Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Thông tin giáo xứ

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.blogspot.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 4 Phục Sinh. Năm B. Số 384


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Cv. 4, 8-12. Sau khi chữa lành người bại liệt, thánh Phêrô bị các nhà lãnh đạo bắt tra hỏi nhờ ai người đó được khỏi.  Thánh nhân xác quyết nhờ danh Chúa Kitô, là Đấng họ đã đóng đinh thập giá.  Chính Đấng đó cứu rỗi mọi người.  Đó là ý nghĩa bài đọc 1 hôm nay.

Bài đọc 2. 1Ga. 3, 1-2. Trong đoạn thư sau đây, thánh Gioan chứng tỏ Chúa thương yêu chúng ta, cho chúng ta làm con của người.  Và đến ngày tận thế, Người còn cho chúng ta nên giống Người, sống vĩnh cửu với Người.

Tin Mừng. Ga. 10, 11-18. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu tự xưng là Mục tử nhân lành.  Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta.  Người chịu khổ nhọc tìm chiên lạc, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chăn. Đó là nội dung Tin mừng.

Đáp ca: Phiên đá mà những người thợ xây loại bỏ,
đã biến nên tảng đá  góc tường.

Kinh Thánh tuần tới:  Cv. 9, 26-31; 1Ga. 3, 18-24; Ga. 15, 1-8.

Suy Niệm. Nhìn vào mẫu gương người Mục Tử tốt lành của Chúa Kitô, chúng ta cũng cần suy nghĩ lại về đời sống của mình. Thông thường, khi nói đến mục tử, chúng ta thường nghĩ đến các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nói chung là hàng Giáo phẩm. Tuy nhiên, trong địa vị của mình, mỗi người chúng ta cũng đang là một mục tử. Trong gia đình, cha mẹ chính là mục tử cho con cái.  Lắng nghe lời Chúa hôm nay chính là cơ hội để chúng ta kiểm điểm lại bổn phận, trách nhiệm và tư cách mục tử của chúng ta. Mỗi người chúng ta là chiên của Chúa Kitô Mục Tử tối cao. Chúng ta có sẵn sàng và thành tâm nghe tiếng Ngài qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội, qua Đức Giám Mục Giáo phận và các cộng tác viên của các ngài là các Linh Mục mà Chúa gởi đến hướng dẫn chúng ta, như lời Đức Giêsu đã nói: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta,” không?   Mỗi người chúng ta Ỷ thức hơn về tình yêu của Chúa Giêsu Mục Tử dành cho từng người chúng ta, để từ đó, chúng ta luôn biết cảm tạ bằng cách chu toàn nhiệm vụ mục tử của mình trong đời sống thường ngày theo mẫu gương của Ngài. Đồng thời, nhân ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, chúng ta cũng không quên, cầu xin Chúa ban thêm cho Giáo Hội có nhiều Mục Tử như lòng Chúa mong ước.

Reflection.
Acts 4:8-12. This reading presents us with a scene from a courtroom drama. An innocent man has been accused of lying and misleading people. However, the truth is that he has cured a paralyzed man simply by praying for him in the name of Jesus Christ. The Jewish leaders refuse to believe him because they have rejected Jesus as the Messiah. In today's world, as well as in ancient times, innocent people are sometimes accused of wrongdoing and good deeds are sometimes met with criticism or blame. Why do you think these things happen?

1 John 3:1-2. Others sometimes compare us to our parents by saying that we "look just like your father" or "act just like your mother." However, as this reading points out, we are all children of God. And one day our resemblance to God will be revealed. What family resemblance’s do you share with your parents or grandparents? How have your parents and grandparents helped you to realize that you are a child of God? Name some of the ways you, your family, or your friends show that you are children of God.
John 10:11-18. When Jesus wanted to describe himself, he did not compare himself to a magnificent king or a powerful ruler. He said, "I am the good shepherd." And the people of his time knew immediately that he was speaking of a humble caretaker of the flock that depended on him for survival. The good shepherd lays down his life to save them. No one forces him to do so. He chooses to give his life for the sheep he knows by name and loves to the end. Who do you think might be considered good shepherds in today's world? Why? In what ways do you see Jesus as the Good Shepherd?

Bài Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai.      Cv. 14, 5-17; Ga. 14, 21-26     Bằng an cho gđ/Gđ. Ng. H. Tuyền  
Thứ Ba.      Lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo xứ
Thứ Tư.       Cv. 15, 1-6; Ga. 15, 1-8          Các Lh. /Gđ. Chị Kim
Thứ Năm.   Cv. 15, 7-21; Ga. 15, 9-11      Bình an/Gđ. Long&Lưu
Thứ Sáu.     Cv. 15, 22-31; Ga. 15, 12-17.Lh. Phêrô&Inê/Gđ. Ng. H. Tuyền
Thứ Bảy.        Lh. Maria/Gđ. Hiệu Vũ  
Chúa Nhật   Tạ ơn/Gđ. Long&Lưu       Lh. Antôn&Phêrô/Gđ. Vũ Thị Vinh 

Phụng Vụ Tuần Này.
         Đọc Lời Chúa                      Thừa Tác Viên Thánh Thể                  Giúp Lễ
5:30 Ng.Đình Chót/Ng.Thu Chung  Ng. Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Phạm Lan Dung          Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả
10. Phạm V. Tiến/Ng. Ngọc Yến     Lê Th.Xuân; Đoàn Th.Nguyệt; Ng.     Justin Võ & 
Dâng Lễ: Gđ.Đặng QuốcTuấn     Trung Hải; Lê Đình Phong      Alex&Arther Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30 Ng. Th.Ban/Nguyễn Ngọc     Nguyễn Ngọc Bảo
8.Lê H.Bình/Vương Kim Nga        Sơ Ngô Vy/Ng. V. Khá
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường        Ng.Thanh Ban; Phạm V.Tiến; Lê          Vũ Trần &
Dâng Lễ. Gđ.Ng. Văn Tuất           Viết Thắng; Ng. V. Hòa           Keluc&Johny Đặng           
                                                                    
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 22 tháng 4, 2012
Quĩ Điều Hành. $2,041
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ:  Gia đình Hồ Phúc&Loan Ng. $500

Kế Hoạch Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Trong kế hoạch phát triển và đáp ứng những nhu cầu cần thiết và cấp bách của giáo xứ, trong các Thánh lễ tuần này, sẽ có một cuộc ghi danh biểu quyết của các gia trưởng trong giáo xứ cho việc tiến hành kế hoạch xây dựng nhà thờ, nhà xứ. Xin mọi gia trưởng tham dự. Xin Thiên Chúa soi sáng và trợ giúp chúng ta trong chương trình phát triển xây dựng, để sống đức tin yêu thương hiệp nhất, biết hy sinh và quảng đại đầu tư cho thế hệ tương lai, và làm sáng danh Chúa.

Chương Trình Giáo Lý Và Việt Ngữ.  Chương trình sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 20 tháng 5. Để giúp thực hiện quà tặng cho các em trong ngày bế giảng, sẽ có xin tiền lần thứ 2 trong các Thánh lễ cuối tuần này.  Xin mọi người rộng lượng giúp đỡ.

Lễ Thánh Giuse Thợ. Thứ Ba, ngày 1 tháng 5 tuần này, là lễ kính Thánh Giuse Thợ, bạn của Đức Mẹ Maria, cha nuôi của Chúa Giêsu, và cũng là bổn mạng của giáo xứ. Xin mọi người hy sinh tham dự Thánh lễ 6 giờ 30 chiều, để cảm tạ Thiên Chúa và xin Thánh Cả Giuse cầu bầu, gìn giữ giáo xứ, cho mọi người cùng hợp nhất sống đức tin trong tình yêu của Chúa, hy sinh và quảng đại trong việc xây dựng giáo xứ làm sáng danh Chúa. Để mừng ngày bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic vào Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, sau Thánh lễ 10 giờ sáng, cùng ngày lễ bế giảng các lớp giáo lý và Việt ngữ. Xin mời mọi người tham dự.  

Gia Trưởng.  Sẽ có giờ chầu Thánh Thể hàng tháng vào chiều Thứ Sáu, ngày 4 tháng 5, lúc 6 giờ trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.  Xin các gia trưởng trong giáo xứ tham gia để cầu nguyện cách riêng, xin Chúa Giêsu Thánh Thể thánh hóa bản thân, trở thành những gia trưởng gương mẫu và đồng thời cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu.  Hội cũng sẽ có giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Bảy đầu tháng, ngày 5 tháng 5, lúc 5 giờ trước Thánh lễ 5 giờ 30 chiều. Xin các hội viên và mọi người tham dự để cầu nguyện cho các gia đình trong giáo xứ.  

Lớp Xưng Tội Và Chịu Lễ Lần Đầu.  Xin các phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp xưng tội và rước lễ lần đầu vui tham dự buổi họp bắt buộc, vào tối Chúa nhật, ngày 6 tháng 5, lúc 7 giờ tối tại hội trường. Đây là buổi họp quan trọng để mọi người được biết rõ lần cuối cùng các chi tiết cần thiết về ngày lễ và việc tổ chức cho các em. Các em sẽ xưng tội và rước lễ lần đầu trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng 5. Xin vui lòng tham dự.

Cung Nghinh Kính Đức Mẹ Và Thánh Cả Giuse.  Tháng Năm là thánh kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta.  Nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh kính Thánh Giuse và Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng 5.  Xin mọi người tham dự để tỏ lòng tôn kính của những con thảo đối với Mẹ Hiền. Xin Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria cầu bầu cho giáo xứ và mỗi người chúng ta còn đang trên con đường trần gian đầy gian nan hiểm trở.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....