Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Chiến dịch 2 tuần cho Tự Do Tôn Giáo ở Hoa Kỳ đã bắt đầu trên toàn quốc

Lấy tên là "Fortnight for Freedom," (14 ngày cho Tự Do), các giám mục CG Hoa kỳ đã phát động một chiến dịch tòan quốc qua nhiều lễ kính các thánh tử đạo.

Một số nhóm độc lập như CatholicVote.org và Women Speak For Themselves cũng tham gia các nỗ lực quảng cáo trên truyền hình, video, Facebook và xin chữ ký kiến nghị.
Chiến dịch sẽ bao gồm nhiều cuộc biểu tình chống lại các luật lệ và chính sách của một số Tiểu Bang, nhưng mục tiêu trước mắt vẫn là Sắc Lênh Y Tế của Tổng thống Barack Obama công bố vào tháng Giêng đòi hỏi hầu hết những người sử dụng lao động phải cung cấp bảo hiểm kiểm soát sinh đẻ.

Trả lời cho những chỉ trích rằng chiến dịch này có mưu đồ đảng phái để tấn công Obama trong một năm bầu cử, Các nhà lãnh đạo giáo hội nhấn mạnh rằng họ không có chương trình nghị sự đảng phái và đổ lỗi cho các quan chức liên bang đã phê chuẩn các quy tắc trùng hợp với thời gian đó.

"Chỉ trong vài năm qua, chúng tôi đã liên tục gặp phải những chính sách chống lại niềm tin tôn giáo ở đất nước này," theo bài viết của Đức Hồng y Timothy Dolan, chủ tịch HĐGMCGHK, trong một cuốn sách điện tử phát hành cho chiến dịch. Ngài đưa ra nhiều ví dụ như là quyết định chấp thuận cho nghiên cứu tế bào phôi thai gốc, hợp thức hóa nhiều phương pháp tra tấn tù nhân và hỗ trợ cho hôn nhân đồng tính.

"Chúng ta có thể cảm thấy rằng Sự Thật và Căn Bản Đạo Đức đã bị mất,những hành vi xâm phạm tự do tôn giáo thì tràn lan và có một sự suy thóai về nhận thức về Thiên Chúa và về Con Người."

Chiến dịch "Fortnight for Freedom" bắt đầu đêm thứ năm với một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia Shrine of the Assumption, cử hành bởi Đức Tổng Giám mục William Lori của Baltimore, là vị chủ tịch của Ủy Ban Đặc Nhiệm vể Tự Do Tông Giáo của HĐGMHK.

Giáo Phận Pensacola-Tallahassee, Florida, cử hành Thánh Lễ và chiếu lại bộ phim "A Man for All Seasons", về thánh Thomas More, vị tử đạo thế kỷ 16.

Hội Đống các Giam Mục Kansas, sẽ tổ chức biểu tình cho Tự Do Tôn Giáo ngày 29 tháng 6 cuộc trước Dinh Thống Đốc ở Topeka.

Tổng Giáo Phận Detroit sẽ dâng Thánh Lễ và nhiều buổi thuyết giảng do các chuyên gia tự do tôn giáo bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Tổng Giáo Phận Denver đã yêu cầu người Công giáo ăn chay vào hai ngày thứ Sáu trong chiến dịch.

Trong suốt 14 ngày sắp tới, kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, tức là ngày 'áp lễ' của hai thánh tử đạo John Fisher và Thomas More, cho đến ngày lễ Độc lập Hoa Kỳ 04 tháng 7, sẽ là những ngày dành riêng cho "Hai Tuần cho Tự Do Tôn Giáo." Niên Lịch phụng vụ sẽ tưởng nhớ tới nhiều vị đại thánh đã trung thành chết cho đạo thánh Chúa trải qua nhiều cuộc bách hại bởi những quyền lực chính trị của thế gian - danh sách bao gồm các Thánh John Fisher, Thánh Thomas More, Thánh Gioan tẩy Giả, Các Thánh Phêrô và Phao Lô, và các Thánh Tử Đạo tiên khởi tại Roma.

Đỉnh điểm là Ngày lễ Độc lập, giai đoạn đặc biệt này sẽ được dành để cầu nguyện, nghiên cứu, dạy giáo lý, và những họat động công khai. Giáo Hội Hoa Kỳ sẽ nhấn mạnh đến hai di sản về Tự Do, của Kitô Giáo và của Hoa Kỳ.

Các giáo phận và giáo xứ khắp nước đã có kế hoạch hỗ trợ cho một chiến dịch tòan quốc nhằm rao giảng và làm chứng cho tự do tôn giáo.

Những người muốn dùng điện thọai để liên lạc bằng Text co thể gọi số 377377 (Text Freedom to 377377)

Trần Mạnh Trác

Internet xin truy cập www.Fortnight4Freedom.org
 
Về Chương trình của các giáo phận tòan quốc, xin truy cập http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/fortnight-freedom-diocesan-activities.cfm

Về chương trình của các giáo phận có đông dân Việt Nam, xin truy cập các website sau:

Diocese of Arlington, VA: http://www.arlingtondiocese.org/religiousliberty/

Archdiocese of Atlanta, GA: http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/upload/standup4religiousfreedomrally-atl-june22-1.pdf

Diocese of Austin,TX:http://www.austindiocese.org/dept/prolife/fortnightforfreedom.php

Archdiocese of Baltimore,MD:http://www.archbalt.org/fortnightforfreedom/

Diocese of Baton Rouge,LA:http://www.diobr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=164:fortnight-for-freedom&catid=18:frontpage

Archdiocese of Chicago, IL:http://www.archchicago.org/

Diocese of Corpus Christi, TX:http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/upload/CorpusChristiFFF-2.pdf

Diocese of Dallas, TX:http://www.dallascatholicadvocacy.org/

Archdiocese of Denver, CO:http://www.archden.org/index.cfm/ID/8324

Diocese of Fort Worth, TX:http://www.fwdioc.org/Pages/default.aspx

Archdiocese of Galveston-Houston, TX:http://www.archgh.org/conscience-protection/

Archdiocese of Los Angeles, CA:http://www.la-archdiocese.org/archbishop/f4f/Pages/default.aspx

Archdiocese of New York, NY:http://www.archny.org/news-events/freedom/

Archdiocese of Oklahoma City, OK:http://www.fortnightforfreedomokc.com/

Diocese of Orlando, FL:http://www.orlandodiocese.org/en/component/k2/item/9162-religious-freedom-at-risk

Archdiocese of Philadelphia, PA:http://archphila.org/HHS/hhs.htm

Archdiocese of Portland, OR:http://www.archdpdx.org/

Archdiocese of San Antonio, TX:http://www.archsa.org/FreedomOfReligion/default.aspx

Archdiocese of San Francisco, CA:http://sfarchdiocese.org/

Diocese of San Jose, CA:http://www.dsj.org/news-events/news-and-events-posts/fortnight-for-freedom

Archdiocese of Seattle, WA:http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/fortnight-for-freedom/upload/Archdiocese-of-Seattle-Flyer.pdf

Archdiocese of St. Louis, MO:http://stlouisreview.com/article/2012-05-15/archdiocese-launches

Archdiocese of St. Paul & Minneapolis, MN:http://www.archspm.org/news-events/events-detail.php?intResourceID=5760

Archdiocese of Washington D.C:http://www.sacredproperty.org/

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....