Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

Can đảm và tin tưởng trong thử thách

Bạn trẻ thân mến,
Bạn hãy cố hiểu rõ ý nghĩa cuộc đời bạn.
Hãy nghĩ tới món quà quí báu Thiên Chúa ban cho bạn khi Ngài tạo dựng nên bạn, cũng như hiểu được rằng bạn không thể sống cách tròn đầy mà không ý thức về tất cả điều đó hay không tự hỏi mình đang đi về đâu.

Cuộc đời bạn hãy còn mới mẻ, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn và bạn hiểu rằng mình không được phép lãng phí nó.
Tôi không biết cha mẹ bạn dự định gì cho bạn khi bạn chào đời, nhưn chắc chắn là Thiên Chúa đã có những dự tính cho đời bạn rồi.
Ngài muốn có bạn và có sứ mạng dành sẵn cho bạn. Ngoài ra, kế hoạch của Thiên Chúa không thể đo lường được bằng những tiêu chuẩn con người.
Có điều chắc chắn: sứ mệnh đó hoàn toàn là của bạn, chỉ mình bạn mà thôi.
Điều chắc chắn là thế giới sẽ tốt đẹp hơn do công việc của bạn.
Vì vậy, điều cần thiết là phải bắt tay hành động một cách nghiêm chỉnh và đừng lãng phí thời giờ.
Chắc chắn bạn hiểu điều đó.
Có lẽ bạn sợ, sợ hãi làm bạn nản lòng và làm bạn nghi ngờ.
Có lẽ bạn tự nhủ: 
- Nghe thì hay đó nhưng tôi không làm nổi. 
- Tôi đã cố gắng làm nhiều rồi mà chẳng kết quả. 
- Khó quá… chẳng ai làm được. 
- Có lẽ hồi xưa thì dễ… Còn bây giờ thì… 
- Tôi yếu đuối lắm.
Luciana D'aura

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....