Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 29 Thường niên Năm B_2012

Giáo Xứ Thánh Giuse.
Địa Phận Tulsa, Oklahoma. 
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com 
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô     

Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 29 Thường Niên. Năm B. Số 408

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều và
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.

Bài đọc 1.  Is. 53, 10-11. Chúa Giêsu là Tôi trung của Thiên Chúa, đã hiến thân chịu chết chuộc tội mọi người, và làm cho muôn người được nên công chính.  Đó là ý nghĩa bài đọc trích sách tiên tri Isaia hôm nay.

Bài đọc 2. Dt. 4, 14-16. Trong đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế tối cao từ trời xuống.  Người đã chịu trăm ngàn thử thách và nhiều nỗi đau khổ để thông cảm nỗi yếu hèn của chúng ta, và giúp chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Tin Mừng. Mc. 10, 35-45.  Qua việc hai Tông đồ Giacôbê và Gioan xin được ngồi bên tả và hữu trên Thiên Quốc, Chúa Giêsu dạy: Ai muốn làm môn đệ Người phải hy sinh chịu đau khổ như Người.  Ai muốn làm lớn phải trở nên như người đầy tớ phục vụ mọi người.  Đó là nội dung Tin mừng hôm nay.    

Đáp ca. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con,
theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Kinh thánh tuần tới:  Gr. 31, 7-9; Dt. 5, 1-6; Mc. 10, 46-52.

Suy Niệm. Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài học về tinh thần phục vụ trong Nứơc Thiên Chúa. Người so sánh nước trần gian là nơi mà nhà cầm quyền thường lấy quyền mà trị dân, bắt dân phục vụ mình, họ nỗ lực để có những chiếc ghế cao hoặc cao hơn và lo giữ ghế. Nước trần gian là thế, còn trong Nước Thiên Chúa thì không thế. Càng làm lớn càng phải phục vụ. Chúa Giêsu dạy bài học quí giá này khi thấy nơi các môn đệ bắt đầu nhem nhúm sự ghen tương, xích mích, gây chia rẽ. Tin mừng ghi rõ là khi thấy Giacôbê và Gioan đến nài nỉ xin Chúa cho được ngồi chỗ cao, chỗ trọng, được làm lớn trong Nước Trời, thì "Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan". Ích kỷ và ghen tương không được mấy ai thích vì chính nó đã làm tiêu tan các gia đình, gây chia rẽ nơi cộng đoàn giáo xứ. Nếu chúng ta thật sự "mến Chúa yêu người," chắc hẳn đây là bài học quí giá mà chúng ta không thể bỏ qua. Làm lớn là điều tốt, quyền cao chức trọng là điều rất tốt. Giáo hội và cộng đoàn rất cần đến những người muốn và dám can đảm đứng ra lãnh trách nhiệm này. Phục vụ tha nhân là một thách đố lớn. Làm đầy tớ cho những người trong gia đình, cộng đoàn đó là ý nghĩa đích thực và là ơn gọi của những người muốn làm lớn, trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Thật phúc thay cho những gia đình, cộng đoàn có người không nề vất vả khó nhọc, luôn hăng hái, sẵn sàng, khiêm nhường hy sinh của cải, thời giờ, sức lực để phục vụ.

Reflection.

Isaiah 53:10-11. One of the worst things a person can experience is to feel that they have suffered for nothing. In today's first reading, Isaiah describes the Suffering Servant of God. This servant gives up his life "as an offering for sin." By doing so, he bears the guilt of others. God says of him, "My servant shall justify many." To justify others is to free them from blame or take away their guilt. Who do you think of as the servants of God in your parish? How do they serve the Lord? In what ways are you and your family servants of the Lord?

Hebrews 4:14-16. Temptation is a familiar visitor for most of us. Sometimes we lock our doors and say "Keep out!" Other times we let temptation in and wind up acting against God's will. Jesus never said yes to temptation. He knows what it is like to be tempted. Therefore, he understands how hard it is for us to resist temptations to sins like dishonesty, greed, and violence. How have parents, teachers or other adults helped you to avoid sin? In what ways have you alerted friends or younger children to temptations? How does Jesus as our great high priest help us?

Mark 10:42-45. In today’s gospel, Jesus teaches his disciples that they cannot be like today’s world leaders. He has come not to be served but to serve others, especially the poor and those who need healing. His greatness is seen most clearly in his laying down his life for others.  Who are some of the people in today's world who are considered great? How do they exercise their authority or make their importance felt? In what ways do you think their greatness differs from the greatness described by Jesus?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai       Ep. 2, 1-10; Lc. 12, 13-21.                 
Thứ Ba        Ep. 2, 12-22; Lc. 12, 35-38.
Thứ Tư        Ep. 3, 2-12; Lc. 12, 39-48
Thứ Năm     Ep. 3, 14-21; Lc. 12, 49-53.
Thứ Sáu     E. 4, 1-6; Lc. 12, 54-59.
Thứ Bảy      5:30 chiều.
Chúa nhật   8&10 giờ sáng. Lh. Anphongsô

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa                   Thừa Tác Viên Thánh Thể           Giúp Lễ
5:30  Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn               Ng. Đình Chót
8. Ng. Đình Chót/Lê Huy Bình          Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10. Ng.Trung Hải/Ngô Thủy Tiên     Lê Viết Thắng;Đoàn Th. Nguyệt;Lê     James Ngô &      
Dâng lễ:Gđ. Ng.Thanh Ban              Đình Phong;Trần V. Thái        Paul&Joseph Nguyễn 

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30.Trần Ngọc Ánh/Ng. Hồng         Ng. Ngọc Bảo
8.Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga         Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Ng. Thanh Ban/Đỗ Thu Hương  Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang;Ng.   John Trần& 
Dâng lễ:Gđ. Lê Văn Bằng         Trung  Hải/Phạm Văn Tiến     Tyler Hoàng&Thomas Ng
                                                              
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 14 tháng 10  2012
Quĩ Điều Hành$2,293
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: Phan Thanh Điều&Mai $500; Trần Thanh Hiền&Hương $3,000; Vũ Văn Cẩm&Châu $600; Nguyễn Tự Lập $100.
Tổng cộng: $4,200.

Hội Hiền Mẫu. Hội sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này, để giúp quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh tham gia và giúp đỡ trong công việc mở mang giáo xứ và làm sáng danh Chúa.  Xin tất cả mọi người mua ủng hộ để khích lệ tinh thần hy sinh phục vụ của mọi người.  

Họp Các Trưởng Gia Đình. Xin tất cả các trưởng gia đình trong giáo xứ, hy sinh tham dự buổi họp về chương trình xây dựng ngôi thánh đường và nhà xứ mới, vào Chúa nhật ngày 28, sau Thánh lễ 10 giờ sáng trong nhà thờ.  Sự hiện diện của tất cả trưởng gia đình trong buổi họp rất quan trọng và cần thiết trong kế hoạch xây dựng.  Xin mời.  

Năm Đức Tin: CANH TÂN-TUYÊN XƯNG-THỰC HÀNH.
Xin Chúa Thánh Thần khơi động lại trong tâm hồn mỗi người ngọn lửa “khao khát và nồng nhiệt” Chúa Ki-tô, để canh tân, biến đổi đời sống, can đảm tuyên xưng Chúa Ki-tô cho mọi người. Xin lấy tờ 10 điều tâm niệm để trong hộp cuối nhà thờ, đem về nhà để được áp dụng trong gia đình và trong đời sống hàng ngày.  Trong Năm Đức Tin, trước Thánh lễ sẽ đọc kinh Năm Đức Tin, dán ở tờ cuối sách Thánh ca. Xin mọi người cùng đọc.   

Kế Hoạch Xây Nhà Thờ&Nhà Xứ.Chương trình xây dựng tiến hành rất khả quan và tốt đẹp.  Một số bản vẽ diễn tả bên trong và ngoài nhà thờ, nhà xứ và quang cảnh chung quanh khu vực, đã được chưng bày tại cuối nhà thờ. Xin đến xem. Tuần vừa qua, ban tài chánh đã gởi đến tất cả các gia đình trong giáo xứ bao thư dâng cúng, để bắt đầu một cách chính thức kế hoạch đóng góp và dâng cúng cho chương trình xây dựng ngôi thánh đường mới. Xin sử dụng phong bì khi dâng cúng, để ban tài chánh được dễ dàng và minh bạch trong vấn đề sổ sách. Tất cả chi phiếu, xin đề là: St. Joseph Church, và dưới Memo, xin đề là: Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ. Hay đề vắn tắt: Quĩ Xây Dựng, hay: Building Fund.   Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, chúc lành cho chương trình và tiếp tục hướng dẫn, để mọi sự được đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài.

Cập Nhật Hóa.   Để cập nhật hóa danh sách trong giáo xứ, xin các gia đình không nhận được phong bì dâng cúng tuần vừa qua do ban tài chánh gởi đi, (có nghĩa là chưa ghi danh hay đã thất lạc, xin thứ lỗi!) vui lòng ghi đơn gia nhập lại. Mẫu đơn để trong hộp ở cuối nhà thờ.  Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.

Thừa Tác Viên Phụng Vụ Thánh Lễ.  Xin tất cả các thừa tác viên Thánh Thể và người đọc Sách Thánh chú ý! Khi tới phiên được cắt cử thi hành tác vụ trong Thánh lễ, xin vui lòng chú ý đến y phục được chỉnh tề và trang trọng.  Quí ông với quần tây, áo sơ mi, cà vạt và áo véc ngoài. Quí bà, quí cô:  áo dài hay y phục chỉnh tề. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh phục vụ và hợp tác của mọi người.

Cám Ơn.  Xin chân thành cám ơn anh Phạm Duy Phương đã hy sinh thời giờ và công sức giúp, thực hiện bảng hiệu Năm Đức Tin để trước bàn thờ. Xin Thiên Chúa trả công và ban nhiều ơn lành.

Hội Chợ Mùa Thu. Hội chợ mùa Thu sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, ngày 27 sắp tới, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 chiều, với những tiết mục và trò chơi thật vui và hào hứng cho mọi người, nhất là các em như thi trang phục Halloween. Hội chợ cũng sẽ bán nhiều món ăn ba miền nóng và “bảo đảm” thơm ngon.  Xin mọi người tham dự.

Tháng Các Linh Hồn. Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước một tuần, và có thể cho biết rõ ngày muốn xin.  

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....