Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 19 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
http://www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô 

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 19 Thường Niên. Năm B. Số 398

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều& Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. 1V. 19, 4-8.  Bài đọc sau đây thuật lại sự việc Thiên Chúa ban lương thực cho ngôn sứ Êlia ăn, để đủ sức đi đến núi Hô-rép.  Thiên Chúa cũng thương ban thần lương cho chúng ta trên đường về Quê Trời.
Bài đọc 2. Êp. 4, 30-52.  Là con cái của Thiên Chúa, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, sống hiền hậu, bác ái yêu thương, tránh thái độ gay gắt, tức giận và mọi hành vi độc ác. Đó là lời Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta trong bài đọc này.
Tin Mừng.  Ga. 6, 41-51.  Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, nhưng ngườI Do thái không tin, nên Người cho biết Người từ Cha mà đến, ai tin lời Người, và ai ăn Bánh này thì sẽ sống đời đời.

Đáp ca. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi,
            cho biết Chúa thiện hảo dường bao!

Suy Niệm. Chúa Giêsu đến để mạc khải cho họ một thứ Bánh Trường Sinh. Bánh Trường Sinh này chính Chúa Giêsu, ai ăn sẽ được sống đời đời. Chúa Giêsu quả quyết như vậy và chúng ta cũng xác tín mạnh mẽ như thế. Bánh Hằng Sống chính là tin vào Chúa Giêsu. “Ai tin thì được sống đời đời”. Bánh Hằng Sống chính là thịt Chúa Giêsu. “Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Vâng, không ai trong chúng ta hoài nghi về mầu nhiệm tuyệt vời này. Chúa Giêsu đã trở nên người phàm như chúng ta và giờ đây, chính thân xác ấy lại trở nên nguồn thần linh vô giá nuôi sống nhân trần. Mầu nhiệm Tình yêu này sẽ mãi là mầu nhiệm độc nhất vô nhị, khiến cho chúng ta một khi đã lãnh nhận thì mãi mãi vẫn còn khao khát được lãnh nhận nhiều hơn nữa. Tạ ơn Chúa đã nuôi dưỡng chúng ta không chỉ bằng Lời mà còn bằng chính Bánh Hằng sống từ trời. Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận Lời và Bánh nguồn sống ấy trong tâm tình cảm tạ tri ân, đồng thời biết chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng và tinh tuyền để có thể đón nhận nguồn hồng ân vô giá này cách xứng hợp.

Reflection.
1 Kings 19:4-8 Sometimes our fears and troubles seem to be just too much for us. We may feel that we cannot go on. The prophet Elijah felt that way after being pursued by his enemies who wanted to kill him. He sat down under a tree and prayed for death. But God awakened him twice, providing food and water for his dejected messenger. The refreshments and the knowledge of how much God cared for him gave Elijah the strength to continue his journey to "the mountain of God." Each Sunday is our day of rest from the activities and the difficulties of the week. We are strengthened by the Eucharist and our knowledge of how much God cares for each one of us. What are some of the ways we can serve others who need to be refreshed or lifted up in times of trouble?

Ephesians 4:30-5:2 At our Baptism we received the new life of the Holy Spirit. In this reading, Paul encourages those who have been baptized to avoid acting in ways that "sadden the Holy Spirit." Cruelty and harshness of every kind should be avoided. Christians are called instead to be kind, compassionate, and forgiving. In that way they imitate Christ who has been kind, compassionate, and forgiving to them.  It is not always easy to say no to cruelty and bitterness. But, by the grace of the Holy Spirit, we have the power to follow Jesus' example. What are some of the consequences of cruelty and harsh words? Think about a time when you treated someone who was different or unpopular with kindness. What were the effects of your kindness? Who helps you to be a forgiving person?

John 6:41-51 When a teacher introduces a completely new idea, students sometimes resist it. They may complain "I don't get it. It doesn't make sense to me. When Jesus began teaching the Jews that he himself was the "bread that came down from heaven," they muttered and murmured in complaint. They thought they knew who Jesus was. But Jesus responds by promising them that if they eat the living bread, they will live forever. He will give his flesh for the life of the world. In the Eucharist, we experience the truth of Jesus' promise. We receive the living bread and know that we shall live forever. What are some of the ways we can prepare to celebrate Eucharist so that we experience this sacrament more fully? How can we help other Catholics who may be staying away from Mass for any reason?


Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       Ed. 1, 2-24; Mt. 17, 21-26.   
Thứ Ba.        Ed. 2,8-3,4; Mt. 18, 1-14. 
Thứ Tư.       Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.  
Thứ Năm.    Ed. 12, 1-12; Mt. 18, 21-19,1.   Lh. Maria
Thứ Sáu.      Ed. 16, 1-15; Mt. 19, 3-12.  Lh. Phanxicô&Anna
Thứ Bảy.     5:30.  Lh. Đôminicô&Anna/Gđ. Trần Th. Đồng
Chúa Nhật.   8&10.  Lh. Mồ côi/Gđ. Vỹ&Nga
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                     Thừa Tác Viên Thánh Thể        Giúp Lễ
5:30 Trần Ngọc Ánh/Đỗ K. Loan          Ng. Đình Chót
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung            Ng. V. Cả/Sơ Ngô Vy
10. Ng.Trường Giang/Đỗ Thu Hương   Lê Viết Thắng;Ng.V. Hòa; Trần     Phạm Thắng&  
Dâng Lễ:Gđ.Đoàn Đình Yến          Thị Diễm Lan;Đoàn Q.Dũng     Alex&Arthur Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng. Đình Chót/ Ngọc Nguyễn  Nguyễn Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Phạm Ngọc An             Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Ng. Trung Hải/Trần Thu Hường  Lê Thanh Xuân; Đoàn Th. Nguyệt; Lê   HoàngTrung   
Dâng lễ: Gđ. Alan Hiền Nguyễn     Đình Phong; Phạm V.Tiến          Keluc&Johny Đặng
                                                                   
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 29 tháng 7, 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,150       
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình TrầnThắng Đồng $200; Nguyễn Thị Chín $100; Nguyễn Long&Hoai Pham $100   Tổng cộng: $400.

Thông Báo Ghi Danh Chương Trình Giáo Lý&Việt Ngữ.  Xin các phụ huynh lưu ý! Sẽ buổi ghi danh cho các lớp giáo lý và Việt ngữ cho niên khóa sắp tới vào Chúa nhật tuần này,  ngày 12 tháng 8.  Sau Thánh lễ 10 giờ sáng xin các phụ huynh qua hội trường ghi danh cho con em.  Và để không mất thời giờ và nhất là được chu đáo tốt đẹp, xin các phụ huynh chỉ ghi danh và nộp tiền cho các người trong ban ghi danh mà thôi. Không đưa đơn cho bất cứ người nào. Và xin thông báo: chương trình giáo lý và Việt ngữ sẽ khai giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 19 tháng 8. Và trong Thánh lễ sẽ có nghi thức tuyên hứa của các thày cô và những người phụ trách các ban.

Chào Mừng. Giáo xứ hân hoàn chào mừng Linh mục Hữu, thuộc chi dòng Đức Mẹ Đồng công Hoa Kỳ, đã không quản ngại đường xá xa xôi, đến dâng Thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ tuần này, trong khi linh mục quản nhiệm đi vắng.  Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho cha và chi dòng. Và xin chân thành cám ơn anh chị Thịnh&Nga đã cho cha trú ngụ trong những ngày này.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Xin lưu ý! Thứ Tư, ngày 15 tháng 8 tuần này, là lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ trọng và buộc.  Tất cả mọi người Công giáo phải tham dự Thánh lễ trong ngày này.  Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 6 và 8 giờ tối.

Thừa Tác Viên Thánh Thể. Theo văn thư của tòa giám mục cho biết, nhiệm kỳ các thừa tác viên Thánh thể đương nhiệm sẽ mãn hạn vào Tháng 9 tới đây. Vậy nếu ai muốn tiếp tục hay trở thành thừa tác viên Thánh thể, xin vui lòng ghi tên vào danh sách dán trên tủ tại nhà bát giác cuối nhà thờ.  Sau đó danh sách sẽ được gởi về tòa giám mục để phê chuẩn.  Các tân cử sẽ phải tham dự Thánh lễ ban thừa tác vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9.  Đây là một phần vụ quan trọng trong Thánh lễ và cần nhiều người giúp, nhất là trong các Thánh lễ 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật.   Xin chân thành kêu mời.

Chân Thành Cám Ơn. Dì Tổng phụ trách Anna Phạm Thị Khấn, thay mặt cho các dì Mến Thánh Giá Thủ Đức và các em khiếm thị, chân thành cảm tạ mọi người trong cộng đồng giáo xứ, đã đón tiếp và nhất là về lòng quảng đại và bác ái.  Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, trả công, ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Chương Trình Xây Nhà Thờ và Nhà Xứ.  Một lần nữa, xin thông báo cho mọi người trong giáo xứ biết: hai ban Kiết Thiết và Kế Hoạch Tài Chánh đã được thành hình, để tiến hành chương trình xây nhà thờ và nhà xứ. Sau đây là danh sách những người trong  Ban Kiết Thiết: Trưởng Ban  ông Trần Thanh Hiền, các thành viên: Vương Trường Thịnh , Hòang Đức Tùng , Âu thanh Trường , Vũ Cẩm và Phạm Văn Tiến. /// Ban Kế Hoạch Tài Chánh: Trưởng Ban ông Nguyễn Trung Trực, các thành viên: Trần Phong, Nguyễn Văn Tuất, Nguyễn Đức Trung  và chị Trần Hòang Linh.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã có tấm lòng hy sinh tham gia, để phục vụ và giúp đỡ xây dựng, mở mang giáo xứ và làm sáng danh Chúa. Ban kiến thiết cho biết đang thực hiện một bảng vẽ cho ngôi nhà thờ và nhà xứ. Hiện nay đã có một số người sốt sắng đóng góp tài chánh trước cho chương trình xây dựng. Xin lưu ý! Để tiện việc gởi ngân hàng, tất cả chi phiếu đóng góp, dâng cúng cho giáo xứ, xin đề là: St. Joseph Church. Nếu ai muốn đóng góp, xin đề ghi vào phần memo của chi phiếu: “Chương trình xây  nhà thờ&nhà xứ.”  Xin chân thành cám ơn.    

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....