Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 26 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma.

14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô


Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên. Năm B. Số 405

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1 Ds. 11, 25-29. Trong bài đọc 1 trích sách Dân số tuần này, chúng ta được biết ông Giôsuê ganh tức khi nghe các kỳ lão nói tiên tri, nhưng ông Môisen bảo: Ai làm được điều lành việc tốt đều do Chúa Thánh Thần ban, không được ngăn cấm họ. Đó là nội dung bài đọc này.

Bài đọc 2. Gc. 5, 1-6. Thánh Giacôbê lên án gắt gao kẻ giàu mà bất nhân ác đức, sống xa hoa trụ lạc, bóc lột nhân công, giết hại ngườI công chính. Đó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

Tin Mừng. Mc. 9, 38-43. Tin mừng hôm nay dạy chúng ta sống thương yêu hiệp nhất, cộng tác với mọi người, không nên lấy danh Chúa mà gây chia rẽ, bè phái, và phe nhóm. Luôn làm gương tốt cho nhau, tránh mọi nguyên cớ gây tội lỗi cho mình và gương xấu cho người khác.

Đáp ca. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.

Kinh thánh tuần sau: St. 2, 18-24; Dt. 2, 9-11; Mc. 10, 2-12.

Suy Niệm. Trong đời sống Kitô hữu, nhiều khi vì tự cao mà chúng ta gây ra những sự chia rẽ và tranh chấp làm gường xấu cho kẻ khác. Chúng ta nói nhiều đến nạn kỳ thị tôn giáo, thế nhưng ít khi đề cập đến nạn kỳ thị xảy ra ngay trong chính Giáo hội, Hội dòng và ngay trong giáo xứ. Thế nên, Lời Chúa hôm nay thúc giục chúng ta tự duyệt xét lại thái độ của mình trước những việc nhân danh Chúa Giêsu để phục vụ tha nhân. Chúa Giêsu đã cho chúng ta một mẫu gương tuyệt vời khi đối diện với những người thực thi công bình bác ái. Theo đó, tất cả những ai thực thi công bình bác ái, phục vụ tha nhân đồng loại đều thuộc về Chúa Giêsu và Giáo hội của Người. Đây là giáo huấn rất quan trọng. Thế nên đừng vì những lợi lộc thấp hèn, sự tự cao hay vì lòng ích kỷ mà đánh mất giáo huấn trọng yếu này. “Không ai lấy danh nghĩa Thầy làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta thấm nhuần chân lý này, để làm sáng danh Chúa, và không ngừng thực thi và cổ võ những giá trị công bình bác ái Kitô giáo và trong sứ mệnh phục vụ, rao giảng Tin mừng, không chỉ cho chúng ta mà còn cho mọi người.

Reflection.
Numbers. 11:25-29. Some of the Israelites are jealous of Moses' gift. They want it to be kept by the privileged few. Moses tells them that he wishes the Lord would bestow his spirit on all the Israelites. We can follow the example of Moses by sharing our gifts generously in the Church, and by avoiding any envy of those whose gifts may appear to be greater than our own. What gifts have you shared with the parish community? Why is it important that Christians follow Moses' example of generously sharing their gifts? If you could have any one spiritual gift in abundance, what would you want it to be? Why? Who or what might help you to grow in this gift?

James 5:1-6. Once again Saint James is warning Christians about practicing the faith they profess. The rich who crave for expensive possessions and store up wealth for themselves should fear God's judgment. Those who gained their wealth by cheating their workers should weep and repent. James compares those who live in selfish luxury with calves fattened for the slaughter. How do you think a worker who has been cheated by a rich employer might feel about this reading?

Mark 9:38-48. Like Moses before him, Jesus wants God's healing power to be shared by as many as possible. When a disciple complains about a man who is healing in Jesus' name but who is not one of their company, Jesus assures him, "Anyone who is not against us is with us.” Doing good is not to be restricted to an exclusive few. Giving good example to the "little ones" or those of simple faith will be rewarded. Anyone who leads them astray deserves punishment. Why do you think Jesus uses exaggerated examples to call our attention to how our bodies can lead us into sin?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Is. 66; Mt. 18, 1-4. Lh. Giuse/Gđ Vũ Thị Hà
Thứ Ba. Xh. 23, 20-23; Mt. 18, 1-10. Lh. Phê-rô/Gđ. Vũ Thị Hà
Thứ Tư. G. 9, 1-16; Lc. 9, 57-62. Lh. Đa Minh&Maria/Gđ. Ng. Th. Ban
Thứ Năm. Gl. 6, 14-18; Mt. 11, 25-30. Các Lh. mồ côi/Gđ Phạm Q. Nam
Thứ Sáu. G. 38, 1-35; Lc. 10, 13-16. Lh. Mát-tha/Gđ. Cường&Hương
Thứ Bảy. 5:30 Lh. Đô-mi-ni-cô/Gđ. Vũ Thị Hà
Chúa nhật. 8&10. Hội Đền Tạ - Lh. Gioan Bao&Tô-ma&Giuse/Gđ. B. Vương Q. Thái

Phụng Vụ Tuần Này.
Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể                    Giúp Lễ
5:30 Ng.Đình Chót/Phạm H.Liên Ng. Trung Trực
8. Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10. Vũ Cẩm/Trần Thu Hường Lê Đ. Phong; Ng. Thanh Ban; Phạm Khoa Nguyễn&
Dâng lễ: Gđ. Lê Văn Anh Văn Tiến; Lê Viết Thắng. Andrew Ng.&TrầnQ.Tuấn

Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Hội Hiền Mẫu Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Vương K. Nga Ng. Văn Cả/Trần Ng. Ánh
10. Đoàn Q.Dũng/Ng. Thị Châu Trần V.Thái; Lê Th. Xuân; Ng.Trường Phạm Thắng
Dâng lễ:Gđ.Anthony Nguyễn Giang; Ng.Trung Hải Keluc&Johny Đặng

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 23 tháng 9 2012
Quĩ Điều Hành. $2,419
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình Các gia đình Lê Huy Bình&An $500; Phạm Minh Mạnh $400; Nguyễn Hưng Thịnh&Hiên $600; Đào Đình Hương&Nhan (Úc Đại Lợi-Australia) $1,000. Tổng cộng: $2,500

Năm Đức Tin. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay 2012 đến 24 tháng 11 năm tới, 2013. Đức giám mục địa phận kêu gọi mọi người hy sinh tham dự Thánh lễ khai mạc Thứ Năm, 11 tháng 10, lúc 7 giờ chiều sẽ được cử hành cùng một lúc trong tất cả giáo xứ trong địa phận. Trong tông thư “Cửa Đức Tin” Đức thánh cha Bê-nê-đíc-tô kêu gọi mọi Ki-tô hữu thành tâm kiểm điểm lại đức tin hiện nay của mình, để canh tân và sống trung thành với Tin mừng của Chúa Ki-tô. Năm Đức Tin là cơ hội cần thiết cho mọi người Ki-tô hữu tái khám phá, tuyên xưng và sống đức tin của mình một cách sống động và trở thành những chứng nhân cho Chúa Ki-tô. Xin đọc 10 điều thực hành trong Năm Đức Tin của giáo xứ. Xin bấm vào đây

Tết Trung Thu. Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật tuần này lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà. Xin mời mọi người tham dự.

Tháng Mân Côi. Tháng Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Trong tháng này, trùng với ngày bắt đầu Năm Đức Tin, chúng ta được kêu mời thành tâm thi hành Ba Mệnh Lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống-Tôn Sùng Mẫu Tâm-Lần Hạt Mân Côi. Và nếu thời tiết cho phép, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Đức Mẹ trước Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 7 tháng 10. Xin mọi người tham dự.

Giờ Chầu Thánh Thể Gia Trưởng. Xin mời các gia trưởng trong giáo xứ tham gia giờ chầu Thánh Thể vào chiều Thứ Sáu đầu tháng tuần này, để xin Chúa Ki-tô Thánh Thể thánh hóa bản thân và cầu nguyện cho gia đình.

Hội Hiền Mẫu. Hội cũng có giờ chầu Thánh Thể chiều Thứ Bảy tuần này, lúc 5 giờ trước Thánh lễ. Xin mời các hội viên và mọi người tham gia. Và trong dịp bán thức ăn tuần vừa qua, hội thu được số tiền $1,279 đô la. Xin chân thành cám ơn các hội viên và mọi người đã giúp đỡ nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Hiền Mẫu Maria, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Xin Chú Ý! Để cập nhật hóa danh sách giáo xứ, xin những gia đình nào đã di chuyển hay thay đổi địa chỉ và điện thoại, vui lòng báo cho văn phòng giáo xứ biết. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Kỷ Niệm Hôn Phối. Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa. Xin các đôi hôn nhân tham dự.

Quĩ Bác Ái Địa Phận. Trong các Thánh lễ tuần tới tại các giáo xứ trong địa phận sẽ có cuộc vận động tài chánh hàng năm cho cơ quan bác ái, để giúp đỡ những người nghèo, những người bệnh, những người vô gia cư, những bà mẹ mang thai không có nơi nương tựa không phân biệt tôn giáo tại địa phương. Sẽ có xin tiền lần thứ hai sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần tới. Xin mọi người quảng đại.

Học Sinh Học Trường Thánh Pius X. Một lần nữa, xin các gia đình nào có con em theo học trường Thánh Pius X mau chóng gặp linh mục quản nhiệm, để xác nhận tên các em trong danh sách và đóng tiền học. Xin cám ơn sự hợp tác của mọi người để công việc được hoàn tất tốt đẹp.

Học Viện Mục Vụ. (Pastoral Studies Institute). Chương trình học viện mục vụ của địa phận sẽ mở một số lớp thần học căn bản bắt đầu từ Tháng 10 tới đây, cho những ai muốn tham gia và đào luyện thêm về những đề tài liên quan đến Giáo Hội, Kinh Thánh và Bí Tích. Nếu muốn biết thêm chi tiết về các lớp học, địa điểm, ngày giờ, và học phí, xin liên lạc với văn phòng giáo dục địa phận số điện thoại: 918-307-4941, hay ghi tên qua e-mail: psi@dioceseoftulsa.org.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....