Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Cải lương: Thầy trò ly biệt


Bữa ăn tối cuối cùng (Leonardo da Vinci),
một bức fresco tại Milano (1498) của Leonardo da Vinci

Kính mời mọi người cùng suy niệm Mùa chay qua video cải lương này.
LỜI CA
Lòng các con… hãy đừng bối rối, vững lòng tin nơi thiên thượng ban ơn. Ta ra đi để sắm sẵn cho các con, và sẽ trở lại đưa các con về sum hiệp.
Các con ơi, những hoạn nạn sẽ luôn luôn chờ sẵn cho những kẻ vì Ta mà đem niềm tin ra đối nghịch với muôn người.
Khi thế gian chưa hiểu được Cha Trời. Các con sẽ trải qua những ngày hoạn nạn. Vì họ sẽ hoành hành tác hại kẻ trung kiên.
Ta rửa chân các con hôm nay là để các con được hiểu. Yêu mến Ta thì hãy gìn giữ lời Ta. Yêu thương nhau như Ta đã yêu thương, để được trọn trong vòng tay của Cha Trời vĩnh cửu. (ơ…ớ ơ)
Yêu mến Ta thì hãy giữ những điều Ta dạy, hãy (a) mừng vui trong buổi sắp chia lìa.
Hãy (ư) dằn đi những bi luỵ não nề.. Ta sẽ không để các con mồ côi trong cõi đời tạm bợ, ta cầu xin cha đưa Thần an ủi để đời đời ở lại với các con.
Cha của Ta là người trồng nho, các con là nhánh, nhưng Ta là thân là gốc, hãy ở trong Ta, Ta sẽ ở cùng không rời bỏ, hãy vui (i) mừng và sống trọn yêu thương. (ơ…)
Các con ơi giờ đã đến các con sẽ lìa bỏ Ta, và sẽ tản lạc mỗi người một ngả, nhưng ta sẽ không hề đơn độc vì có Cha sẽ ở cùng Ta. Ta bảo cho các con những điều đó hầu cho các con có được sự bình an. Các con đang đau đớn nhưng Ta sẽ gặp lại thì nỗi vui của các con sẽ không còn ai cướp được, những hoạn nạn trong thế gian đang chờ đợi, nhưng các con cứ vững lòng đi vì Ta đã thắng thế gian rồi. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta sẽ không còn ở nơi tối tăm thêm nữa, để lìa xa cuộc đời tội lỗi, đặt niềm tin Ta cứu chuộc cho người.
Cha ơi giờ đã đến xin được làm vinh hiển, hầu cho con cũng làm vinh hiển danh Cha. Cha đã ban cho con uy quyền trên cả mọi chúng sinh, để con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó.
Cha ơi họ vốn thuộc về Cha và đã giữ lời Cha bền vững. Xin Cha giữ gìn và đem chân lý thánh hoá cho những kẻ sẽ mang tin cứu chuộc đến bao người. Con đã tôn vinh Cha trên đất làm ngời sáng cho đời. Trong danh Cha con đã gìn giữ họ, giờ sắp trở về cùng thiên phụ oai nghiêm, họ sẽ còn ở lại trần gian, xin Cha thánh sẽ ra tay gìn giữ, con đã truyền lời Cha cho những kẻ yêu thương này nhận lấy và đi trong thế gian đầy trắc trở đợi chờ.
Cha ôi chẳng những vì họ mà con cầu xin, nhưng cũng vì những kẻ sẽ nghe lời họ mà đặt niềm tin vào điều cứu chuộc con người, cho (í) danh Cha ngời sáng giữa trần đời. Để cho ai nấy được trở nên hiệp một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, và lại để họ cùng ở trong chúng ta. Để thế gian được hiểu rằng Cha đã sai con đến để cứu người tội lỗi. Vì tiền công của một đời phạm tội là cõi tối tăm của địa ngục vẫn đang chờ.
Cha ơi con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng sẽ cùng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con vì Cha đã yêu con từ buổi đầu trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, nhưng con đã nhận biết Cha và những kẻ yêu thương này đã tin rằng Cha đã sai con đến mang yêu thương cứu rỗi mọi linh hồn. Con đã tỏ danh Cha cho họ và sẽ còn cho họ thấy vinh quang của Cha thêm nữa để cho tình yêu mà Cha đã yêu con đầy dẫy sẽ đời đời tồn tại giữa con người.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....