Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Phép mầu giá bao nhiêu ?


Một câu chuyện cảm động về một cô bé tám tuổi, có đứa em bệnh rất nặng mà gia đình thì túng thiếu không còn tiền.

Nghe cha mẹ nói với nhau : “Chỉ có phép màu mới cứu sống được nó”, cô bé dốc hết số tiền lẻ trong con heo đất, đến tiệm thuốc gần đó. Và hỏi mua phép màu :

“Phép màu giá bao nhiêu ạ ?”


Và bất ngờ, phép mầu đã xảy ra thật.

Chỉ có cô bé biết chính xác phép màu giá bao nhiêu. Bằng cả một con heo đất.
Niềm tin, sự chân thành và lòng trắc ẩn, con người có thể khiến phép màu xảy ra!


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....