Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Chúa Nhật Thứ 20 Thường Niên Năm B. 2012

Ông bà anh chị em thân mến. Trong mấy Chúa nhật vừa qua, Giáo hội kêu mời chúng ta lắng nghe những bài Tin mừng trích trong sách Tin mừng của thánh Gioan, đặc biệt là chương 6 nói về Bánh Hằng Sống là chính Chúa Giê-su và những hiệu quả của sự lãnh nhận Bánh hằng sống này.  Chương 6 là một trong những đoạn văn chính yếu, chất chứa nền tảng thần học của Bí tích Thánh thể trong đạo Công giáo chúng ta.
 Bắt đầu từ  phép lạ Chúa Giêsu hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em nhỏ ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người theo Chúa, cho đến bài Tin mừng hôm nay, trong đó Chúa khẳng định và phán với dân chúng rằng:  “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời.  Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.”  Đây là lời kêu mời của Chúa với tất cả mọi người để được kết hợp mật thiết với Chúa, và được hãy đến và ăn bánh này để được hưởng sự sống đời đời.  Và đây cũng là lý do tại sao chúng ta tham dự Thánh lễ Chúa nhật hôm nay.
     Trước khi tiếp tục nói về bài Tin mừng, tôi xin được đề cập đến bài đọc 1 trích sách Châm ngôn. Sách Châm ngôn là một cuốn sách chứa đựng những kiến thức và sự chỉ dẫn cho mọi người, giúp họ trưởng thành.  Những kiến thức này nhấn mạnh, chú trọng đến những phương diện về giáo dục, sự hãm mình, thận trọng, chân thật và đức tính tốt dẫn đến sự khôn ngoan.  Bài đọc một cũng đề cập đến sự ngây thơ.  Ngây thơ ở đây không có nghĩa là khờ dại nhưng là một sự không làm chủ được chính mình, không kiểm soát được chính mình, hay là một thái độ tự phụ, lười biếng và sống cho giây phút hiện tại mà thôi. Khôn ngoan và khờ dại trong sách Châm ngôn là biểu tượng của 2 người phụ nữ mời mọc mọi người, nhất là những người trẻ hãy đến tham dự 2 bữa tiệc của họ dọn ra.  Một bữa tiệc đưa đến sự sống và thứ 2 đưa đến mồ là sự chết. Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta chỉ nghe đến người phụ nữ khôn ngoan mà thôi với lời kêu mời: “Các ngươi hãy đến ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã pha cho các ngươi.  Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi, thì sẽ được sống.”  Những lời kêu mời này rõ ràng ám chỉ đến lời kêu mời của Chúa Giê-su trong bài Tin mừng hôm nay hãy “Ăn thịt và uống máu Ta thì sẽ có sự sống đời đời.”  Do đó chúng ta có thể nhận biết rằng lắng nghe và đến với Chúa là điều khôn ngoan vượt qua tất cả mọi sự ở trần gian này.  Ngược lại, người ngây dại là người có thể tự quyết định cho mình, nhưng thay vì chọn con đường đến sự khôn ngoan, thì lại chọn ngược lại là sự dại dột.   Chúng ta thường nghĩ người ngây dại là những người điên khùng, bị tâm thần, không thể tự giúp mình được hay người bị giới hạn về tâm trí, hay người thiển cận.  Chúng ta cũng thường nghĩ người khôn ngoan là những người nhìn xa, hiểu rộng, nhìn được những gì xa hơn hiện tại hay vật gì trước mắt.  Chúng ta ý thức rằng Khôn ngoan không những là sự thiên bẩm mà còn là kết quả của sự giáo dục, dạy bảo, kinh nghiệm, tự kiềm chế và khó nhọc. Khi nghĩ đến người khôn ngoan, thì những nhân vật như Đức thánh cha, những vị hiền đức, thông thái và học thức hiện ra trong đầu óc chúng ta, kể cả cha mẹ, ông bà và thân thuộc là những người đã làm lục khó nhọc, có kinh nghiệm và có thể nhìn xa, rộng, nhận ra những điều xấu, tốt, ích lợi và giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, đạo đức hơn, an toàn hơn, mạnh khỏe hơn, hay có nhiều kết quả tốt đẹp hoàn toàn hơn và hoàn hảo hơn trong cuộc sống.  Đối với người Ki-tô hữu chúng ta người khôn ngoan là người thành tâm lắng nghe và can đảm thực hành lời Chúa, hay sống theo thánh ý Chúa như thánh Phao-lô khuyên chúng ta trong bài đọc 2.
       Ông bà anh chị em thân mến.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với chúng ta biết có những sự kiện mà chúng ta không thể nhìn hay nhận ra bằng chính con mắt của chúng ta.  Nếu chúng ta lắng nghe và để cho lời Chúa hướng dẫn, thì sự kiện đó sẽ làm cho đời sống hiện tại chúng ta trở nên thật tốt đẹp, mà còn tồn tại cho đến muôn đời.  Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa để được soi sáng.  Nếu không có ánh sáng của Chúa, sức nhìn của chúng ta chỉ giới hạn vào sự vật chúng ta đang nhìn.   Với ánh sáng của Chúa Ki-tô, chúng ta có thể nhìn nhận ra hiện tại, tương lai và vĩnh cửu. Và sự khôn ngoan hiện tại mà Chúa muốn chúng ta hướng đến là Bí tích Thánh thể.
      Có lẽ tôi không cần phải giải thích thêm về Bánh Hằng Sống bài Tin mừng hôm nay.  Một điều thật rõ ràng mà chúng ta có thể nhận thấy và hiểu biết là lời Chúa phán: “Thật Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống đời đời.”  Chúng ta biết Bí tích Thánh thể không phải là một sự kiện, hay một bữa ăn xảy ra một lần làm cho chúng ta khỏe mạnh ngay, mà là một cách sống trong đó chúng ta được Chúa bổ dưỡng bằng chính Mình và Máu Thánh Người.  Hơn nữa, Thánh Thể không phải chỉ là lời hứa trường sinh bất tử mà còn là một bảo chứng: hôm nay thân xác chúng ta được dự tiệc Thánh Thể, thì sau này linh hồn chúng ta cũng được dư tiệc thiên quốc.  Qua Thánh Thể, chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa vì Chúa phán rằng: “Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy.”
      Hôm nay, chúng ta đến với Chúa Giê-su trong Bí tích Thánh thể, là đến với nguồn sống, là chúng ta gặp gỡ với Chúa thật, là lãnh nhận Chúa Giê-su, Bánh hằng sống.  Qua Bí tích Thánh thể, chúng ta thông phần vào sự sống của Chúa.  Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, giúp chúng ta dọn mình sốt sắng, và xứng đáng để lãnh nhận Mình thánh Chúa vào trong tâm hồn, và càng ngày càng yêu mến, khao khát tham dự Bí tích Mình và Máu của Chúa.  Xin Thánh Thể Chúa biến đổi và thánh hóa chúng ta trở nên giống hình ảnh của Chúa, và xin Chúa giúp chúng ta luôn sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong đời sống bằng những việc đạo đức tốt lành, bác ái quảng đại, hy sinh phục vụ và khiêm nhường, để người khác nhận ra Chúa Giê-su Thánh Thể hiện diện trong đời sống chúng ta.  Đồng thời xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Chúa.
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....