Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Tóm Lược Porta Fidei

(Các đoạn được đánh dấu y như trong bản văn chính)

1. “Cánh cửa đức tin” (CVTĐ 14:27) luôn luôn rộng mở cho chúng ta, cho chúng ta đời sống kết hiệp với Thiên Chúa và cho chúng ta bước vào Giáo Hội của Người khi Lời Chúa được tuyên xưng và trái tim được biến cải nhờ ân sủng. Việc này bắt đầu từ Phép Rửa (Rm. 6:4); đó là lúc chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha, và kết thúc với lúc bước vào đời sống vĩnh cửu.
 
2. Ngay từ khi khởi sự sứ vụ của người thừa kế Thánh Phêrô, tôi đã nói về nhu cầu tái khám phá hành trình đức tin. Trong Thánh Lễ khai mạc giáo triều của tôi, tôi nói: "Toàn thể Giáo Hội và các Chủ Chăn, cũng như Chúa Kitô, phải dẫn dắt dân chúng ra khỏi sa mạc để bước vào nơi có sự sống." Tuy nhiên, vì có biết bao người cho rằng đức tin hiển nhiên và ý nghĩa và giá trị không hấp dẫn, nên đã có một cuộc khủng hoảng trầm trọng ảnh hưởng đến nhiều người.

3. Chúng ta không thể chấp nhận rằng muối trở nên nhạt và ánh sáng bị che dấu (Mt 5:13-16). Chúng ta phải tái khám phá sự ưa thích được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Hằng Sống.

4. Vì thế tôi đã quyết định công bố Năm Đức Tin. Khởi sự ngày 11 tháng 10 và chấm dứt ngày Lễ Trọng Chúa Kitô Vua 24 tháng 11, 2013. Ngày khai mạc 11 tháng 10, 2012 cũng đánh dấu ngày kỷ niệm năm thứ 20 việc xuất bản Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Tài liệu này được Thượng Hội Đồng các giám mục yêu cầu năm 1985 để giúp cho việc giảng dậy giáo lý. Hơn nữa, sách này đã được soạn thảo với sự cộng tác của tất cả các giám mục của Giáo Hội Công Giáo. Tôi cũng triệu tập Đại Hội Đồng các Giám Mục ngày 12 tháng 10, 2012 để nghiên cứu về chủ đề "TÂN PHÚC ÂM HOÁ CHO VIỆC CHUYỂN TIẾP ĐỨC TIN KITÔ”. Đây sẽ là một cơ hội tốt để đưa toàn thể Giáo Hội vào một thời kỳ để tái khám phá đức tin.

6. Việc canh tân Giáo Hội cũng được thực hiện qua các nhân chứng cung ứng bởi đời sống của các tín hữu. Các Kitô hữu được kêu gọi để chiếu sáng lời của sự thật. Điều này đòi hỏi phải có sự trở về. Do đó, Năm Đức Tin là một lời kêu gọi phải canh tân sự hoán cải để trở về với Chúa Kitô, hoán cải đời sống qua việc tha thứ tội lỗi (TĐCV 5:31). Tới mức độ họ cộng tác tự do về tư tưởng và tình cảm, não trạng, và hành vi dần dần được thanh tẩy và đổi mới.

7. Chính là tình yêu Chúa Kitô đã tràn đầy trái tim chúng ta và thúc đẩy chúng ta phúc âm hóa. Qua tình yêu của Người, Chúa Giêsu đã thu hút mọi dân nước thuộc mọi thế hệ. Ngày nay, có nhu cầu phải cam kết mạnh mẽ hơn với giáo hội về việc Tân Phúc Âm hóa, để tái khám phá niềm vui của đức tin, và lòng nhiệt thành chuyển tiếp đức tin. Đức tin tăng trưởng khi được sống như một kinh nghiệm về tình yêu tiếp nhận và khi được truyền thông như một kinh nghiệm về ân sủng và niềm vui. Điều này làm cho chúng ta sinh hoa trái và giúp chúng ta làm nhân chứng cho đời sống. Chỉ qua việc tin tưởng thì đức tin mới tăng trưởng và trở nên mạnh mẽ hơn.

8. Nhân dịp vui này, tôi muốn mời gọi các giám mục anh em từ khắp nơi trên thế giới kết hiệp với người kế vị thánh Phêrô để tưởng nhớ lại ân sủng của đức tin. Chúng ta sẽ có cơ hội để tuyên xưng đức tin trong các nhà thờ chánh tòa và các thánh đường trên toàn thế giới; trong gia đình và giữa các gia đình. Các cộng đồng tu trì cũng như các giáo xứ phải tìm cách tuyên xưng kinh Tin Kính trước công cộng.

10. Đến đây, tôi muốn vạch ra một con đường nhằm giúp chúng ta không những chỉ thấu hiểu nhiều hơn nội dung đức tin mà cũng hiểu rõ hành động phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Hiểu biết nội dung để tin cũng chưa đủ trừ khi trái tim là nơi chốn thiêng liêng bên trong con người được cởi mở ra bởi ân sủng để có thể nhìn bên dưới bề mặt và hiểu Lời Chúa. Ngoài ra, một Kitô hữu có thể không bao giờ nghĩ rằng đức tin là một hành động riêng tư. Đức tin là lựa chọn để đứng về bênThiên Chúa để cùng sống với Người. Chính vì đây là một hành động tự do, đức tin cũng đòi hỏi phải có trách nhiệm xã hội đối với những gì chúng ta tin. Cuối cùng, việc tuyên xưng đức tin vừa riêng tư vừa công cộng. Như chúng ta đọc trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo "Tôi tin là đức tin của Giáo Hội được mỗi tín hữu tuyên xưng, đặc biệt là khi chịu phép Rửa Tội. Chúng tôi tin là đức tin của Giáo Hội được các giám mục tụ tập trong công đồng hay nói chung tất cả các cộng đồng tín hữu tuyên xưng trong việc phụng vụ." Nói như thế, chúng ta không được quên rằng có rất nhiều người đang thành thật tìm kiếm sự thật quyết định về đời sống của họ và của thế giới.

11. Muốn đạt được một kiến thức có hệ thống về đức tin, tất cả mọi người đều có thể tìm trong Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, một dụng cụ không thể thay thế. Chân Phước Gioan Phaolô II gọi dụng cụ này là một công cụ chính đáng cho việc hiệp thông giáo hội và là một tiêu chuẩn chắc chắn để giảng dậy về đức tin."

14. Năm Đức Tin cũng là thời gian tốt đẹp để tăng cường nhân chứng về đức ái. Đức tin không có đức ái là đức tin không mang hoa trái. Không có đức tin thì đức ái chỉ là một cảm xúc thường xuyên bị nghi ngờ. Thánh Giacôbê đã chẳng viết như sau: "Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin" (Gc 2:14-18). Vì vậy đức tin và đức ái cần bổ túc lẫn nhau.

15. Xin cho Năm Đức Tin này giúp cho mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô được tăng cường mạnh mẽ, vì chỉ có Người mới bảo đảm cho có một tình yêu chân chính và bền vững. Chúng ta vững tin rằng Chúa Giêu đã chiến thắng sự dữ và thần chết. Chúng ta tin tưởng phó thác nơi Người: Chúa hiện diện giữa chúng ta vượt thắng quyền lực của sự dữ (Lc 11:20); và Giáo Hội, cộng đồng hữu hình của lòng Chúa thương xót, sống trong Người như một dấu chỉ của sự hòa giải dứt khoát với Chúa Cha. Chúng ta hãy trao phó thời gian ân sủng này cho Mẹ Thiên Chúa, là Đấng được tuyên xưng là "có phúc vì đã tin (Lc 1:45).

Ban hành ở Rôma tại VCTĐ Thánh Phêrô ngày 11 tháng 10, 2011, năm thứ 7 của giáo triều Benedict XVI
Bùi Hữu Thư
VietCatholic.net

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....