Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Dụ ngôn tình yêu

Có một dụ ngôn viết rằng:
Nếu một ngày nào đó, tình yêu không còn trên trái đất này.
Ngày ấy, mặt trời sẽ nắng và nóng hơn, mặt trăng sẽ ít tỏ hơn và buồn hơn. Nắng sẽ làm khô héo, buồn sẽ nặng nề.
Ngày ấy, ngày sẽ trở nên dài, đêm trở thành khúc âm u. Ngày đêm tang tóc.
Ngày và đêm  theo nhau mang nỗi buồn cô đơn, không còn hơi thở của cuộc sống.
Nếu một ngày không có tình yêu trên trái đất, người người ở với nhau là kẻ thù, sẽ giết hại nhau nhiều hơn, sẽ không còn ai hiểu được nhau và chẳng còn cảm thông chia sẻ trên trái đất.
Nếu không có tình yêu, sẽ chẳng có đứa bé nào ra đời, nhân loại già nua hơn va khô héo dần trong hoang mạc.
Nếu không còn tình yêu, cây sẽ không còn ra hoa, trẻ thơ sẽ trở thành lão hài nhi, trái đất khô không còn nước, con người sẽ trở thành máy móc.
Buồn một ngày vắng tình yêu, tang tóc một đời thiếu tình yêu, nhưng dụ ngôn ấy đã không xảy ra.
Đã có một dụ ngôn viết rằng:
Ngày ấy, Chúa lấy nơi cạnh sườn của người nam làm nên người nữ và đem nàng đến cho chàng.
Đã có một ngày Adam tỉnh giấc mơ cô đơn, lòng réo gọi lòng reo vui, đón nhận Eva: “Đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi”.
Đã có một dụ ngôn viết rằng, Adam đổ lỗi cho người đàn bà khi phạm tội, nhưng cũng có dụ ngôn viết rằng: Hôsê đã nhiều lần tha thứ cho người vợ của mình, đón nhận bà với tất cả tình yêu. Tình yêu làm mới lại mọi sự.
Đã có dụ ngôn viết rằng: con người sẽ chết, nhưng cũng có dụ ngôn viết rằng: Tình yêu Thập Giá làm nên sự sống bất tử.
Tình yêu là tiếng nói chiến thắng cuối cùng, và không ngày nào lại thiếu vắng tình yêu.
Dụ ngôn, nếu một ngày không có tình yêu, đã không có trên trái đất này, nên cuộc sống vẫn kỳ diệu và đáng sống.
Bạn thân mến! Hãy sống như đang yêu và hãy yêu như đang sống. Sống để tình yêu có mặt, yêu để sự sống hiện hữu.
 Lm. Hoàng Kim Toan
Nguồn: joshkimt.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....