Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Thông tin giáo xứ


Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô, chánh xứ.

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa nhật Thứ Hai Mùa Chay. Năm B. Số 376


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. St. 22, 2-18. Bài đọc một hôm nay thuật lại lời Chúa bảo ông Ápraham dùng con duy nhất của ông là Isáac  làm của lễ tế.  Ông sẵn sàng vâng theo thánh ý nên được Thiên Chúa thưởng.  Isáac là hình ảnh Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội chúng ta.

Bài đọc 2.  Rm. 8, 31-34.  Thánh Phaolô minh chứng Thiên Chúa thương chúng ta đến nỗi ban Con Một Người chịu chết và sống lại, để biện hộ và chuyển cầu cho chúng ta là kẻ có tội.  Đó là nội dung đoạn thư sau đây.

Tin Mừng.  Mc. 9, 2-10.  Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình sáng láng để cho các tông đồ biết: Người là Con Thiên Chúa toàn năng và sau khi chịu khổ giá, Người cũng sẽ sống lại vinh hiển như vậy.

Đáp ca. Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa,
       trong miền đất của nhân sinh.     

Kinh Thánh tuần tới:  Xh. 20, 1-17; 1Cr. 1, 22-25; Ga. 2, 13-25.

Suy Niệm.  Lời Chúa tuần này đến với chúng ta với câu truyện rất quen thuộc: câu truyện Chúa biến hình trên dỉnh núi Tabore. Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ lên núi, và ở đó Ngài đã mạc khải cho các ông biết Ngài là Con Thiên Chúa nên Chúa Cha đã phán từ trời: “Đây là con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người”. Những lời mạc khải này không chỉ dành cho ba môn đệ nhưng cũng dành cho chúng ta qua muôn thế hệ. Qua lời mạc khải này, các Kitô hữu chúng ta cần phải tự hỏi chính mình rằng: Đức Ktiô là ai đối với tôi? Tại sao tôi lại theo đạo Công Giáo? Tại sao tôi lại muốn mang danh là Kitô hữu? Nói các khác, tôi theo đạo công giáo là theo ai, hay tìm kiếm điều gì? Và đâu là trung tâm điểm của đạo công giáo mà tôi cần xác tín? Theo Chúa Kitô là tập biến đổi con người tội lỗi, nhiều tật xấu, đam mê nên người thánh thiện đạo đức. Một người vô thần đã hỏi người Công giáo có biết về quốc tịch, tuổi tác, quê quán, và bao nhiêu bài giảng của Đức Giêsu không. Người Công giáo đều trả lời không biết. Người vô thần lắc đầu nói rằng: anh theo Đức Giêsu mà anh lại không biết thân thể Ngài, vậy anh biết được những gì? Người Công giáo chậm rãi trả lời: tôi thật hổ thẹn vì biết về Ngài rất ít. Nhưng tôi biết rõ rằng ba năm trước đây, tôi là người nghiện rượu, cờ bạc, nợ lút đầu. Tôi sống ích kỷ và lạnh nhạt.  Gia đình tôi xuống dốc kinh khủng. Tôi là nỗi tủi nhục cho vợ và các con tôi. Nhưng nay, tôi đã bỏ rượu, cờ bạc hết nợ nần. Gia đình tôi hòa thuận. Tôi cố gắng hy sinh thời giờ phục vụ, sống bác ái.  Những điều này Đức Kitô đã làm cho tôi. Đó là tất cả  những gì tôi biết về Ngài. Xác định niềm tin vào Đức Kitô và thay đổi chúng ta ngày trở nên giống Ngài là căn bản của đời sống người Kitô hữu.

Reflection.
Genesis 22:1-2,9,10-13,15-18.  The story of Abraham and his willingness to sacrifice his only son Isaac is one of the most dramatic stories in the entire Bible. Why Abraham felt that God was asking him to sacrifice his son we not know. However, the point of the story is that Abraham trusted God completely. Before Abraham could harm his son, God stopped him. Through Jesus, we know that God is love and never desires the death of any person. The story begins with "God put Abraham to the test." Do you believe God puts people to the test? Why or why not?

Romans 8:31-34. This second reading is easily compared with the first. We recall that Abraham was willing to sacrifice his only beloved son because he thought God asked it. For his faith and trust, Abraham received God's finest blessings. In his letter to the Romans, Paul speaks of another Father who "did not spare his own Son but handed him over for the sake of us all." That Son, Jesus Christ, now raised from the dead, intercedes with the Father for us. And how can God refuse Jesus anything he asks for us? As Paul insists, "If God is for us, who can be against us?"  In what way might God be asking you to demonstrate your trust in him right now? How will you respond?

Mark 9:2-10. The story of Jesus' Transfiguration on the mountain is a preview of great things to come. With his amazed disciples looking on, Jesus is suddenly dressed in dazzling white and his face shines like the sun. He is speaking with the long-dead prophets Moses and Elijah. These two Old Testament figures represent the Law and the Prophets. They are interrupted by a majestic voice from a cloud, saying that Jesus is God's beloved Son. The bedazzled disciples are told to "Listen to him."  Like us, Peter, James, and John could not understand everything about Jesus overnight. It was only after his death and resurrection that they understood the meaning of his Transfiguration. Only then did they realize what it meant for the Son of Man to rise from the dead. What does the experience of the three disciples tell us about the process of coming to know and believe in Jesus? What has helped your own relationship with Jesus to grow over the past year?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.     Đn. 9, 4-10; Lc. 6, 36-38.          Lh. Maria&Mátta/Gđ. Phạm Minh Mạnh
Thứ Ba       Is. 1, 10-20; Mt. 23, 1-12.         Xin như ý
 Thứ Tư.     Gr. 18, 18-20; Mt. 20, 17-28.    Các Lh. mồ côi/Yến&Ly 
Thứ Năm.  Gr. 17, 5-10; Lc. 16, 19-31.       Lh. Tôma
Thứ Sáu.    St. 37, 3-28; Mt. 21, 33-46        Lh. Giuse/Gđ.Âu Th.Trường&Hương
Thứ Bảy.   Lh. MariaGđ. Phùng K. Thức 
Chúa Nhật.  8&10    Lh. Têrêsa/Gđ. Âu Th. Trường&Hương

Phụng Vụ Tuần Này.       
              Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ
5:30. Hội Hiền Mẫu                      Ng. Đình Chót
8. Trần Ngọc Ánh/Phạm Thúy       Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10 Ng.Trung Hải/Trần Thu Hường  Phạm V.Tiến; Lê Viết Thắng; Ng.   Phạm Thắng&
Dâng lễ: Gđ.Ng.ĐứcToán             V. Hòa; Đoàn Q. Dũng   Peter Nguyễn&Long Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới.  
5:30 Đỗ Cẩn/Ng. Thị Châu             Ng. Trung Trực 
8 Lê Huy Bình/Phạm LanDung       Ng. Đình Chót/Ng. Văn Khá    
10. Ng.Thanh Ban/Ng.Ánh Tuyết  Lê ThanhXuân;Đoàn Th.Nguyệt;Ng.   Nicholas Âu   
Dâng lễ: Gđ.Ng.Đức Toàn            Trung Hải;Lê Đình Phong     Khoa Ng.&TimothyLê

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 26 tháng 2, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,292             Quĩ Đất Thánh xin được: $808
Quĩ Xây Dựng Nhà thờ&nhà xứ: Ẩn danh $500; Gđ.Ng.Văn Hinh&Tuyết $200

Công Tác Làm Lá.  Công tác làm lá đã trải qua được 2 tuần thật tốt đẹp và được rất nhiều người hy sinh sốt sắng tham gia từ sáng sớm đến chiều tối. Công tác vẫn còn tiếp tục trong 4 tuần tới, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ 30 sáng đến khoảng 10 giờ tối, và Thứ Bảy bắt đầu từ 10 giờ sáng.  Vì hiện nay giáo xứ nhận thêm số lượng bao lá hàng ngày, cho nên cần nhiều người giúp đỡ buổi sáng, và nhất là vào chiều tối từ 6 đến 8 giờ.  Xin kêu gọi mọi người tham gia giúp đỡ. Và xin chân thành cám ơn mọi người tham gia và những gia đình đã giúp các bữa ăn trưa.  Xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của giáo xứ, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc.

Trợ Giúp Đại Học Thánh Gregory. Như đã thông báo tuần trước, trong các Thánh lễ tuần này sẽ xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ để trợ giúp cho trường đại học Công giáo thánh Gregory, trường đại học Công giáo duy nhất và lâu đời nhất trong tiểu bang Oklahoma, để tái thiết vì những thiệt hại trong trận động đất mạnh 5.6, xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2011 vừa qua. Xin mọi người rộng lượng.      

Luật Mùa Chay.  Luật Hội Thánh buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu tuần thánh.  Tất cả mọi người tuổi từ 18 tớI 59 phải ăn chay. Ăn chay là chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay bắt buộc phải kiêng thịt. Tất cả từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay. Để giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn cho lễ Phục Sinh, giáo xứ sẽ có tuần tĩnh tâm từ ngày 15 đến 18 tháng 3, do linh mục Giuse Nguyễn Hữu Thiều hướng dẫn.  Sau đây là chương trình tuần tĩnh tâm:  
Thứ Năm và Thứ Sáu: 7:15 chiều- Thánh lễ;  8 giờ tối giảng tĩnh tâm
Thứ Bảy: Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều.  Ăn trưa miễn phí.
                Sau Thánh lễ 5 giờ 30 chiều, tĩnh tâm sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối.
Chúa Nhật: Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng.  2 giờ 30: nghi thức hòa giải và xưng tội.
Xin mọi người sắp xếp thời giờ và công việc để tham dự.

Ca Đoàn.  Để chuẩn bị cho Tuần thánh và đại lễ Phục sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập từ 2 giờ chiều Chúa nhật tuần này. Xin mời các ca viên hy sinh thời giờ đến tập đông đủ. Nếu muốn tham gia, xin liên lạc với anh Hiền, điện thoại: 918-277-0176.    

Nhóm Linh Thao. Nhóm Linh thao sẽ tổ chức một tuần tĩnh tâm từ chiều Thứ Năm, ngày 26 đến trưa Chúa nhật, ngày 29, tại dòng Đồng Công và sẽ do linh mục Nguyễn Hùng, dòng Tên hướng dẫn.  Nếu muốn tham gia, xin liên lạc với anh chị Phong&Xuân, điện thoại: 918-254-8653, hay anh chị Thịnh&Nga, 918-872-6345.

Thăm Chủng Viện. Văn phòng Ơn Thiên Triệu đia phận sẽ tổ chức 2 cuộc viếng thăm đại học chủng viện miễn phí cho các nam thanh thiếu niên tuổi từ 16 trở lên.  Chuyến thứ nhất thăm chủng viện Conception, tiểu bang Missouri, từ ngày 24 đến 26 tháng 3. Chuyến thứ 2 thăm chủng viện Holy Trinity, Irving, Texas, từ ngày 19 đến 22 tháng Tư.  Tham gia các chuyến thăm này sẽ phải nghỉ học 1 ngày và nếu cần sẽ xin phép dùm. Nếu muốn biết thêm chi tiết hay tham dự, xin gặp linh mục quản nhiệm để ghi tên. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....