Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Năm B. Số 392

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:       Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng:   5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Is. 49, 1-6.  Trong bài đọc này, tiên tri I-sa-i-a tiên báo về một đấng mà Thiên Chúa đã tiền định, để trở thành người mang sứ mệnh sửa soạn cho Đấng Cứu Chuộc đến trần gian.  Người đó chính là Gioan Tiền hô đã tuyên bố và giới thiệu cho mọi người biết khi Chúa Giêsu xuất hiện tại bờ sông Giođan.

Bài đọc 2. Cv. 13, 22-26. Bài đọc trích sách Tông đồ công vụ cho chúng ta biết Đấng Cứu Độ mà Gioan tuyên báo thì cao trọng hơn ông, và chính ông không đáng cởi giây giày cho Người.  Đó là nội dung bài đọc này.

Tin Mừng. Lc. 1, 57-66. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết đến ngày sinh của Gioan tẩy giả, và được chính cha mẹ ngài là Dacaria và Elizabet đặt tên cho ngài là Gioan, có nghĩa là “Hồng ân Chúa”, như đã được báo trước.  Mọi người đều bỡ ngỡ trước sự  kiện lạ lùng đã xảy ra.  Gioan lớn lên trong ân sủng của Chúa. 

Đáp Ca: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng.

Kinh thánh tuần sau:  Kn. 1, 13-24; 2Cr. 8, 7-15; Mc. 5, 21-43.

Suy Niệm.
Loài người sẽ không thể tìm được câu trả lời về sự hiện hữu của Gioan Tiền Hô trên trái đất, nếu chỉ dựa trên những sự kiện bình thường, bởi vì Gioan Tiền Hô được sinh ra trong điều kiện bất thường, tức từ một người mẹ đã già mà vẫn có thể cưu mang được trẻ Gioan! Để trả lời về con trẻ Gioan này, trước hết, ở Bài Đọc Một, tiên tri Isaia viết từ lâu thế này: “Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay Người...”” Chúng ta hãy cảm tạ mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa trong Con Một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và trong Người Con yêu dấu ấy, có một người được chọn đặc biệt để dọn đường là Thánh Gioan Tiền Hô, để ngài vừa loan báo sứ mệnh cứu độ trần gian và cũng vừa biểu lộ chân lý Nước Trời được thực hiện và kết thúc trong Đấng Cứu Thế. Đồng thời chúng ta cũng ý thức ngày sinh của mình cũng sẽ mang cùng sứ mệnh như thánh Gioan Tiền Hô khi mang trên mình thân phận Kitô hữu, để đời sống chúng ta mãi mãi sẽ là chứng nhân tình yêu cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu thế của chúng ta và của cả nhân loại.

Reflection.

Isaiah 49:1-6. In this reading, the Church puts the words of the prophet Isaiah into the mouth of John the Baptist. Jesus praised John, saying, "Among those born of women there has been none greater than John the Baptist." (Matthew 11:11) The role of a prophet is to speak God's word. John the Baptist not only spoke God's word, he pointed out to the people the Word of God made flesh, Jesus. John the Baptist was the light who pointed toward the greater Light. How can you be a prophet and "point out Jesus" to someone? Remember, words and actions together are what count! How can you spread light in the world and not darkness?

Acts 13: 22-26.  These verses from the Acts of the Apostles show that the role of John the Baptist was well known and honored by the early Christians. John the Baptist was someone who knew who he was and who he was not. Certainly, he gathered crowds. Many people came for advice. He told them to repent and he baptized them with water as a sign of repentance. But he always said, "Look for the one who comes after me." John the Baptist had humility. The word humility comes from humus, meaning "earth." When we find someone with humility today, we may not use that word. We may simply say that this person does not "put on airs," or "act like a snob." We may say that this person is "down to earth." How can you be humble and down to earth? Are there times when you are tempted to be snobbish, to associate only with "certain people"? Are you ever tempted to be someone you know you are not?

Luke 1:57-66, 80.  This account of the birth of John the Baptist is one special message from God after another. First of all, John's mother was past the usual age of child-bearing. John was an unexpected gift from God. (Remember, the name John means "gift of God".) When Zechariah agreed that, indeed, this child's name was "gift," he could once again speak and bless God. The neighbors certainly got the message? and wondered in awe, "What will this child be?"  Do you see yourself as a gift of God? How can you remind yourself that you are? How are you using your gifts? What do you hope to become in the future? How could you be like John and work for God in this world? How could you work for God today?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.

Thứ Hai.      2V. 17, 5-18; Mt. 7, 1-5.      Lh. Giuse&Rafael/Gđ.Xuân Tuyết
Thứ Ba.       2V. 19, 9-36; Mt. 7, 6-14.    Lh. ĐaMinh/ Gđ.Thân Thấy.
                                                               Lh. Gioan Bao./Gđ.Kim Lê
Thứ Tư.      2V. 22, 8-13; Mt. 7, 15-20.  Lh. Antôn&Inê/Gđ. Ng. V. Quý
Thứ Năm.   2V. 24, 8-17; Mt. 7, 21-29.  Tạ ơn/Gđ. Đinh Tiến Cao
Thứ Sáu.    2V. 25, 1-12; Mt. 8, 1-4. Lh. Giuse/Gđ.Bà Lam Trần 
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Phaolô/Gđ. Bà Lam Trần 
Chúa Nhật.  8&10.   Xin Bằng an -  Mạnh khỏe/Gđ. Vũ Cẩm
                                   Lh. Madalêna&Maria/Sơ Kim Anh

Phụng Vụ Tuần Này.
       Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể             Giúp Lễ
5:30 Ng.Thanh Ban/Ngọc Ng.           Ng. Đình Chót
8. Trần Ng.Ánh/Phạm Lan Dung       Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót   
10.     Các sơ                                     Phạm V.Tiến; Lê Viết Thắng;Ng. V.       Bảo Ng. & 
Dâng Lễ: Gđ.Ng. Đức Vĩnh              Hòa; Trần Thị Diễm Lan         Timothy Lê; Mike Ng

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Đình Chót/Ng. Thị Châu    Nguyễn Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/An Phạm                     Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy       
10.Trương Văn Minh/Ng.Thảo Hiền  Đoàn Q.Dũng; Đoàn Th. Nguyệt;Ng.  Phạm  Thắng
Dâng Lễ. Gđ.Vũ Thị Vinh                 Trung Hải; Phạm V. Tiến       Alex&Arthur Nguyễn   
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 17 tháng 6, 2012
Quĩ Điều Hành. $1,966         Quĩ Thánh Phêrô: $873
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Trần Quốc Thái 600; Nguyễn Chơn Phán 100; Long Nguyễn 100. Tổng cộng: $800


Hân Hoan Chúc Mừng. 
Trong tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, giáo xứ hân hoan chúc mừng Sơ Martino Hoàng Thị Kim Anh trong dịp mừng Ngân Khánh Khấn Dòng, 25 năm trong đời sống thánh hiến của nữ tu dòng Đa Minh.  Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân và luôn đồng hành với Sơ trên con đường mục vụ tông đồ. Sau Thánh lễ 10 giờ sáng, xin mời mọi người qua hội trường dự tiệc mừng.
 
Cám Ơn.
Xin chân thành cám ơn các em trong nhóm Humble Bees đã hy sinh thời giờ làm những món quà để tặng những người cha trong Ngày Hiền Phụ vừa qua.

Xử Dụng Ngân Phiếu. 
Xin mọi người chú ý!  Để dễ dàng cho việc gởi tiền vào ngân hàng,  khi xử dụng ngân phiếu (check của nhà băng) cho việc dâng cúng, đóng góp xin viết vào mục trả cho, pay to the order of,  là:  St. Joseph Church. Xin vui lòng không viết chữ Việt vào mục này thí dụ như: Giáo xứ Giuse hay quĩ xây dựng...  Nếu đóng góp cho quĩ xây dựng nhà thờ/nhà xứ, hay bất cứ cho các trường hợp đặc biệt nào khác, thì xin viết vào mục Memo ở phía dưới ngân phiếu và có thể viết bằng tiếng Việt  để phân biệt.   Xin cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.

Thay Đổi Luật Di Trú. 
Văn Phòng Di Trú Bác Ái địa phận (Catholic Charity Immigration Service) cho biết, trong những tuần vừa qua có một số thay đổi về luật di trú, ảnh hưởng đến những người cư ngụ tại Hoa Kỳ không có giấy tờ hợp lệ, vào tuổi 30 hay ít hơn, và đến Hoa kỳ trước 16 tuổi.  Nếu muốn hội giúp đỡ về phương diện pháp lý hay muốn biết thêm chi tiết về việc xin hợp thức hóa, xin liên lạc với hội và đến dự 1 trong 2 buổi họp sau đây: buổi họp thứ nhất vào Thứ Ba, ngày 26 tháng 6, tại Trung tâm hội, địa chỉ: 2450 N. Harvard Ave., từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 30, điện thoại số: 918-508-7180. Buổi họp thứ hai vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 6, tại nhà thờ thánh Thomas More, địa chỉ: 2720 S. 129th Ave., từ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối.

Giáo Lý Viên. 
Xin các giáo lý viên chú ý!  Sẽ có một buổi thường huấn (workshop) dành cho các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý cho các em.  Khóa thường huấn này sẽ chú trọng đến sự chuẩn bị tinh thần, phương cách dạy và những điều cần thiết khi điều hành một lớp học. Và sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 15 tháng 7, sau Thánh lễ 10 giờ sáng.  Xin kêu gọi các giáo lý viên và những người muốn tham gia chương trình dạy giáo lý tham dự. 

Xin Chú Ý! 
Khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Không nói chuyện ồn ào. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người. 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....