Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 2 Thường niên. Năm B_2012


Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ Hai Thường Niên. Năm B. Số 369

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.  
Bài đọc 1. 1Sm. 3, 3-19. Bài đọc này thuật lại việc Chúa gọi ông Samuen 3 lần.  Ông đã khiêm tốn vâng nghe theo tiếng Thiên Chúa gọi, làm thủ lãnh dân Chúa thay thế cho ông Hê-li. Đó là Ỷ nghĩa bài đọc này.
Bài đọc 2.  1Cr. 6, 13-20.  Trong bài Thánh thư này, Thánh Phaolô khẳng định: Thân xác chúng ta là Đền Thờ Chúa Thánh Thần.  Chúng ta phải thánh hoá nó để phụng sự Thiên Chúa.  Đó là nội dung của đoạn thư này.
Tin Mừng.  Ga. 1, 35-42.  Tin mừng hôm nay thuật lại Gioan Tẩy giả thấy Chúa Giêsu thì giới thiệu cho hai môn đệ của ông là Anrê và Gioan.  Hai người liền đi theo Chúa, và sau đó ông Anrê còn mời gọi anh mình là Simon, sau được gọi là Phêrô, là Đá, theo làm tông đồ Chúa nữa.

Đáp ca. Lạy Chúa, này con xin đến, để thực thi ý Chúa.

Kinh thánh tuần tới: Gn. 3, 1-10; 1Cr. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20.  
Suy Niệm. Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta mọi nơi mọi lúc, vì thế tâm trí chúng ta cần phải tập trung mới nghe được tiếng nói của Chúa. Ngài nói với chúng ta trong sự thinh lặng, trong sự kín đáo, trong tâm hồn tĩnh lặng không để cho ngoại cảnh làm xáo trộn tâm hồn. Nếu ta đang bận rộn về những nỗi lo vật chất, si mê những của phù du, đầy những dục vọng, thì ta sẽ không nghe được tiếng Chúa gọi. Chúng ta đã được hân hạnh biết Chúa và tin theo Chúa. Đây là một hồng ân Chúa ban nhưng không cho chúng ta. Nếu Chúa Giêsu đã dạy :ỂCác con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng khôngỂ thì chúng ta cũng phải chia sẻ hồng ân ấy cho người khác để họ tin theo Chúa mà được hưởng nhờ ơn cứu độ.  Hôm nay Anrê giới thiệu Phêrô em mình cho Chúa Giêsu. Dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu. Ông là người có tâm tình truyền giáo. Ông dành trọn đời mình để dẫn đưa người khác bước vào tình yêu thương đó. Chúng ta có nhiều cách giới thiệu Chúa cho người khác, tùy theo sáng kiến mà Chúa soi sáng cho mỗi người. Nhưng giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác tốt nhất, cụ thể nhất, hữu hiệu nhất là bằng chính đời sống gương mẫu, đời sống tốt đẹp của chúng ta. Thực tế đã chứng minh : nhiều người trở lại tin Chúa vì thấy đời sống gương mẫu, bác ái của các tín hữu. Chính nếp sống đạo đức, thánh thiện, ngay thẳng, chân thành của chúng ta là một tấm gương trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn nhiều bài giảng hùng hồn.
Reflection.

1 Samuel 3:3b-10, 19. Samuel was a young boy who grew up in the Temple. His teacher was Eli. God loved Samuel very much. In this story, God calls to Samuel in his sleep. Because Samuel is not used to hearing God’s voice, he runs to Eli, thinking his teacher has called him. When this happens a third time, Eli tells Samuel to answer God by saying, "Speak, for your servant is listening." For the rest of his life Samuel listened to God. He became a great prophet among his people.  Can you hear God’s voice today? How will you answer?

1 Corinthians 6:13c-15a, 17-20. In this reading, Paul reminds his readers that our bodies are temples of the Holy Spirit, who dwells in us. There are temptations in our world, just as there were in Corinth. But when we respect our bodies and use them as God teaches us, we are fully alive and free from vices that can make us slaves. Drugs, drunkenness, sexual sinsthese have no place in the lives of children of God. How do you care for your body? How can you respect your body as a temple of the Holy Spirit?

John 1:35-42.  The reading tells us about the call of the first disciples. Followers of John the Baptist responded to the gentle invitation of Jesus; they came and stayed the whole day with him. Then these disciples called their friends to join them. One of them was Simon. Jesus told him that he would be called Peter, or Cephas, a Greek word for rock.One day the Church would be built on the rocklike faith of Peter. When Jesus enters our lives with the gentle call of his grace, how will we reply? Will we be busy with other things, afraid he will ask too much of us? Or will we trust him? Will we be open to his call and a new beginning in our lives?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai. 1Sm. 15, 16-23; Mc. 18-22.  Lh. Giuse&Maria/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.     Lh.Phaolô/Gđ. Bà Lam Trần ---  Lh.Stephanô/Gđ. Ng.Phi    
Thứ Tư.     Lh.Giuse/Gđ. Bà Lam Trần    -    Lh.ĐaMinh&Anna/Gđ.Khoa    
Thứ Năm. Lh.Phaolô&3Lh.Maria/Gđ. Bà LamTrần- -   Lh.Maria/Gđ. Ng. Phi   
Thứ Sáu.   Lh.Tổ tiên NN/Gđ. Bà Lam Trần  -- Lh. Mồ côi/Gđ. Toán&Loan
Thứ Bảy.      
Chúa Nhật. 8&10.   Lh. Anna&Giuse/Gđ. Toán&Loan   
     

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                    Cho Rước Lễ                                 Giúp Lễ
5:30  Trần Ngọc Ánh/Ng. Nương   Ng. Đình Chót
8. Đinh Trấn/Phạm Thúy                 Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10 Lớp giáo lý phụ trách               Ng. Văn Hòa; Trần TD Lan; Đoàn    Bảo Nguyễn&
Dâng Lễ: Lớp Giáo lý                   Quốc Dũng;LêThanh Xuân      Vũ Trần&Arthur Ng.

Phụng Vụ Tuần Tới.    
Thánh Lễ Giao Thừa  8 giờ tối.
    Lê Huy Bình/Vương Kim Nga        Nguyễn Ngọc Bảo;Ng.Đình Chót    Các em giúp lễ
Thánh Lễ Minh Niên 10 giờ sáng
Nguyễn Trung Hải/Trần Thu Hường  Ng.Thanh Ban; Ng.Ngọc Bảo;Đoàn    Phạm Thắng   
Dâng Lễ: Hội đồng mục vụ                Quốc Dũng; Phạm V.Tiến;  /  Ng.Quang; Ng.Khoa;
                                                                      Keluc &Johny Đặng;Long Ngô; Alex Nguyễn                                                                                                       
Phụng Vụ Chúa Nhật Ngày 29.  
5:30. Ng. Thanh Ban/Đỗ K. Loan   Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/Phạm Ng. An            Ng. Đình Chót/Ng. Văn Khá
10. Ng. Duy Linh/Ng. Ánh Tuyết     Đoàn Thanh Nguyệt;Ng.Tr. Hải; Lê   David Nguyễn       
Dâng Lễ: Gđ.Lê Thường                  Viết Thắng; Ng. V. Hòa             Peter Ng.;Long Ngô

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8  tháng 1, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,217         

Ca Đoàn.  Để chuẩn bị cho Thánh lễ Giao Thừa và Tân Niên, xin mời tất cả ca viên của 3 ca đoàn đến tập hát vào Chúa nhật, ngày 15, từ 2 đến 4 giờ 30, và Thứ Sáu, ngày 20, từ 8 đến 10 giờ tối. 

Lời Chúc Xuân.  Ông bà anh chị em thân mến. Năm mới Nhâm Thìn sắp đến với mọi người Việt chúng ta, và một mùa Xuân mới đang từ từ xuất hiện nơi cảnh vật thiên nhiên.  Xin kính chúc quí cha, quí sơ và tất cả mọi người một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc và an khang trường thịnh. Và xin mời mọi người cố gắng tham dự Thánh lễ Giao Thừa để cảm tạ Thiên Chúa, và Thánh lễ Tân Niên để xin ơn bình an, đồng thời tham dự tiệc xuân để mừng năm mới.          Linh mục quản nhiệm.   

Chương  Trình Mừng  Năm  Mới  Nhâm Thìn. Thứ Bảy, ngày 21.  Không có Thánh lễ 5 giờ 30 tối. Thánh lễ Giao Thừa lúc 8 giờ tối, sau đó có xin lộc thánh và đốt pháo. / Chúa nhật, ngày 22, Thánh lễ Tân Niên lúc 10 giờ sáng. Sau đó có tiệc mừng, lì xì, văn nghệ, xổ số và chơi Lôtô. Xin chú ý! Không có Thánh lễ 8 giờ sáng Chúa nhật tuần này. / Chúa nhật, ngày 29, Hội Chợ Xuân, sau Thánh lễ 10 giờ sáng. Sẽ có những trò chơi vui nhộn và hào hứng. Quán Thánh Giuse sẽ bán những thức ăn nóng và ngon sau Thánh lễ 8 giờ sáng.

Chương Trình Gói Bánh. Để có bánh chưng và bánh tét mừng tết Nguyên Đán, là do sự hy sinh tham gia giúp đỡ và ủng hộ của rất nhiều người trong và ngoài giáo xứ. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ trong các công việc, những người đã cung cấp thức ăn, những người đã ủng hộ gạo và dụng cụ thiết kế phương cách ngâm gạo và xay đậu, và những người giúp đỡ tài chánh. Đặc biệt cám ơn ông bà Trần Ngọc Riễm, ông Đỗ Cẩn, ông Lê Văn Bằng, Lê Thường, chị Nguyễn Thị Phượng, các thành viện trong Hội đồng mục vụ và mọi người. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang trả công và ban nhiều ơn lành.

Vé Số Tân Niên. Xin các gia đình mau chóng hoàn lại tiền và cuống vé càng sớm càng tốt để ban tổ chức dự tính những lô trúng.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh tham gia và cộng tác của mọi người.

Đức Giám Mục Kêu Gọi.  Nhân kỷ niệm ngày Tối cao pháp viện phán quyết cho phép phá thai trong vụ án ‘’Roe và Wade’’ năm 1973, Đức giám mục địa phận Edward Slattery kêu gọi mọi người ký tên của mình và mời những người khác cùng ký vào bản kiến nghị, gởi cho các nhà lập pháp tiểu bang để thiết lập đạo luật ‘’The Personhood Act’’ (Đạo Luật Con Người Thể). Mỗi người có thể lấy 1 bản để ở sau nhà thờ về nhà và mời những người quen biết ký vào.  Sau khi đã ký đầy đủ, xin vui lòng gởi những bản ký tên kiến nghị này tới nơi và địa chỉ in sẵn trong bản kiến nghị.  Xin cám ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....