Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Tình yêu

Bạn thân mến,
Tình yêu chính là nền móng cho những lý tưởng. Và đúng vậy, tình yêu chính là nền cho bất cứ lý tưởng nào mà bạn chọn cho đời mình.
Hãy suy nghĩ kỹ: chỉ có tình yêu - tình yêu chân thật mới có thể thúc đẩy chúng ta làm những việc to lớn.
Tôi nói: “Tình yêu chân thực” bởi vì có thứ tình yêu giả tức là chắng phải là yêu mà là tìm thỏa mãn cho bản thân và hướng về bản thân.
Thứ tình yêu này mệnh danh là “ ích kỷ”, nó giống như một cái vòng xoắn chỉ cuộn tròn vào mình và càng xoắc lại thì càng xiết chặt vào mình đến độ không biết gì khác ngoài mình và những gì mình quan tâm.
Cũng khi họ tưởng rằng mình yêu người khác, nhưng thực ra họ chỉ yêu sự thỏa mãn rút được ra từ người khác. Họ chỉ yêu mình thôi.
Thật quá khác xa với lý tưởng: “Tự ái” là sự chết.
Nó giống như dạo khúc của hỏa ngục: tức là đời đời chẳng biết yêu.
Nhưng tình yêu là sự sống. Nó giống như chiếc lò xo ôm chặt lấy cái gần xa cho đến khi mất hút vào Thiên Chúa.
Hãy chuẩn bị cho cái thiên đàng của bạn.
Bạn được tạo dựng để yêu mến.
Vâng, bạn được sinh ra do tình yêu của Thiên Chúa, được Ngài kêu gọi và ước mơ từ đời đời, được theo dõi, bồng ẫm và vuốt ve từng phút giây sự dịu dàng vô biên.
Ngay việc bạn được sinh ra theo kế hoạch của Thiên Chúa cũng là kết quả của tình yêu giữa hai tạo vật.
Con người đôi khi phản bội sứ mệnh của Ngài, nhưng thực tại rõ ràng cho thấy mỗi người chúng ta đều được tình yêu vô biên của Thiên Chúa trân trọng.
Vì vậy:
Hãy tập yêu!
Hãy tập yêu chân thực!
Tập yêu tức là ra khỏi cái ích kỷ của bạn hãy vượt khỏi nó bằng niềm vui, bằng sinh lực tươi mát của trái tim để hướng về Thiên Chúa, về tha nhân, về toàn bộ tạo vật.
Hãy tập yêu bạn như chúng tôi đã đề cập trên.
Hãy yêu bạn đúng như ước mơ của Thiên Chúa về bạn.
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết yêu người khác khi không biết cách yêu mình. Bạn sẽ thấy mình không phân tâm vì nhiều điều nữa.
Dù bạn có chọn một phương diện đặc thù nào cúa tình yêu chăng nữa, thì cái lý tưởng năng động của bạn sẽ cảnh giác cho bạn rằng cuộc đời xuân trẻ của bạn có một tâm điểm duy nhất, có cái nền vững chắc nơi tình yêu là sứ mạnh nâng đỡ mọi dấn thân của bạn.
Vì vậy, hãy hướng về tình yêu đó, làm cho nó lan rộng mãi đến vô biên.
Bạn sẽ thấy tự do và hạnh phúc.
Bạn sẽ thấy đời mình đáng sống.
Bạn sẽ hoàn thành sứ mệnh của bạn trong thế giới này.
Bởi lẽ bạn càng giống như Thiên Chúa, Đấng vốn là Tình yêu.
Hãy nghiền gẫm những lời này:
Thiên Chúa là Tình Yêu
Luciana D'aura
nguon: fmavtn.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....