Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ_2012

Hôm nay cùng với Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.  Hai vị thánh lớn đã mạnh dạn và can đảm tuyên xưng danh Chúa, và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này.
Chúng ta nhận biết rằng, Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người một cách riêng biệt, có đời sống và hoàn cảnh khác nhau.  Đồng thời mỗi người được Chúa kêu gọi và ban cho một sứ mệnh khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là phục vụ, xây dựng Giáo hội và làm sáng danh Chúa. 

Tin Mừng Nhất Lãm cho chúng ta biết việc Chúa Giê su kêu gọi Nhóm Mười Hai và trao sứ vụ cho các ông như thế nào.  Phêrô là một người bình dân làm nghề đánh cá.  Được Chúa kêu gọi, Ngài đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu.  Phêrô là người có chí khí cương quyết, nhưng cũng có lúc sợ sệt, lo âu và yếu đuối.  Thế nhưng, như chúng ta vừa nghe trong Tin mừng hôm nay, được soi sáng, Phêrô đã can đảm tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”  Qua lời tuyên xưng này, Phêrô đã được Chúa đổi tên, đặt làm đầu Giáo Hội như chúng ta nghe Chúa phán: “Simon, con có phúc, vì không phải xác thịt, máu huyết đã mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời !…” Và Chúa nói tiếp: “Con là Đá, có nghĩa là Phêrô, và trên Đá này, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng nổi”.
Thật vậy, Phêrô đã trở nên nền tảng cho Giáo Hội tiên khởi của Chúa Giêsu Kitô.  Trong khi đó theo sách Tông đồ công vụ, thì Phaolô được Chúa gọi trở thành vị tông đồ dân ngoại.  Như chúng ta đã biết, suốt thời gian trước khi trở lại, Phaolô lúc đó có tên là Sao-lê, đã hăng say bắt bớ tín hữu.  Trên đường đi Đamas, Chúa đã làm cho Phaolô té ngựa, bị mù ba đêm ngày, nhưng Ngài âm thầm cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa, đã nhận ra ý Chúa và đã tuân theo ý của Ngài.  
Chúng ta thấy từ Sao-lê một người Pharisêu có thái độ hung hăng bắt bớ, bách hại Giáo Hội, Ngài đã được Chúa Kitô phục sinh kêu gọi, đổi tên thành Phaolô, trở thành vị tông đồ nhiệt tâm rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa.  Có thể nói rằng ơn kêu gọi của Phaolô thật lạ lùng và đặc biệt.  Khi đã trở thành môn đệ, Phaolô đã hết mình với sứ vụ, ngài đã thố lộ: “tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi”.  
Thật vậy, Tình yêu Chúa Kitô đã giúp Phaolô sự can đảm vượt qua mọi thử thách, cam go, đau khổ, quên mọi hiểm nguy, trung thành và chỉ nghĩ tới việc đưa tin mừng đến cho dân ngoại.  Việc hăng say nhiệt thành với sứ vụ, còn được Ngài chia sẻ và biểu lộ rõ ràng trong thư thứ hai gửi cho Timôtê. Ngài khuyên Timôtê: “Hãy chịu cơn thử thách, hãy thi hành việc rao giảng Phúc Âm, hãy chu toàn chức vụ”.
Như thế chúng ta thấy cả hai ơn kêu gọi tuy khác nhau về hoàn cảnh, khác nhau về cách gọi, nhưng đều qui về một mục đích, là xây dựng và phục vụ Thiên Chúa trong tình thương của Ngài.  Cả hai đều lãnh sứ vụ và đã hoàn thành nhiệm vụ với lý tưởng cao nhất, đồng thời minh chứng tình yêu Thiên Chúa bằng chính mạng sống của đời mình.  Phêrô nền tảng cho Giáo Hội muôn thời, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Còn Phaolô, hiện thân của vị tông đồ dân ngoại, phục vụ trong tình yêu của Thiên Chúa với tất cả lý tưởng của đời mình.
Ngày lễ kính thánh Phêrô và Phaolô hôm nay cho chúng ta biết sự duy nhất, thánh thiện, tông truyền của Hội Thánh.  Một Giáo Hội được đặt trên nền tảng của các tông đồ.  Thánh thiện vì Giáo Hội có đầu là Chúa Kitô và chi thể là toàn thể dân Chúa.  Duy nhất vì được đặt trên tình yêu của chính Thiên Chúa.  Chính thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng các tông đồ khác đã minh chứng cho sự thật, cho Chúa Kitô bằng dòng máu của mình.  Sự thật là: Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian.  Giáo huấn của các ngài hiện tại hóa cuộc đời của Chúa Cứu Thế, và lời rao giảng Tin Mừng của các ngài đã đưa ơn cứu độ đến cho mọi người. Chính nhờ các ngài mà hồng ân và tình yêu của Thiên Chúa được tiếp tục đổ xuống cho nhân loại và cho chính chúng ta hôm nay.
Trong ngày kính 2 thánh Phêrô và Phaolô tông đồ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa đặc biệt đổ muôn hồng ân xuống cho Đức Thánh Cha Bênêđíctô và các giám mục, nhất là Đức giám mục Edward Slattery địa phận chúng ta, đấng kế vị các thánh tông đồ, được mạnh khoẻ và có sự khôn ngoan sáng suốt của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt và dạy dỗ dân Chúa, vượt qua khỏi những khó khăn và thù nghịch của kẻ thù.  Đồng thời như 2 thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta được nhắc nhở về ơn kêu gọi và sứ vụ của chính mỗi người chúng ta trong đời sống và trong hoàn cảnh hiện tại là: rao giảng, đưa Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người bằng đời sống đạo đức, tốt lành và bác ái; can đảm trở thành những nhân chứng cho Chúa Kitô; hết sức tận tâm xây dựng Giáo hội và nhiệt thành làm sáng danh Chúa.  Xin Thiên Chúa ban ơn và giúp chúng ta luôn trung thành với đức tin, đồng tâm nhất trí xây dựng giáo hội, cộng đoàn giáo xứ làm sáng danh Chúa như hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ.  
Lm. Quản Nhiệm


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....