Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.

14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm B. Số 389

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Và Buộc:  6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
 

Bài đọc 1. Đnl. 4, 32-40.  Trong bài đọc 1 hôm nay, ông Môisen nhắc cho dân Chúa nhớ: Chúa là Thiên Chúa của họ, đã thương cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập.  Vì thế họ phải kính thờ, trung thành, và lo tuân giữ luật Chúa. Đó là ý nghĩa bài đọc này.
 
Bài đọc 2. Rm. 8, 14-17.  Trong bài đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô bảo: nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, mọi người được làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha, được đồng thừa tự với Đức Kitô.  Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
 
Tin Mừng.  Mt. 28, 16-20.  Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu Phục sinh sai các tông đồ đi loan báo Tin mừng cho muôn dân và làm phép rửa cho họ, nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần. 
Đáp ca. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Kinh thánh tuần sau: Xh. 24, 3-8; Dt.9, 11-15; Mc. 14, 12-26.
 
Suy Niệm. Trong suốt năm Phụng vụ, chúng ta đã lần lượt mừng các mầu nhiệm ơn cứu độ, hôm nay chúng ta đi vào mầu nhiệm cao cả nhất và cũng căn bản nhất trong đạo: đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Cha và Con và Thánh Thần. Chính Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta.  Theo bài Tin mừng hôm nay, trước khi về trời, Đức Giêsu đã tập họp các môn đệ lại ở trên núi để dặn dò  một điều sau cùng:” Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,  dạy bảo họ tuân giữ  mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28,18-20).  Chúng ta không thể hiểu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhưng chúng ta có thể hiểu được mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất. Mầu nhiệm này phải là mẫu mực cho chúng ta trong đời sống hằng ngày ở gia đình, cộng đoàn giáo xứ cũng như ngoài xã hội. Thiên Chúa Ba Ngôi là hình ảnh tuyệt vời của sự hiệp nhất. Chúa Cha yêu thương đã sinh ra Chúa Con và tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con đã làm phát sinh ra Chúa Thánh Thần.  Tuy Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, trong sự yêu thương và hiệp nhất. Cuộc sống của cộng đoàn cũng cần phải có sự hiệp nhất theo gương Chúa Ba Ngôi.
 
Reflection. 
 
Dt. 4, 32-40. In today’s first reading, God revealed himself to the Israelites through Moses. They became the first people in human history to recognize that there is one God and God is one.  We too have "fixed in our hearts" that there is one God. However, through Jesus, we have come to know that God is a union of three divine persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. It is this truth of our faith that we celebrate today. Ancient peoples worshiped many gods and often made gold or bronze images of their gods. They made sacrifices to these idols and were ruled by them. What are some of the "idols" that people have created in our society today? What kinds of sacrifices do people make to these idols? Why do we let these things become so important that they can tend to rule our lives? Why is it important to be aware of any idols that take the place of God in our lives?
Rm. 8, 14-17. Imagine your happiness if you learned that you and your entire family had been adopted by a great king who would love and care for you forever. We sometimes forget that at our Baptism the Holy Spirit made us children of God, the King of Heaven and Earth. We were also made heirs or inheritors with Christ of all the Father's blessings. Who or what helps you to remember that you are a son or daughter of the King of Heaven?
Mt. 28, 16-20. In today's gospel, Jesus speaks to his gathered disciples. He sends them out to draw others into the family of God. They are to make disciples in every nation and baptize them "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." They are also to teach these new members everything that Jesus has taught them. We are called to this same mission. And Jesus promises to be with us always as we share our faith in him. In what way do you bring this mission to others?
 
Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
 
Thứ Hai.       2Pr. 1, 1-7; Mc. 12, 1-12.        Lh. Inê&Phaolô
Thứ Ba.        2Pr. 3, 12-18; Mc. 12, 13-17.  Lh. Anna&Anrê
Thứ Tư.        2Tm. 1, 1-12; Mc. 12, 18-27.   Các thai nhi 
Thứ Năm.    2Tm. 2, 8-15; Mc. 12, 28-34.   Lh. Maria&Giuse
Thứ Sáu.      2Tm. 3, 10-17; Mc. 12, 35-37. Lh. Maria
Thứ Bảy.   Xin bình an  
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Gioan&Maria

Phụng Vụ Tuần Này.
       
     Đọc Lời Chúa                       Thừa Tác Viên Thánh Thể                   Giúp Lễ
5:30 Ng. V. Quí/Nguyễn Nương    Ng. Đình Chót
8. Lê Huy Bình/Phạm Lan Dung     Ng. Đình Chót/Ng. V. Khá
10. Ng. Trung Hải/Ng. Ánh Tuyết   Lê Đình Phong;Ng.Th Ban; Phạm     Justin Võ &  
Dâng Lễ: Gđ. Ng.Trần Tuyến          Văn Tiến;Lê Viết Thắng       Alex&Arthur Nguyễn   

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30  Đỗ Cẩn/Đỗ Kim Loan            Ng. Trung Trực      
8. Đinh Trấn/An Phạm                   Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Nhóm Linh Thao                 Ng.Văn Hòa; Trần TD. Lan; Đoàn     John Trần&
Dâng Lễ.Gđ.Ng.Th.Xuân Tuyết     Quốc Dũng;Lê Thanh Xuân      Keluc&Johny Đặng
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 27 tháng 5, 2012
 
Quĩ Điều Hành. $1,883
 
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Gia đình Trương Thanh&Hồng $50.
 
Xin Chú Ý!  Khi tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Không nói chuyện ồn ào. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nhai sinh gôm trong nhà thờ hay lên rước lễ. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng.  Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự cộng tác và chú ý của mọi người. 
 
Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này.  Xin chân thành cám ơn sự hy sinh của các hội viên và những người đã cộng tác nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công và ban ơn lành cho những người giúp đỡ trong công việc xây dựng giáo xứ.  Xin mời mọi người mua ủng hộ. 
 

Quĩ Hưu Dưỡng Bệnh Linh Mục (Infirm Priest). Tuần này, tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có xin tiền lần thứ hai để trợ giúp tài chánh cho Quĩ Dưỡng Bệnh Linh Mục trong địa phận. Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau phần rước lễ trong các Thánh lễ Chúa nhật tuần này.  Xin mọi người rộng lượng.
 
Kiệu Thánh Thể. Chúa nhật tuần tới, ngày 10 tháng 6, là ngày kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.  Nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể trước Thánh lễ 10 giờ sáng.  Nhóm Linh thao sẽ sẽ phụ trách phần khiêng kiệu và đọc Kinh thánh trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật.  Xin mời mọi người tham dự cuộc cung nghinh để cùng tôn kính thờ hồng ân cao quí mà Chúa Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại.
 

Picnic Cho Học Sinh Trung Học.  Đức Giám Mục địa phận Edward Slattery sẽ bảo trợ một buổi picnic cho các học sinh trung học ra trường năm nay vào Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 tới đây, lúc 6 giờ 30 chiều, tại khu vực văn phòng địa phận.  Xin các học sinh đã nhận được giấy mời, gởi tờ hồi báo lại cho Đức giám mục, hay phúc đáp bằng e-mail: youth.office@dioceseoftulsa.org  để ban tổ chức chuẩn bị.
 
Trách Nhiệm và Bổn Phận của Kitô Hữu. Là một chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô và là một phần tử trong cộng đoàn Dân Chúa, tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận rao truyền Tin Mừng qua đời sống chứng nhân, và tham dự Thánh lễ Chúa Nhật để tiếp nhận Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể, là nguồn sống và sức mạnh. Đồng thời có trách nhiệm xây dựng giáo xứ qua việc phục vụ để làm sáng danh Thiên Chúa và ích lợi cho anh chị em. Chúa Giêsu đã nói: ‘’Ta đến để phục vụ, chứ không phải để đựơc phục vụ.’’  Do đó, mọi Kitô hữu ý thức và chu toàn bổn phận bằng việc dâng cúng, đóng góp tài chánh để duy trì và xây dựng cơ sở trong giáo xứ. Thiên Chúa nhân từ và quảng đại đã ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta thể hiện lòng tri ân, tạ ơn Thiên Chúa, qua việc đóng góp, dâng trả lại một phần cho Ngài.  Khi chúng ta hy sinh phục vụ và đóng góp với tấm lòng chân thành và vui mừng là chính lúc chúng ta nhận lại và nhận lại muôn vạn lần.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....