buổi họp vào Chúa Nhật, ngày 14 tháng 4 sau Thánh Lễ 10 giờ sáng. Chân thành cám ơn sự hợp tác của phụ huynh.

Chầu Thánh Thể Cho Ơn Gọi.

Sẽ có giờ Chầu Thánh Thể tối Thứ Năm tuần này, ngày 11, từ 7 đến 8 giờ tối, do Văn phòng Ơn Kêu gọi địa phận, và linh mục Nguyễn Vũ Trọng Duy tổ chức.  Xin tham dự để cầu cho mọi ơn gọi: hôn nhân, độc thân, tu sĩ và linh mục trong địa phận. Sau giờ Chầu sẽ có giờ gặp gỡ. 

Tĩnh Tâm Nhận Định Ơn Gọi Dòng Nữ Đa Minh Houston, TX.

Thời gian:  Tháng 5, từ 18-22. Tháng 7, từ ngày 9 đến 13.

Đối tượng: Các thanh thiếu nữ.
Mục đích:   Cơ hội để cầu nguyện, gặp gỡ và nhận định ơn gọi tu trì.
Địa điểm: St. Catherine Covent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX, 77035). Muốn biết thêm chi tiết, xin điện thoại: 713-723-8250, ext. 120. Email:vocation@dsmip.org. Hay vào trang điện tử: www.houstondominicans.org/vocations

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....