Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Chay. Năm B. Số 375
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Lễ Vọng Thứ Bảy: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8:00 và 10:00 sáng.
Lễ Trọng Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài Đọc 1. St. 9, 8-15.  Bài đọc trích sách Sáng Thế hôm nay cho thấy sự kiện Thiên Chúa hối tiếc việc đã cho lụt hồng thủy hủy diệt kẻ tội lỗi, vì Thiên Chúa thương muốn cứu chữa chứ không muốn phạt họ, nên Thiên Chúa lập giao ước với ông Noe không cho lụt tàn phá nữa.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài Đọc 2. 1Pr. 3, 18-22.  Lụt đại hồng thủy đã hủy diệt những kẻ tội lỗi, chỉ trừ gia đình ông Noe, như đã diễn tả trong bài đọc 1. Đó là hình ảnh Bí Tích Thanh Tẩy Chúa Giêsu lập để xóa tội loài người và là ý nghĩa đoạn thư của thánh Phêrô.

Tin Mừng. Mc. 1, 12-15.  Tin mừng thánh Mátcô hôm nay thuật lại sự việc sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Nhờ đó Người đã thắng ma quỉ và bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng.  

Đáp ca. Tất cả đường nẻo Chúa là ân sủng và trung thành,
                        dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.

Kinh Thánh tuần tới:  St. 22, 1-18; Rm. 8, 31-34; Mc. 9, 1-9.

Suy Niệm.  Chúng ta đã bước vào mùa Chay thánh từ hôm Thứ Tư Lễ Tro. Ai trong chúng ta cũng biết rằng Mùa Chay là thời gian thuận lợi giúp chúng ta chú trọng vào việc sám hối qua việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Đề tài này đã có từ lâu trong Giáo hội và đã trở thành truyền thống đến mãi tới thời các giáo phụ. Bài Tin mừng Chúa nhật hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu sau khi đã chịu phép rửa của ông Gioan và được tuyên bố là Con yêu dấu của Chúa Cha, đã vào trong hoang địa ăn chay 40 đêm ngày, đã bị ma qủi cám dỗ, và Chúa đã chiến thắng. Giáo hội cho chúng ta nghe đọc đoạn Tin mừng này để mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu như kiểu mẫu và bảo đảm cho chúng ta cuộc chiến đấu với Satan và những cám dỗ của nó. Chúng ta sẽ bị ma qủi cám dỗ nhưng theo gương chiến đấu của Đức Giêsu và với sự trợ giúp của Ngài, chúng ta sẽ chiến thắng.  Trong cuộc sống, không ai tránh được cuộc tấn công của ma qui cám dỗ, nhưng điều chắc chắn là những cuộc cám dỗ không nhằm mục đích khiến chúng ta phải sa ngã, nhưng làm cho tâm hồn chúng ta được trưởng thành, vững mạnh và trung kiên thi hành Ỷ Chúa. Mùa Chay cũng là lúc dừng lại để nhận ra những cám dỗ, cạm bẫy đang bủa vây và tội lỗi, hồi tâm, trở về với Chúa và sửa soạn tâm hồn kỷ niệm mừng Tam Nhật Vượt Qua của Chúa Kitô.

Reflection.
Genesis 9:8-15. Today's reading from Genesis tells us how the story of Noah and the ark ends. Noah, his family, and the pairs of living creatures on the ark have survived the great flood that covered the earth. They have finally left the ark and emerged on dry ground. Now God has placed in the sky a beautiful rainbow as a sign of the covenant between God and his people. God promises that a flood will never again destroy "all mortal beings." A rainbow is a sign of faithful love. During Noah's time, the floodwaters brought death as a punishment for the people's wickedness. For you as a Christian, what waters bring life?

1 Peter 3:18-22. This letter was written to encourage the early Christians to remain faithful to Christ who leads us to God. The writer recalls the story of Noah and his family who escaped destruction on the ark. They sailed through the flood waters to a new life. "You are now saved by a baptismal bath which corresponds to this exactly," this letter explains. How does blessing yourself with holy water as you enter and leave the church remind you of your Baptism?

Mark 1:12-15. Can you imagine a movie scene illustrating the first part of today's gospel story? Jesus is out in the desert where he is put to the test or tempted by Satan. But he is also surrounded by wild beasts and angel attendants. It must have been an interesting forty days Jesus spent preparing to proclaim the good news. "The reign of God is at hand," he announced in Galilee, and he called people to get ready for God's reign by reforming their lives. Jesus stayed in the desert for forty days, praying and preparing himself for his mission. God has a mission for each of us. What can you do to learn what that mission might be? What might help you prepare yourself for that mission?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.      Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.          Lh. Phêrô
Thứ Ba        Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.         Tạ ơn
 Thứ Tư.      Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28.    Xin như ý
Thứ Năm.   Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.       Lh. Maria
Thứ Sáu.    St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46.       Lh. Phêrô&Gioan Bao./Gđ. Ngọc Nguyễn
Thứ Bảy.    Lh. Gioan Bao.&Maria/Gđ. Thảo&Thăng
Chúa Nhật.  8&10  Lh. Maria &Mátta/Gđ. Phạm Minh Mạnh

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30. Ng. Đình Chót/Ng.Bạch Hồng  Ng. Ngọc Bảo
8. Đinh Trấn/Phạm Lan Dung            Ng. Đình Chót/Ng. Văn Khá        
10 Ng.Trường Giang/Ng.Ngọc Yến Đoàn Th.Nguyệt; Ng.Trung Hải; Lê   Ng. Quang

Dâng Lễ: Gđ. Lê Bảo Tịnh           Đình Phong; Ng.Thanh Ban        Keluc&Johny Đặng

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30  Hội Hiền Mẫu                       Ng. Đình Chót
8 Trần Ngọc Ánh/Phạm Thúy         Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10 Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường   Phạm V.Tiến; Lê Viết Thắng; Ng.       Phạm Thắng&

Dâng lễ: Gđ.Ng.ĐứcToán            Văn Hòa; Đoàn Quốc Dũng       Peter Nguyễn&Long Ngô             

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 19 tháng 2, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,235
Quĩ Xây Dựng Nhà thờ&nhà xứ: Gia đình Đặng Thanh Phương&Thúy $1,000

Công Tác Làm Lá.  Công tác làm lá đã trải qua được 1 tuần thật tốt đẹp.  Rất nhiều người đã sốt sắng tham gia hàng ngày, hay mỗi buổi chiều tối sau khi đi làm về, để cố gắng làm một việc hy sinh như là một món quà dâng lên Thiên Chúa trong mùa Chay. Mỗi ngày đã hoàn thành được hơn 600 bó. Và công tác này vẫn tiếp tục trong 5 tuần tới từ 9 giờ 30 sáng đến khoảng 10 giờ tối, và Thứ Bảy bắt đầu từ 10 giờ sáng.  Xin kêu gọi tất cả mọi người trong giáo xứ bớt chút thời giờ cùng tham gia, nhất là vào những buổi chiều tối hằng ngày từ 6 đến 9 giờ 30, để dâng lên Chúa một sự hy sinh trong mùa Chay Thánh này.  Xin chân thành cám ơn mọi người, ông bà chợ Quê Hương và nhất là gia đình anh chị Tuyến&Luyến đã giúp các bữa ăn trưa cho những người làm buổi sáng.  Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ, và trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm.  Xin các phụ huynh chú ý!  Như đã thông báo, sẽ có buổi họp quan trọng và cần thiết sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, về việc học và các vấn đề liên quan đến ngày chịu Bí tích của các em. Xin tham dự đầy đủ.

Gia Trưởng.  Sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu, ngày 2 tháng 3, lúc 6 giờ.  Xin các gia trưởng trong giáo xứ tham gia.

Hội Hiền Mẫu.  Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng, ngày 3 tháng 3, lúc 5 giờ. Xin các hội viên và mọi người tham dự.

Trợ Giúp Đại Học Thánh Gregory. Trong văn thơ gởi cho các linh mục tại các giáo xứ, Đức tổng giám mục Paul Coakley giáo phận Oklahoma City và Đức giám mục Edward Slattery địa phận Tulsa, quyết định sẽ có xin tiền lần thứ hai trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần tới, ngày 3 và 4 tháng 3. Quí Đức giám mục kêu gọi mọi mọi người trong hai địa phận trợ giúp tài chánh cho trường đại học Công giáo thánh Gregory, là trường đại học Công giáo duy nhất và lâu đời nhất trong tiểu bang, để tái thiết những thiệt hại vì trận động đất mạnh 5.6, xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2011 vừa qua. Số tiền thiệt hại được ước tính là 2 triệu 8 đô la, và trường đã  nhận được 1 triệu do lòng quảng đại của các ân nhân. Trong các Thánh lễ tuần tới sẽ có xin tiền lần thứ hai.  Xin mọi người rộng lượng.      

Luật Mùa Chay.  Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh.  Tất cả mọi người tuổi từ 18 tới 59 phải ăn chay. Ăn chay là chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay bắt buộc phải kiêng thịt. Tất cả từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay. Xin thông báo.  Sẽ có tuần tĩnh tâm từ ngày 15 đến 18 tháng 3, để giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Phục Sinh.  Tuần tĩnh tâm sẽ do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thiều hướng dẫn.  Xin mọi người thu xếp thời giờ và công việc để tham gia.

Thăm Chủng Viện. Văn phòng Ơn Thiên Triệu đia phận sẽ tổ chức 2 cuộc viếng thăm đại học chủng viện miễn phí cho các nam thanh thiếu niên tuổi từ 16 trở lên.  Chuyến thứ nhất thăm chủng viện Conception, tiểu bang Missouri, từ ngày 24 đến 26 tháng 3. Chuyến thứ 2 thăm chủng viện Holy Trinity, Irving, Texas, từ ngày 19 đến 22 tháng Tư.  Tham gia các chuyến thăm này sẽ phải nghỉ học 1 ngày và nếu cần sẽ xin phép dùm. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay tham dự, xin gặp linh mục quản nhiệm để ghi tên. 

Cám Ơn.  Gia đình ông Nguyễn Khắc Thoảng xin cám ơn các linh mục, các sơ và mọi người đã thăm viếng, cầu nguyện và an ủi trong thời gian đau bệnh.  Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....