Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Bảo hiểm hay bảo đảm?

Vào thời điểm năm ngoái, tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và lo lắng khiến tôi cảm thấy bất an một thời gian. Sau đó, tôi đọc được một bài viết nói về sự khác biệt giữa “bảo hiểm” và “bảo đảm”, và nó đã làm tôi suy nghĩ. Thiên Chúa là bảo hiểm của tôi hay sự bảo đảm của tôi?

Việc có được Thiên Chúa trong cuộc sống chính là có được một dạng bảo hiểm. Chúng ta biết rằng cho dù có bất cứ điều gì xảy ra,
Ngài sẽ ở bên chúng ta và chúc phúc cho chúng ta vì chúng ta tin tưởng nơi Ngài. “Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39), và “chúng ta biết rằng mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa” (Rm 8,28).
Nhưng trong cuộc sống thường nhật của mình, đặc biệt khi đối mặt với một quyết định hay một vấn đề, những điều tôi muốn và cần hơn hết chính là một sự bảo đảm ngắn hạn. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta điều đó. Ngài hứa hướng dẫn chúng ta (x. Tv 32,8), ban cho chúng ta những gì chúng ta cần (Pl 4,19), ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh trong những lúc khó khăn (x. 2 Cr 12,9). Ngài cũng ban cho sự bảo đảm: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi” (Dt 13,5) - và điều đó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh ngay cả những hoàn cảnh tức thì.
Cuộc sống là một loạt những tình huống và những quyết định. Khi chúng ta chú ý đến những điều không chắc chắn, chúng ta trở nên tê liệt. Nhưng khi chúng ta dâng những khó khăn cho Thiên Chúa và đặt Ngài trong quyết định của chúng ta, những sự bảo đảm của Ngài sẽ đẩy chúng ta đi đúng hướng. “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho” (Gc 1,5). “Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: ‘Đây là đường, cứ đi theo đó!’” (Tv 30,21).
Ai biết được điều gì xảy ra trong năm tới? Có lẽ lẫn lộn những điều ngạc nhiên, những thành công, những thất bại, và những đêm không ngủ. Nhưng qua tất cả những điều đó, Thiên Chúa muốn là sự bảo hiểm và bảo đảm của chúng ta - bảo hiểm trong dài hạn và bảo đảm trong ngắn hạn. 
Bảo hiểm: phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng, theo đó bên bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thưởng hoặc bảo đảm cho bên kia về những thiệt hại do những sự kiện không mong muốn hoặc hiểm hoạ.
Bảo đảm: tình trạng được bảo đảm: như an toàn, một sự chắc chắn, một sự tin tưởng nơi tâm trí hoặc thái độ: không nghi ngờ hoặc hoài nghi.
An Nhiên

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....