Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 23 Thường niên_B. 2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô  

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 23 Thường Niên. Năm B. Số 402


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                                Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1. Is. 35, 4-7.  Dân Do thái đang bị lưu đày khổ sở, Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia loan báo Người sẽ thương giải thoát họ, cứu giúp họ.  Đó là nội dung bài đọc 1 hôm nay.

Bài đọc 2. Gc. 2, 1-5.  Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Giacôbê tông đồ kêu gọi chúng ta sống theo gương Chúa Cứu Thế, ưu tiên thương giúp người nghèo khổ, bệnh tật hồn xác. Đó là ý nghĩ bài đọc này.

Tin Mừng. Mc. 7, 31-37.  Tin mừng theo thánh Matcô hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc cách đặc biệt, khiến mọi người kinh ngạc và ca tụng lòng thương xót của Người cho kẻ khốn khổ tật nguyền.

Đáp ca. Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa!    

Kinh thánh tuần sau:   Is. 50, 5-9; Gc. 2, 14-18; Mc. 8, 27-35.

Suy Niệm. Chúng ta có kinh nghiệm “như câm như điếc” khi sống ở đất nước này. Nói mà không ai hiểu. Có tai mà như điếc.  Khó khăn ngôn ngữ là khó khăn lớn nhất trong đời sống, mất khả năng nghe và nói. Tin mừng hôm nay nói tới tình cảnh đáng thương của người câm điếc. Anh ta vừa cầm vừa điếc. Bệnh tật đày đọa đã khổ rồi. Nhưng anh còn khổ hơn vì quan niệm của người Do thái cho rằng: bệnh tật là do hậu qủa tội lỗi của chính anh hay của cha mẹ anh. Bị loại trừ khỏi cộng đoàn, xã hội. Chúa Giêsu hiểu được nỗi đau khổ và đã chữa lành anh khi Ngài nói: ‘’Ephata, hãy mở ra!’’ Tức thì tai anh ta mở ra và miệng anh ta nói được. Chúng ta không có câm điếc về thể xác, nhưng hãy nghĩ tới tình trạng câm điếc tinh thần mà mỗi người chúng ta có thể mắc phải. Chúng ta bị câm điếc khi chúng ta tự đánh mất khả năng lắng nghe và thực hành Lời Chúa; khi chúng ta không còn lắng nghe tiếng nói của lương tâm để làm lành lánh dữ. Chúng ta bị câm khi chúng ta không dám nói lên sự thật, không biết cảm tạ đội ơn Chúa. Nhiều lúc chúng ta chỉ nói những lời  không tốt, chỉ trích, gây chia rẽ và đau khổ cho người khác… Đó là một thứ câm điếc tinh thần mà chúng ta phải thành khẩn xin Chúa chữa lành. Chúa yêu thương chúng ta và muốn chúng ta trở thành những người lành mạnh.

Reflection.
Isaiah 35:4-7. Times of fear and hopelessness make our hearts feel pinched and small. When the people of the kingdom of Judah were threatened by their enemies, God took pity on their fear and hopelessness. He sent the prophet Isaiah with a message that strengthened them. Isaiah foretold a time when God would come to save his people. The signs of God's coming would include the healing of the blind, the deaf, and the lame. What are some of the things that happen in our world that cause you to feel fearful or hopeless? How do you handle those feelings?

James 2:1-5. The expression "telling it like it is" definitely fits this reading. Saint James points a finger at the common practice of showing greater respect to the rich than to the poor. When this kind of discrimination is practiced in a church setting, it is an even greater offense than it is elsewhere. James reminds us that poor are especially loved by God and are chosen to be "rich in faith and heirs of the kingdom." Why is it easy for people to discriminate against the poor? How can you and your friends be an example of God's special love for the poor?

Mark 7:31-37. What was promised in today's first reading we see fulfilled in this gospel story. A man who is deaf and suffers from a speech impediment is taken by his friends to see Jesus. Moved by the man's pitiful condition, Jesus takes him aside and performs a healing ritual. He concludes by praying that the man's senses "Be opened!" And the man begins immediately to hear and speak plainly. What does the example of Jesus teach us about how we are to respond to those who are hearing-impaired or otherwise physically-challenged? In what ways can we be helpful to people who have speech impediments of any kind?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.       1Cr. 5, 1-8; Lc. 6-11.             Lh. Catarina/Gđ. Ôbà Đinh T. Cao
Thứ Ba.        1Cr. 6, 1-11; Lc. 6, 12-19.     Tạ ơn/Gđ. Bùi Gẫm  
Thứ Tư.        1Cr. 7, 25-31; Lc. 6, 20-26.   Lh. Tô-ma/Gđ. Bà Phạm Đ. Quế
Thứ Năm.     1Cr. 8, 1-13; Lc. 6, 27-38      Ý xin cầu nguyện.
Thứ Sáu.       Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Ki-tô
                       Lh.Phanxicô & Inê/ Gđ.Ng.Ch.Phán
Thứ Bảy.     5:30.  Như ý
Chúa Nhật.   8&10.   Lh. Tiền nhân.
                                
Phụng Vụ Tuần Này.
             Đọc Lời Chúa                  Thừa Tác Viên Thánh Thể                Giúp Lễ
5:30  Đỗ Cẩn/Sơ Kim Anh                Ng. Trung Trực
8. Ng. V. Cả/Trần Ngọc Ánh             Ng. Đình Chót/Sơ Ngô Vy
10.Trương V.Minh/Ng. Thảo Hiền    Lê Viết Thắng;Ng.V. Hòa; Đoàn Quốc      Vũ Trần
Dâng lễ: Gđ.Vũ Thị Hà                  Dũng;Đoàn Thanh Nguyệt        Mike Ng./ James Ngô

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30.Trần Ngọc Ánh/Nương Nguyễn   Nguyễn Ngọc Bào
8. Lê Huy Bình/Vương Kim Nga         Ng. Văn Cả/Ng. Đình Chót.
10.Ng. Duy Linh/Lê Thanh Hằng        Lê Đ.Phong; Ng.Th. Ban;  Phạm        Bảo Nguyễn  
Dâng lễ: Gđ.Dương Ngọc Ánh          Văn Tiến; Lê Viết Thắng.     Joseph Ng / Khoa Ng              
                                                                  
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 2 tháng 9 2012
Quĩ Điều Hành.  $2,012  
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ.  Gia đình Bùi Thị Gẫm $100

Chương Trình Xây Nhà Thờ&Nhà Xứ.
Xin thông báo! Sau phiên họp hàng tháng của hội đồng mục vụ vừa qua, linh mục quản nhiệm đã chính thức mời kiến trúc sư Khiết tại Grand Prairie, Texas, để thiết kế một họa đồ gồm có nhà thờ, nhà xứ, các nơi để tượng đài và tổng thể  khu vực cho giáo xứ, và kiến trúc sư Khiết đã nhận lời. Được biết, kiến trúc sư Khiết đã thiết trí cho nhiều nhà thờ của những giáo xứ Việt Nam ở Hoa kỳ như nhà thờ Arlington và Austin, Texas; Đức Mẹ Việt Nam tại Atlanta; và dòng Đồng Công, Missouri.  Xin chân thành cám ơn kiến trúc sư Khiết đã nhận lời giúp, và cám ơn ban kiết thiết đã làm việc một cách nhiệt thành.  Hy vọng sẽ có một họa đồ trong những tuần sắp tới. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, chúc lành cho chương trình mở mang và làm sáng danh Chúa của giáo xứ được thành công và mọi sự tốt đẹp.

Năm Đức Tin. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô thứ 16 đã công bố Tông thư tự sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin) về Năm Đức Tin, sẽ được cử hành bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay 2012 đến 24 tháng 11 năm tới, 2013.  Trong tự sắc này, ngài trình bày lý do, mục đích và những đường hướng chỉ đạo về việc cử hành Năm này. Huy hiệu Năm Đức Tin có hình con thuyền tượng trưng Giáo Hội đang ở trên các đợt sóng. Thân cây lớn ở giữa là Thánh Giá có cánh buồn được kéo lên trên đó, có ghi chữ viết tắt IHS: Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Cánh buồm có hình tròn mặt trời, gợi lại Thánh Thể. Xin theo dõi những tờ Tin mừng sắp tới, để biết thêm chi tiết về việc cử hành Năm Đức Tin trong giáo phận cũng như giáo xứ.

Chân Thành Phân Ưu.  Được tin ông Giuse Hoàng Văn Hùng, là cậu ruột của sơ Hoàng Kim Anh, vừa qua đời tại Lạc Lâm, Việt Nam.  Giáo xứ xin chân thành phân ưu cùng sơ và mọi người trong tang quyến.  Xin cho linh hồn Giuse được sớm nghỉ yên trong ánh sáng phục sinh của Chúa Ki-tô trên Nước Trời.

Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin các người đã ghi tên trong danh sách Thừa tác viên Thánh Thể, vui lòng tham dự Thánh lễ ban thừa tác do Đức giám mục Edward Slattery chủ tế, vào Thứ Bảy, ngày 22 tháng 9 tới đây tại nhà thờ chính tòa Holy Family, lúc 12 giờ trưa. Tuy nhiên sẽ có một buổi học hỏi cho các tân thừa tác vào cùng ngày, lúc 9 giờ sáng tại khách sạn Downtown Double Tree do linh mục  Doug Martis, giáo sư tại chủng viện Mundelein hướng dẫn. Xin mời mọi người ghi tên tham dự.  Và xin chú ý!  Trong các Thánh lễ cuối tuần sau đó, ngày 29 và 30 sẽ có nghi thức tiếp nhận và trao ban văn bằng chứng nhận chính thức cho các thừa tác viên.  Xin mọi người tham dự. 

Hội Giúp Lễ. Các gia đình nào có nam học sinh từ lớp 4 trở lên tới Trung học, muốn tham gia vào Hội giúp lễ, thì xin các cha mẹ ghi danh các em vào danh sách để ở cuối nhà thờ và trong các lớp giáo lý tuần này.  Và cũng xin các bậc cha mẹ khuyến khích con em tham gia.  Sẽ có buổi tập dượt và sinh hoạt cho tất cả các em ghi danh vào Thứ Tư, ngày 19, lúc 6 giờ chiều.  Ăn chiều miễn phí.  Xin thành thật cám ơn và kêu gọi phụ huynh của các em, tham gia giúp đỡ bằng cách chở các em tới tham dự đầy đủ.

Tết Trung Thu.  Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức vào Chúa nhật, ngày 30 tháng 9, lúc 7 giờ tối, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng cho mọi người, nhất là các em học sinh, như: thi tài năng (talent show); thi quần áo truyền thống (khăn đống- áo dài); phát quà; ăn bánh; uống trà.  Xin các phụ huynh chuẩn bị cho các em tham dự.  

Kỷ Niệm Hôn Phối.  Đức giám mục địa phận sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn cho các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối 25, 40, 50 năm và nhiều hơn, vào Chúa nhật, ngày 7 tháng 10, lúc 2 giờ 30 chiều tại nhà thờ chính tòa.  Nếu muốn tham dự, xin vui lòng cung cấp những chi tiết sau đây cho linh mục quản nhiệm: đầy đủ tên họ vợ và chồng; số năm kỷ niệm; và địa chỉ rõ ràng, để nhận được giấy mời. Thời hạn chót ngày 23 tháng 9.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....