Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 2012.

Ông bà anh chị em thân mến.  Đức Mẹ Hồn xác lên trời là một tín điều đối với người Ki-tô Công giáo chúng ta. Sau cuộc đời trần thế, Đức Mẹ Maria, như Chúa Giê-su con của Mẹ, đã được đưa về Thiên đàng hồn xác. Đây chính là ý nghĩa của ngày lễ chúng ta mừng kính hôm nay.

Trong bài đọc 1 trích sách Khải huyền, chúng ta nghe đề cập về một người nữ, một con trẻ và một con rồng đỏ.  Con rồng đỏ là biểu tượng của quỉ dữ và quyền lực của nó đang hoạt động nơi trần gian.  Con trẻ là Chúa Giê-su Ki-tô.  Và người nữ có hai biểu tượng: một là Đức Maria mẹ ruột thịt của Chúa Giê-su và hai là Giáo hội, Mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta, đã đưa Chúa Giê-su đến với chúng ta qua đức tin và Bí tích. Sự vinh quang của người nữ trong bài đọc một cũng có hai dữ kiện.  Một là sự vinh quang của Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời và thứ hai là sự vinh quang của chúng ta là những Ki-tô hữu, trong Giáo hội, hy vọng sẽ được tận hưởng khi cuộc đời trần thế của chúng ta chấm dứt.
Thánh Phan-xi-cô Đờ-Sa có một câu hỏi đơn giản trong bài giảng về sự lên trời hồn xác của Đức Maria: “Người con nào mà chẳng muốn mang sự sống lại đến cho mẹ mình và chẳng muốn cho mẹ mình được đến nơi vinh quang củaThiên đàng sau khi qua đời nếu người con đó có thể làm được?” Ông bà anh chị em, ai có thể chống lại hay không đồng ý với câu hỏi đó?   Trong sự lên trời hồn xác, vinh quang của Chúa Giê-su phục sinh trước hết được mở rộng cho Đức Maria, Mẹ Chúa, nhưng như chúng ta mừng kính hôm nay, chúng ta cũng hy vọng được chia sẻ sự vinh quang phục sinh trong ngày sau hết.  Chúng ta tuyên xưng điều này trong Kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.  Tôi tin cuộc sống đời đời.”
Chúng ta cần chú ý đến sự kiện Đức thánh cha Phi-ô Thứ mười hai đã công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời năm 1950, trong một thời điểm khó khăn và gay go với những kinh nghiệm đau thương và và sự chết chóc to lớn của 2 cuộc thế chiến đã xảy ra, sự việc hỏa lò của Đức quốc xã, cũng như quả bom nguyên tử và khởi đầu cho cuộc chiến tranh lạnh. Con người nhân loại lúc đó có nhiều lý do để mang một tâm trạng tuyệt vọng.  Ngược lại với sự bi quan hiện tại của con người lúc đó, tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời đem đến cho nhân loại niềm hy vọng về vận mệnh của con người không phải là chiến tranh, tàn phá và tiêu diện.  Và trong thời điểm đó vào năm 1950, chủ nghĩa sùng bái thân thể và tình dục đang bắt đầu lan tràn trong xã hội, giáo hội đã nhìn nhận ra những sự nguy hiểm đe dọa cho những giá trị của hôn nhân và gia đình.  Ngược lại với những sự thỏa mãn và tôn thờ thân thể là mục tiêu và là đồ vật của sự vui thú, trụy lạc, tín điều này xác nhận sự cao quí, phẩm giá chân thật của thân thể, là nơi chất chứa ân sủng và là khí cụ để vinh danh Thiên Chúa. 
Trong sự hồn xác lên trời, Đức Maria kết hợp hoàn toàn với con Mẹ trong vinh quang. Đức Maria vẫn luôn là Mẹ Chúa Giê-su và Chúa Giê-su vẫn luôn là con Mẹ.  Và Mẹ cũng là Mẹ của tất cả chúng ta, bởi vì trên núi Ca-va-ry, chính Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta một người mẹ, khi Chúa nói với Mẹ và thánh Gioan người đại diện cho tất cả các môn đệ chúng ta: “Đây là con bà.” Và “Này là Mẹ con.”
Ông bà anh chị em thân mến.  Chúng ta tin tưởng Mẹ Maria luôn quan tâm đến ơn sủng cứu độ của chúng ta.  Chúng ta cũng tin tưởng Mẹ luôn cầu bầu cho chúng ta và chúng ta cầu nguyện với Mẹ.  Chúng ta cầu xin Mẹ giúp chúng ta, động lực thúc đẩy chúng ta biết noi gương của Mẹ và biết sống những nhân đức của Mẹ. Chúa Giê-su đã trao phó cho Mẹ vai trò của một người bạn, một người thân hay người Mẹ của chúng ta. Chúng ta tìm thấy những động lực, nhân đức sáng ngời trong cuộc đời của Mẹ thúc đẩy chúng ta noi gương Mẹ. Thứ nhất như đau khổ.  Sự đau khổ của Mẹ bắt đầu từ lúc Mẹ và Thánh Giuse đem Chúa Giê-su hài nhi vào đền thờ, và nghe ông Si-mê-on nói tiên tri về Chúa.  Và  ông cũng đã nói với Mẹ rằng: “Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ.”
Chúng ta nhận thấy sự đau khổ tiếp tục theo đuổi trong suốt cuộc đời của Mẹ qua những sự chống đối, thù nghịch, phản bội và lên án của nhiều người, cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thánh giá.  Chúng ta thấy Mẹ đã nhận chịu những đau khổ với một sự can đảm và nhẫn nại.  Đó cũng là  động lực giúp chúng ta luôn trung thành với đức tin và với Tin mừng của Chúa Giê-su.
Động lực hay gương nhân đức thứ hai mà chúng ta tìm được trong cuộc sống của Mẹ là phục vụ bác ái.  Gương nhân đức này đã được thể hiện một cách rõ ràng trong lời Mẹ thưa với thiên thần Chúa đến báo tin trở thành Mẹ Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.”  Và gương nhân đức phục vụ bác ái này còn được thể hiện khi Mẹ đến viếng thăm và giúp bà Ê-li-za-bét lúc đang mang thai.  Cuối cùng, Mẹ đã phục vụ đôi tân hôn tại Ca-na biết tìm đến Chúa khi họ đang gặp cảnh khó khăn.  Gương nhân đức thứ ba là tinh thần cầu nguyện.  Mẹ Maria có một đời sống cầu nguyện mẫu mực và thâm sâu.  Tin mừng cho chúng ta biết khi thiên thần báo tin thì Mẹ đang cầu nguyện.  Trong khi thăm viếng, Mẹ Maria đã cất tiếng cầu nguyện cảm tạ Thiên Chúa khi hài nhi Gio-an trong lòng bà Ê-li-za-bét nhảy mừng nhận ra Đấng cứu thế trong lòng Mẹ.  Gương cầu nguyện của Mẹ còn được thể hiện một cách rõ ràng lúc Chúa Giê-su sinh ra.  Tin mừng cho chúng ta biết: “Maria ghi nhớ tất cả những sự việc đó, và suy niệm trong lòng."  Tinh thần cầu nguyện của Mẹ lên đến tuyệt đỉnh như sách Tông đồ công vụ đã cho chúng ta biết, sau khi Chúa Giê-su lên trời: “Mọi người (là các tông đồ) đều đồng tâm kiên trì cầu nguyện, cùng với mấy người phụ nữ, và bà Maria mẹ Chúa Giê-su.”
Ông bà anh chị em thân mến.  Mẹ Maria là động lực, là mẫu gương sáng và cuộc đời của Mẹ chất chứa những nhân đức rạng ngời cho chúng ta là con cái của Mẹ. Trong ngày lễ kính Mẹ hồn xác lên trời hôm nay, chúng ta cùng xin Mẹ giúp, hướng dẫn và cầu bầu cho chúng ta biết noi gương, bắt chước và sống những nhân đức của Mẹ, để chúng ta cùng được hưởng vinh quang phục sinh của Chúa Giê-su, con Mẹ, trên Thiên đàng cùng Mẹ.
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....