Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa Nhật 16 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ 16 Thường Niên. Năm B. Số 396


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:       Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng:   5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều  & Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Gr. 23,1-6. Chúa trách các chủ chăn không biết lo cho chiên của Người.  Vì thế, chính Người sẽ đứng ra chăm sóc chiên, và cất cử những chủ chăn nhiệt thành để chiên của Người được sống.  Đó là nội dung bài đọc sau đây.
Bài đọc 2. Ep. 2, 13-18Nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, mọi người, nhờ lòng tin, nhận được an vui hạnh phúc thật sự, được giao hòa với Thiên Chúa, được hiệp nhất với nhau trong Hội thánh, được trở nên anh chị em của một Cha trên trời.  Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.
Tin Mừng.  Mc. 6, 30-34.  Chúa Giêsu thấy các tông đồ mệt nhọc sau những ngày truyền giáo.  Người bảo các ông nghỉ ngơi.  Nhưng dân chúng kéo theo mãi, khiến Người động lòng thương dạy dỗ họ.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay. 

Đáp ca. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Kinh thánh tuần sau:  2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15.

Suy Niệm.
Trời có lúc mưa lúc nắng. Thời gian có ngày có đêm. Con người có đời sống riêng tư nhưng cũng có đời sống xã hội. Mỗi lúc, mỗi mặt có mục đích của nó.  Trong bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, chúng ta đã thấy Chúa Giê-su sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt động cứu độ con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã làm, Người đã bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong cầu nguyện. Sống riêng tư thân mật với Chúa. Hoạt động và cầu nguyện, đó là nhịp sống của người môn đệ Chúa. Riêng trong lãnh vực tông đồ, cầu nguyện là tuyệt đối cần thiết. Thật vậy, việc tông đồ bắt nguồn từ nơi Chúa. Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa. Làm việc của Chúa mà không kết hiệp mật thiết với Chúa thì không những không thể có kết quả tốt đẹp, mà còn có nguy cơ đi sai đường, làm hỏng công việc của Chúa, hay thay vì hoạt động phục vụ cho Chúa và vì Chúa, thì phục vụ cho sự thỏa mãn của chính con người cá nhân.  Không cầu nguyện ta sẽ dễ chú ý tới những hoạt động thuần tuý phô trương bề ngoài. Không cầu nguyện ta sẽ dễ biến việc của Chúa thành của riêng ta và vì thế sinh ra tự phụ và kiêu hãnh. Cầu nguyện là bề sâu và là nền tảng của đời sống Ki-tô hữu. Giữ được quân bình giữa hai nhịp sống, người Ki-tô hữu mới phát triển toàn diện. Duy trì sự ổn định của hai nhịp sống, mọi hoạt động của con người mới có nền tảng và bền vững. Cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ, khí cụ trong bàn tay Thiên chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.

Reflection.
Jeremiah 23:1-6. Leaders who disobey God's laws and fail to serve the people faithfully are often in the daily headlines. In the ancient kingdom of Judah, rulers who abused their power were common. Jeremiah describes them as disloyal shepherds who serve neither God nor the people. But the prophet holds out God's promise of a Messiah and King who will rule with justice. How do you think we can help those in leadership positions to serve faithfully?
Ephesians 2:13-18. Today's reading describes how all people are brought together as one in Christ who is our peace. Paul writes to the Ephesians who were "far off" because they were Gentiles. He assures them that they have been reconciled and made one with the Jews who "were near." By his death, Jesus has broken down the walls between them. When and how do you experience your unity with others in Jesus? How can you contribute to this unity?
Mark 6:30-34. The apostles have just returned from their first missionary journey. They want to tell Jesus all about it. He leads them off to a quiet place where they can tell their stories. But the crowds follow them because they are hungry for Jesus' teaching and his healing touch. Seeing the crowd, Jesus is moved to respond to them. They are like sheep that have been scattered. Out of love, the Good Shepherd calls them together and guides them. What can we learn from the example of Jesus in this gospel story? How will you try to follow that example in your daily life?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Mk. 6, 1-8; Mt. 12, 38-42.        Bằng an/Gđ. Bà Lam Trần
Thứ Ba.        Mk. 7, 14-20; Mt. 12, 46-50.    Các Lh./Gđ. Toán&Loan   
Thứ Tư.        Gr. 1, 1-10; Mt. 13, 1-9.           Lh. Gia-cô-bê/Gđ. Ông Ng. V. Dung
Thứ Năm.     Gr. 2, 1-13; Mt. 13, 10-17.       Lh. Đa Minh/Gđ. Thân Thấy
Thứ Sáu.       Gr. 3, 14-17; Mt. 13, 18-23.     Bằng an/Gđ. Toán&Loan
Thứ Bảy.     5:30.  Tạ ơn/Gđ. Linh&Thu
Chúa Nhật.  8&10.  Lh. Gioankim&Anna/Gđ. Ông Ng. V. Dung
                                  Lh. Giuse/Gđ Vũ Thị Vinh 

Phụng Vụ Tuần Này.
           Đọc Lời Chúa                Thừa Tác Viên Thánh Thể               Giúp Lễ
5:30  Đỗ Cẩn/Nương Nguyễn          Nguyễn Trung Trực
8. Trần Ngọc Ánh/An Phạm            Ng. Đình Chót/Ng. Văn Cả
10.Vũ Cẩm/Đoàn Thanh Nguyệt     Phạm V.Tiến; Ng. V. Hòa; Trần Thị     Bảo Nguyễn&
Dâng Lễ: Gđ.Trần Hoàng Vũ        Diễm Lan;Đoàn Quốc Dũng    Mike Ng.&Timothy Lê

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng.Duy Linh/Ng. Minh Phú     Nguyễn Ngọc Bảo
8. Ng. Đình Chót/Vương K. Nga       Ng. V. Cả/Sơ Ngô Vy      
10. Đoàn Q. Dũng/Ngô Thủy Tiên    Lê Thanh Xuân;  Ng.Tr. Hải; Lê      Phạm Thắng &
Dâng Lễ.  Gđ.Ng. Văn Vỹ                Đình Phong;Phạm V. Tiến          Keluc&Johny Đặng
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 15 tháng 7, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,480         Giúp cơ quan Bác ái mua thực phẩm: $892
Quĩ xây dựng nhà thờ/nhà xứ. Gia đình Phạm Minh Mạnh $200

Hội Hiền Mẫu
Hội đã thu được số tiền $1,065 trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh giúp nấu những món ăn.  Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.    

Sinh Hoạt Học Sinh Nam.  
Để các em có cơ hội sinh hoạt, gặp gỡ và chia sẻ, giáo xứ sẽ có buổi họp mặt cho các học sinh nam từ lớp 4 cho đến lớp 12 trung học, đặc biệt các em trong hội giúp lễ, vào Thứ Năm tuần này ngày 26, từ 6 đến 8 giờ 45 chiều, tại hội trường. Ăn chiều miễn phí. Xin mời các em tham dự đầy đủ, và xin các phụ huynh vui lòng khuyến khích và tạo điều kiện cho các em bằng cách đưa đón các em đến và về.  Xin thành thật cám ơn.

Thông Báo Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ.  
Xin các phụ huynh lưu ý! Sẽ có những buổi ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho niên khóa sắp tới vào những ngày sau đây: Chúa nhật tuần tới ngày 29, và Chúa nhật ngày 12 tháng 8, sau Thánh lễ 10 giờ sáng tại hội trường.  Để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào. Chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng và có nghi thức tuyên hứa của các thày cô, vào Chúa nhật ngày 19 tháng 8.

Họp Các Giáo Lý Viên.
Sẽ có buổi họp cho các thày cô các lớp giáo lý và Việt ngữ sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 29 tuần tới.  Xin các thày cô hy sinh tham dự đầy đủ để biết thêm chi tiết về chương trình. Và xin kêu gọi những ai muốn tham gia, cộng tác để dạy dỗ các em tham dự buổi họp quan trọng này. 

Lớp Giáo Lý Tân Tòng
Nếu ai biết có người muốn tìm hiểu hay muốn gia nhập đạo Công giáo, xin cho văn phòng giáo xứ hay linh mục quản nhiệm biết tên và số điện thoại của người đó để liên lạc và ghi danh.  Xin thành thật cám ơn.

Sách Hát.
Xin lưu ý! Để có đủ sách hát cho mọi người xử dụng trong Thánh lễ, xin vui lòng không lấy sách hát trong nhà thờ đem về nhà vì bất cứ lý do gì.  Xin mọi người thông cảm và cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Ngày Thánh Mẫu
Đại hội Thánh Mẫu tại Dòng Đồng công năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, với chủ đề: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa’’ (Lc. 1, 46). Đây là dịp đặc biệt cho người Việt từ mọi nơi trên thế giới qui tụ lại để tôn vinh Thiên Chúa qua lòng sùng kính Mẹ Maria, và có cơ hội tham dự những buổi hội thảo về tôn giáo, đức tin và thăng tiến đời sống gia đình.  Xin chuẩn bị thời giờ và công việc để tham dự. Nếu tham dự buổi cung nghinh kính Đức Mẹ vào chiều Thứ Bảy, xin vui lòng đi vào hàng ngũ của giáo xứ cho thêm phần sốt sắng.

Xin Chú Ý!
Vì tham dự Ngày Thánh Mẫu, cho nên sẽ không có các Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu ngày 3; Thánh lễ 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy ngày 4.  Không có các Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật. Chỉ có 1 Thánh lễ Chúa nhật lúc 6 giờ chiều mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....