Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh B 2012.

    

Ông bà anh chị em thân mến. Giáo hội dành Chúa nhật thứ tư Phục sinh hằng năm để mừng kính Chúa Chiên Lành, vì trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tự xưng là Mục tử tốt lành, được Thiên Chúa Cha sai đến để bảo vệ, gìn giữ và chăm sóc cho đàn chiên là chúng ta. Quả thực, vì là Mục tử đích thực, Ngài biết rõ từng con chiên. Ngài không chỉ biết bên ngoài, nhưng còn biết rõ tâm hồn của từng người chúng ta. 
Ngài biết rõ cuộc sống của mỗi người chúng ta, từng nỗi ưu tư, băn khoăn, lo lắng, hay những nỗi đau buồn, khổ sở của chúng ta. Và Chúa cũng biết rõ tấm lòng chân thành, sốt sắng cũng như sự nguội lạnh hay những yếu đuối của chúng ta. Chúa biết rõ đời sống đức tin của chúng ta vào Chúa như thế nào. Không chỉ biết rõ, Chúa Chiên Lành còn hết lòng yêu thương, dùng lời Chúa để bảo vệ, kêu gọi và hướng dẫn đàn chiên của mình không bị lạc đường, không bị đàn sói là ma quỉ, cám dỗ và bắt đi.  Chúa còn ban cho chúng ta chính Mình Máu Thánh Chúa để chúng ta được no đầy và bình an như lời Thánh vịnh chúng ta thường nghe: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì Người thả tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.
     Trong Chúa nhật hôm nay, giáo hội cũng mời gọi mỗi người chúng ta cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu. Giáo hội kêu mời mọi người Kitô hữu chúng ta hãy để tâm nâng đỡ, khuyến khích, và cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi làm linh mục và tu sĩ nam nữ, hầu có nhiều người can đảm dâng hiến đời mình phục vụ Chúa và cho dân Chúa.  
     Chúng ta biết không phải các nơi trên thế giớI đều có nhiều ơn gọi như ở Việt Nam hoặc có đủ linh mục cho giáo hội.  Nhiều nơi, nhiều quốc gia số linh mục, tu sĩ giảm đi thật nhiều và đang thiếu hụt trầm trọng chẳng hạn như ở các quốc gia Âu châu và tại Hoa Kỳ quốc gia chúng ta đang sống.
     Như chúng ta cũng đã biết Ơn gọi trở thành linh mục, tu sĩ để dấn thân phục vụ là ơn gọi tuyệt đẹp. Nhưng hạt giống của ơn gọi này được Thiên Chúa gieo lúc ban đầu ngay tại thủa vườn gia đình của chúng ta.  Hạt giống này cần thời gian, phân bón, vun trồng, dạy dỗ và săn sóc, là những gương tốt lành của cha mẹ, để hạt giống nảy mầm và phát triển.  Biết bao Kitô hữu bước vào đời sống linh mục hay tu sĩ từ thuở ấu thơ ngay tại gia đình. Những hình ảnh tốt lành thánh thiện, những gương sáng, đức tính tốt, hay những việc làm dấn thân phục vụ của ông bà cha mẹ trong gia đình đã hun đúc tâm hồn và chuẩn bị con em mình thành các tông đồ tương lai cho Nước Trời. 
      Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta thường nghe nói: cây tốt sinh trái ngọt. Cho nên tất cả đều quy về đời sống gia đình, qui vào đời sống của ông bà, cha mẹ, anh chị em và của mọi người chúng ta trong cộng đoàn giáo xứ.
     Ngày hôm nay trong quốc gia và trong xã hội này, ơn kêu gọi đang bị khủng hoảng và đang phải đối đầu với những thử thách, những lôi cuốn của vật chất, chủ nghĩa cá nhân và trần tục hóa, hay những gương xấu của những người có trách nhiệm bổn phận, hay bị thách thức bởi thái độ ngại khổ, sợ khó hay đời sống lười biếng, lòng ích kỷ, tham lam.  Chúng ta thấy rỏ con người ngày nay đang chạy theo sự lôi cuốn của tiền bạc, vật chất, hay đời sống hưởng thụ và ích kỷ, đồng thời bị ảnh hưởng bởi những khuynh hướng giả dối hay bị quyến rũ bởi những thú vui vật chất. Chúng ta thấy gia đình bây giờ chỉ có 1 hay 2 đứa con vì còn phải lo làm giàu, hưởng thụ hay thoải mái, cho nên, thứ nhất là thiếu người, và thứ hai là cha mẹ không còn có lòng ước muốn con cái mình trở thành linh mục hay tu sĩ, thứ ba là không còn thời giờ hướng dẫn, dạy bảo con cái về đạo đức và giáo lý, thứ tư là không có thời giờ để làm gương cho con cái về khía cạnh hy sinh phục vụ, và thứ năm là đời sống buông thả về luân lý hay sống giáo huấn Tin mừng của Chúa Kitô và giáo hội.  Bởi thế Ơn Thiên Triệu trong xã hội Tây phương và Hoa kỳ đang bị thử thách và giảm thiểu.      
    Chúng ta cũng biết xã hội nhiều cám dỗ, khó khăn và thử thách, thế nên cần những lời cầu nguyện chân thành, sốt sắng và liên tục và nhất là những gương sáng, đời sống tốt lành, hy sinh và bác ái của những bậc làm cha mẹ.
      Khi đề cập tới mục tử, chúng ta liên tưởng đến các giám mục, linh mục hay tu sĩ. Điều đó rất đúng. Nhưng chúng ta phải ý thức rằng qua Bí tích Thanh Tẩy, tất cả mọi Kitô hữu đều mang chức vị mục tử, và trong đời sống thực tế mục tử chính là ông bà cha mẹ, và đàn chiên chính là con cái cháu chắt trong gia đình. Chúng ta hãy thành thật nhận định nếu đời sống của mục tử không sống lời của Chúa Chiên, không có tâm hồn hy sinh phục vụ, bác ái, hay không có ý nghĩa cao cả hay giá trị tinh thần trong cuộc sống thì chiên sẽ nhận được gì hay có mẫu gương gì để chiên nghe và đi theo?  Là những mục tử là cha mẹ ông bà chúng ta phải ý thức rằng chúng ta Không thể nào cho đi điều chúng ta không có.  Không có ngay thẳng, yêu thương, bác ái, không có hy sinh, phục vụ, thì chúng ta khó tạo hay trở thành những tấm gương cho đàn chiên là con cái cháu chắt của chúng ta noi theo.  Và điều đáng buồn trong xã hội ngày nay là thay vì con cái cháu chắt chúng ta nghe lời chúng ta là những bậc làm cha mẹ ông bà, thì ngược lại, nhiều cha mẹ phải nghe lời con cái cháu chắt.
    Cho nên, muốn trở thành mục tử tốt, chúng ta phải chân thành sống lời Chúa Chiên kêu mời.  Chúng ta phải thành tâm lắng nghe lời kêu gọi, sự hướng dẫn của chính Chúa Giêsu, là Mục tử tốt lành.
   Trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên triệu, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho những người dấn thân trong đời sống tu trì là những giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ.  Như chúng ta đã biết họ cũng là những con người yếu đuối, đầy sai phạm lỗi lầm, thậm chí còn hơn cả chúng ta. Chúng ta cầu xin cho họ biết sốt sắng, nhiệt thành lắng nghe và rao giảng lời Chúa. Và cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cần hỗ trợ bằng chính sự hy sinh cộng tác phục vụ, và thái độ góp Ỷ chân thành, để tạo một tinh thần thần hiệp nhất trong Chúa Chiên Lành, xây dựng và củng cố cho cộng đoàn chúng ta ngày càng phát triển, làm sáng danh Chúa và đầu tư cho thế hệ mai sau.  Xin Chúa Chiên Lành ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng ta. 
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....