Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Thông tin giáo xứ


Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật thứ 6 thường niên. Năm B. Số 373

 Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.  
Bài đọc 1. Lv. 13, 1-46. Bài đọc 1 trích sách Lêvi hôm nay cho chúng ta biết bệnh cùi rất ghê tởm, kẻ mắc bệnh này phải sống xa mọi người vì sợ lây nhiễm, nhất là vì bệnh cùi ám chỉ tội lỗi.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài đọc 2.  1Cr. 10, 31-11,1. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu tránh làm gương xấu cho kẻ khác, mà phải bắt chước ngài làm gương tốt cho mọi người, để giúp họ được cứu rỗi. Đó là ý nghĩa đoạn thư này.

Tin Mừng.  Mc. 1, 40-45.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện người cùi tin Chúa Giêsu sẽ chữa anh khỏi bệnh, nên chạy đến xin Chúa cứu chữa.  Chúa mở lòng thương, quảng đại và nhân từ chữa anh, nhưng cấm không cho nói với ai.  Nhưng anh vẫn rao truyền khắp nơi quyền năng cao cả của Chúa. Đó là ý nghĩa bài Tin Mừng của thánh Máccô hôm nay. 

Đáp ca. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ.

Kinh Thánh tuần tới: Is. 43, 18-25; 2Cr. 1, 18-22; Mc. 2, 1-12. 

Suy Niệm. Đoạn Tin Mừng tuy ngắn ngủi nhưng đầy chi tiết giúp chúng ta hiểu được tầm mức và Ỷ nghĩa hành động của Chúa Giêsu. Thực vậy chính người mắc bệnh phong cùi đã đi bước trước. Anh đến với Chúa và van xin Ngài cho anh được lành sạch. Lời van xin bao gồm nhiều Ỷ nghĩa. Anh muốn Chúa Giêsu cho anh được lành và qua đó, cho anh trở thành người sạch và được gia nhập cộng đồng xã hội. Hành động của người mắc bệnh quả là táo bạo. Anh đã liều lĩnh vượt ra khỏi những điều luật lệ quy định là phái xa tránh người khác, thậm chí còn phải la to để người khác biết mà tránh. Anh đến với Chúa Giêsu, để trình bày tình trạng của mình, cũng như Ỷ muốn được chữa lành. Hành động liều lĩnh này hẳn phải xuất phát từ lòng tin tưởng không những ở quyền năng của Chúa Giêsu có thể chữa lành bệnh, mà nhất là ở lòng nhân từ thương yêu của Ngài, muốn giải thoát người ta khỏi bệnh tật. Chắc là anh đã từng được nghe thiên hạ nói về Ngài. Diễn tiến của sự việc cho thấy anh đã không tin tưởng hão huyền. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước thái độ và lòng tin của anh. Và Ngài đã làm phép lạ để cứu chữa anh. Người mắc bệnh phong cùi là hình ảnh tượng trưng cho tâm hồn tội lỗi, vì tội lỗi cũng chính là thứ phong cùi thiêng liêng, làm cho tâm hồn chúng ta  trở nên hôi thối và chết dần chết mòn. Bời đó, với một lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu, để được chữa lành, để được tha thứ, nhờ đó, chúng ta được liên kết với Thiên Chúa và với anh chi em, sợi dây liên kết này vốn đã đứt đoạn do tội lỗi của chúng ta.

Reflection.
1 Leviticus 13:1-2, 44-46. During the time of Moses, people believed they could get leprosy and other similar diseases just by being near people who had such skin disorders. Therefore, it was the custom to send these people away from their homes and villages to live. They even had to identify themselves as "Unclean, unclean" to warn others to stay away from them. The suffering that the afflicted people endured from their diseases was compounded by the suffering of being separated from their families and friends.  Many sick or physically disadvantaged people are hidden from our daily view because they are in nursing homes and hospitals. How will you show the love of Jesus to these people? What can you do to involve others in serving the sick?

1 Corinthians 10:31-11:1. In this reading Paul is very specific about how we should do everything for the honor and glory of God. Even simple daily acts like eating and drinking can be done in awareness of God's presence and with gratitude for God's blessings. Imagine that tomorrow, from the moment you wake up to the moment you go to sleep at night, you are going to do everything for the honor and glory of God. Describe or mime how you would eat and drink. How would you do your household chores, schoolwork or music lessons? Would you watch TV any differently than you do now? Why or why not?

Mark 1:40-45. Today's story describes a man who is so excited and happy that he has to tell everyone he meets what has happened to him. The man with leprosy firmly believed that Jesus could cure him and he begged Jesus to do so. Moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched the afflicted man, and said, "Be cured." And the man's deformities were immediately healed. When you feel especially blessed by God, what do you do about it? How do you share your feelings about your experiences of God's love and his healing power?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     Gc. 1, 1-11; Mc. 8, 11-13.     Lh. Đôminicô
Thứ Ba.      Gc. 1, 12-18; Mc. 8, 14-21.   Lh. Maria&Gioan/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Tư.      Gc. 1, 19-27; Mc. 8, 22-26.   Lh. Maria 
Thứ Năm.  Gc. 2, 1-9; Mc. 8, 27-33.       Lh. Antôn/Gđ. Oanh&Loan
Thứ Sáu.    Gc. 2, 14-26; Mc. 8, 34-39.   Tạ ơn/Gđ. Ng. Văn Quí 
Thứ Bảy.    Lh. Anna
Chúa Nhật. 8&10.  Lh. Maria&Đôminicô/Gđ. Mai&Xuân

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                    Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Đỗ Cẩn/Vũ Th. Thu Chung      Ng. Đình Chót          
8. Ng. Văn Cả/Phạm LanDung         Ng. Văn Khá/Ng. Đình Chót     
10 Đoàn Q. Dũng/LêThanh Hằng    Lê Đ. Phong; Ng.Thanh Ban; Phạm   John Trần&
Dâng Lễ. Gđ.Phạm V. Tiến           Văn Tiến; Lê Viết Thắng     Khoa Ng. &Timothy Lê 

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30 Ng.Thanh Ban/Ngọc Nguyễn   Ng. Trung Trực
8 Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An        Sơ Ngô Vy/Ng. Văn Cả      
10  Các em lớp giáo lý phụ trách     Ng. Văn Hòa; Trần TD. Lan; Đoàn   Bảo Nguyễn
Dâng Lễ:   Lớp giáo lý                   Quốc Dũng; Lê Thanh Xuân    Vũ Trần& Mike Ng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 5  tháng 2, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,441
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ:  Bùi Minh Hòa Hiệp 100 (vé số); Đỗ Thanh Danh 500; Bà Soi 500; David Trương 200. Tổng cộng: $1,300.

Hội Hiền Mẫu. 
Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin thành thật cám ơn tất cả hội viên và những người hy sinh giúp nấu những món ăn.  Xin mời mọi người mua ủng hộ để khích lệ tinh thần, và đồng thời tham gia vào chương trình xây dựng giáo xứ.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Công Tác Giáo Xứ Làm Lá. 
Như đã thông báo trước đây, chương trình làm lá cho công ty Ziegler sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 20.  Trong các Thánh lễ tuần này, ông chủ tịch Nguyễn Trung Hải sẽ thông báo ngày, giờ và cách thức làm công việc này. Đây là công tác chung trong giáo xứ, xin tất cả mọi người hy sinh tham gia và giúp đỡ trong công việc tốt lành này, và là một cách thực hiện việc hy sinh dâng lên Chúa trong mùa Chay.  Xin Chúa chúc lành và ban nhiều ơn lành cho mọi người tham gia.

Lớp Giáo Lý. Các em trong các lớp giáo lý sẽ phụ trách những phần phụng vụ trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới.  Xin các thày cô chuẩn bị cho các em một cách chu đáo, để các em thi hành những phần vụ một cách tốt đẹp.  Xin cám ơn các thày cô.

Lớp Thêm Sức.   Một lần nữa, xin các cha mẹ phụ huynh chú ý!  Sẽ có một buổi họp quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần sau, ngày 19.  Xin các phụ huynh vui lòng tham gia để biết thêm chi tiết về việc các em lãnh nhận Bí tích, và chương trình tĩnh tâm sắp tới. Xin cám ơn.

Quảng Cáo.
Nếu ai muốn quảng cáo tiệm, nhà hàng, công ty hay các dịch vụ khác trong trang web của giáo xứ, (http://www.gxgiusetulsa.blogspot.com) xin vui lòng liên lạc với anh Nguyễn Duy Linh, số điện thoại 918-852-2842, để biết thêm chi tiết và cách thức. Hiện nay đã có một số quảng cáo đăng trong trang web.  Xin mời vào để xem hình thức.

Quĩ Phát Triển Địa Phận 2012 (DDF).
Trong các Thánh lễ cuối tuần tới, ngày 18 và 19, tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có xin tiền lần thứ 2 cho quĩ phát triển địa phận năm 2012 (Diocesan Development Fund 2012 Appeal).  Xin mọi người tham gia và quảng đại để giúp địa phận có cơ hội duy trì những chương trình phát triển về đào tạo và truyền giáo.

Trường Tư Thục Công Giáo Subiaco.   Là một trường trung học Công giáo do các cha dòng Bênêđíctô điều hành tại tiểu bang Arkansas, chuyên dạy, đào tạo và  sửa soạn các học sinh lên bậc đại học một cách chu đáo. Trường sẽ tổ chức ngày “Open House”, từ 16 đến 18 tháng 2.  Muốn biết điện thoại, e-mail, website và các chi tiết khác, xin vui lòng đọc tờ bích chương ở cuối nhà thờ.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....