Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa. Năm B_2010Giáo Xứ Thánh Giuse.

Địa Phận Tulsa, Oklahoma.

14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380

Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

TinMừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa Năm B. Số 367.

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Ds. 6, 22-27.  Thiên Chúa dạy các tư tế khi chúc lành cho dân thì nói: ‘’Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, gìn giữ, thương ban bình an cho anh chị em.’’  Đó là đặt dân Chúa dưới quyền bảo trợ của Chúa và là nội dung bài đọc này.
Bài đọc 2.  Gl. 4, 4-7.  Tới thời viên mãn, Thiên Chúa cho Con Một Người sinh làm con Đức Maria, để cứu chuộc chúng ta, cho chúng ta thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời.  Đó là ý nghĩa bài đọc 2 hôm nay.
Tin Mừng. Lc. 2, 16-21.  Tin mừng hôm nay thuật lại: sau khi Đức Maria sinh Chúa Giêsu, thiên thần báo tin cho các ngưòi chăn chiên đến thờ lạy Chúa, và thuật lại cho Đức Mẹ nghe về Hai Nhi.  Đức Mẹ hằng ghi nhớ việc đó trong cuộc đời và suy niệm trong lòng.  Đó là ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay.

Đáp ca: Xin Thiên Chúa xót thương và ban phúc lành cho chúng con.

Kinh thánh tuần tới: Is. 60, 1-6; Ep. 3, 2-6; Mt. 2, 1-12. 
Suy Niệm. Hôm nay ngày đầu năm mới 2012 và là Lễ Mẹ Thiên Chúa, Tin Mừng đề cập đến việc "Mẹ ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng" (Lc 2:19). Không biết Mẹ suy nghĩ gì và "tất cả những sự việc đó" là những sự việc gì? Tuy Luca không cho ta biết, nhưng ta có thể tin chắc rằng Mẹ không thầm nghĩ, "Giá như..." hoặc "Nếu mình không thưa Xin Vâng...". Chắc chắn "những sự việc đó" bao gồm tất cả cảm nghiệm vui sướng của việc sinh hạ một Hài Nhi, Đấng đã được cắt đặt để biến đổi lịch sử con người. Năm mới và Hài Nhi trông rất yếu ớt, nhưng quyền lực vô biên của Thiên Chúa ẩn trong năm mới như trong Con Trẻ bé mọn. Thiên Chúa sẵn sàng bao bọc cuộc sống và hy vọng mỏng dòn của chúng ta trong chiếc khăn ấm áp của tình yêu Ngài. Với sự hứa hẹn bảo đảm như thế chúng ta không cần phải nhìn lại những quãng trống trong cuộc sống quá khứ và thầm nghĩ, "Giá như..." nữa, nhưng hãy can đảm nhìn về tương lai với niềm hy vọng phong phú và với một tâm hồn cương quyết. Chúng ta cũng cần phải nhận rằng Thiên Thần nói với chúng ta giống như với các mục tử: "Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2:12). Hãy noi gương Mẹ gạt bỏ mọi thầm nghĩ, "Giá như..." hoặc "Nếu mà..." đối với những sự việc đã qua, và hãy đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu.

Reflection.
Numbers: 6:22-27. In this reading from the Book of Numbers, the key word is "bless." People who are "blessed" are brought into a close personal relationship with God. God watches over them in a special way, radiates love and joy on them, and favors them with peace and well being. Who are the people in your life that you consider "blessed?" What qualities impress you? Who might look to you as a "blessed person?" What can you do to become more aware of the many blessings that surround you in your everyday life?

Galatians 4:4-7. In this reading Saint Paul tells us that we have become God's adopted daughters and sons. Through Jesus' Spirit, we are made God's own children and heirs of all that God has promised. God is "Abba," like a wonderful parent who is absolutely crazy about us. In a special way, Jesus has given us Mary to be our mother, too. Many cares for us and for all of God's family with the same love she had for Jesus. We can turn to Mary our mother with all our needs and hopes, confident that she will never fail us. When do you turn to Mary? Today we celebrate Mary as our mother in the family of faith. How can you help others to learn more about Mary? How will you honor Mary as the one chosen by God to bring Jesus into the world?

Luke 2:16-21. The shepherds found Mary and Joseph, and the baby lying in the manger. And once they saw, they understood what God's message meant. This knowledge is another gift from God. And in the midst of all these amazing events is the quiet person of Mary. It is through her cooperation that all these blessings have come to us according to God's plan. She does not brag, or talk, or question. Luke tells us that she treasured all these things and reflected on them in her heart. Today, after receiving the Eucharist, take a few minutes to think about the "treasures" you have been given in the gift of Jesus. Ask Mary to help you reflect on them in your heart, as she did. In this way you will keep alive the meaning of Christmas all year long. Which qualities of Mary would you most like to develop in your life? Why? What steps will you need to take to acquire those qualities? How can we encourage devotion to Mary?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.   1Ga. 2, 22-28; Ga. 1, 19-28. Lh.Hiêrônimô&Cêcilia/Gđ. Trần C. Hồi
Thứ Ba.    1Ga.2,29-3,6; Ga. 1, 35-42.  Lh.Anna
Thứ Tư.    1Ga. 3, 7-10; Ga. 1, 35-42.   Lh. Giuse&Alê Xù/Gđ. Trần C. Hồi 
Thứ Năm. 1Ga. 3, 11-21; Ga. 1, 43-51. Lh. Gioan&Phêrô
Thứ Sáu.   1Ga. 5, 5-13; Mc. 1, 6-11.    Tạ ơn
Thứ Bảy.  Lh. cố Gioan Trần Đức Hồng/Gđ. Trần Hùng Cường
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Anna/HĐMV      
             
Phụng Vụ Tuần Này.       
                 Đọc Lời Chúa             Thừa Tác Viên TT                               Giúp Lễ
5:30 Ng. V. Quí/Sơ Kim Anh       Ng. Ngọc Bảo
8.  Lê Huy Bình/An Phạm            Ng. Văn Cả/ Sơ Ngô Vy
10. Ng. Th. Ban/Ngô Thủy Tiên    Ng. V.Hòa; Trần TD.Lan; Đoàn        Nicholas Âu &
Dâng Lễ: Gđ.Ng.Đời Thiên          Thanh Nguyệt; Ng. Trung Hải   Justin Võ;Arther Ng 

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Hội Hiền Mẫu                      Nguyễn Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Phạm Lan Dung        Ng. Đình Chót/Ng. V. Khá
10.Trương V.Minh/ĐỗThuHương  Lê Đ.Phong; Ng.Thanh Ban; Phạm   John Trần &
Dâng Lễ: Gđ.Trần Minh Thông     Văn Tiến; Lê Viết Thắng      Alex Ng.&James Ngô
            
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 25  tháng 12, 2011
Quĩ Điều Hành.  $4,139.     Quĩ hưu dưỡng linh mục:$1,691   

Chân Thành Cám Ơn. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn tất cả các em, phụ huynh và các anh, các chị phụ trách giúp hoạt cảnh cho đêm vọng Giáng sinh.  Đồng thời cám ơn ban trật tự đã giúp phân lối đi và điều hòa lưu thông.  Xin cám ơn các thành viên trong hội đồng mục vụ, ban bảo trì đã thực hiện dựng những cột ánh sáng, và tất cả mọi người đã giúp làm hang đá, chuẩn bị hội trường và khu vực  sân đậu xe.  Các anh chị em trong ca đoàn đã hy sinh bỏ thời gian tập dượt và hát trong các Thánh lễ. Anh Nguyễn Hiền đã thiết kế và điều khiển âm thanh. Những gia đình dâng cúng hoa. Các em giúp lễ. Và tất cả mọi người trong những công việc khác.  Xin Thiên Chúa trả công và  ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Dâng Cúng Tiền Hoa Giáng Sinh. Xin chân thành cám ơn gia đình anh chị Oanh -Loan đã dâng cúng 200 đô la, và gia đình anh chị Phương-Trang đã dâng cúng 300 đô la cho hoa Giáng Sinh.  Xin Chúa  ban ơn lành cho các gia đình.

Chương Trình Gói Bánh. Chương trình gói bánh mừng Tết Nguyên Đán đợt 1 bắt đầu từ chiều Thứ Tư, ngày 4, tuần này, với những công tác như ngâm đậu, cắt thịt và làm nhân. Thứ Năm sẽ ngâm, lau và cắt lá và ngâm gạo.  Thứ Sáu sẽ bắt đầu gói bánh từ sáng sớm, ban chiều nấu bánh.  Thứ Bảy lau bánh, cột giây và dán tem. Chúa nhật sẽ giao bánh. Chương trình gói bánh đợt 2 sẽ vào tuần sau đó, trong những ngày và với những công việc tương tự như đợt 1.  Đây là công tác cần nhiều người phụ giúp. Xin tha thiết kêu gọi mọi người chuẩn bị thời giờ, tham gia và giúp đỡ trong công việc tốt lành và xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang, chúc lành cho công việc thành công và có kết quả tốt đẹp, đồng thời trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.  

Xin Chú Ý! Ai muốn đặt mua bánh, xin vui lòng và mau mắn điền tên, số điện thoại và số bánh muốn mua vào phiếu để ở sau nhà thờ, và cho vào hộp bên cạnh. Giá $10/1bánh.  Xin thành thật cám ơn.

Chầu Thánh Thể. Các gia trưởng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào tối Thứ Sáu, ngày 6, vào lúc 6 giờ chiều, trước Thánh lễ 6 giờ 30.  Xin các gia trưởng tham dự để cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa cuộc sống và cho gia đình được hòa thuận.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào Thứ Bảy, ngày 7, tuần này.  Xin mời các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ. 

Tết Nguyên Đán.  Chương trình mừng xuân mới Nhâm Thìn năm nay sẽ được tổ chức như sau: Thánh lễ Giao Thừa Tất Niên sẽ được cử hành vào tối Thứ Bảy ngày 21 tháng 1, 2011, lúc 8 giờ tối, sau đó có xin lộc thánh và đốt pháo. Chúa nhật, ngày 22 tháng 2, Thánh lễ Tân Niên mừng năm mới vào lúc 10 giờ sáng. Sau đó có tiệc mừng.  Hội chợ xuân sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 29, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin mời mọi người tham dự.

Vé Số Tân Niên. Xin các gia đình hy sinh vui lòng mua các vé số kèm với hộp bao thư dâng cúng. Xin mau chóng hoàn lại tiền và cuống vé càng sớm càng tốt để ban tổ chức dự tính những lô trúng.  Xin thành thực cám ơn sự hy sinh và cộng tác của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....