Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

10 Điều Thực Hành Trong Năm Đức Tin Của Giáo Xứ.

1. Tham dự Thánh lễ khởi đầu Năm Đức Tin trong Giáo hội, Thứ Năm, ngày 11 tháng 10, lúc 7 giờ chiều. Đức giám mục địa phận kêu gọi mọi người trong giáo phận tham dự Thánh lễ 7 giờ chiều được cử hành một lúc trong tất cả giáo xứ trong địa phận.

2. Tham gia các ngày lễ Chúa nhật và buộc một cách sốt sắng hơn. Hy sinh thời giờ tham dự Thánh lễ hàng ngày. Năng chịu Bí tích Hòa giải (Xưng tội). Lần hạt Mân côi kính Đức Mẹ.

3. Đọc Tông Thư ‘Cửa Đức Tin” (Porta Fidei) của Đức thánh cha. Xin vào trang web giáo xứ: www.gxgiusetulsa.com, để tìm hiểu cũng như tìm động lực sống Năm Đức Tin một cách nhiệt tâm.

4. Đọc cuốn Giáo Lý Công Giáo để hiểu biết thêm giáo huấn của Giáo hội. Trong trang web giáo xứ.

5. Đọc và suy niệm Kinh thánh hàng ngày. Lời Chúa là yếu tố chính trong sự sống và lớn mạnh trong Năm Đức Tin.

6. Tham gia một cách tích cực những sinh hoạt trong giáo xứ như các tuần tĩnh tâm mùa Vọng và mùa Chay. Hy sinh giúp đỡ chương trình gói bánh và công việc khác.

7. Khuyến khích và nhắc nhở con cái, cháu chắt, cũng như mời những người khác tham dự Thánh lễ Chúa nhật thường xuyên. Cầu nguyện trước khi ăn.

8. Làm những việc bác ái, gia tăng lòng quảng đại như đóng góp cho giáo xứ, cho chương trình xây dựng Thánh đường, và giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh.

9. Đọc các gương tốt lành của các thánh, nhất là thánh bổn mạng của mình, để xin các ngài cầu thay nguyện giúp, biết noi gương các ngài, trung thành với giáo huấn của Chúa trong Tin mừng và giáo hội.

10. Áp dụng Tám Mối Phúc Thật vào đời sống hàng ngày. Những đức tính này, giúp chúng ta sống trong bình an, vui mừng và phương cách thu hút người khác đến với Chúa.

Lm. Quản Nhiệm


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....