Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Thông tin Giáo xứ: Chúa nhật 30 TN B_2012


Giáo Xứ Thánh Giuse 
 Địa Phận Tulsa, Oklahoma
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô


Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Thứ 30 Thường Niên. Năm B. Số 409

Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:    Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể:    Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                                   Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Gr. 31, 7-9.  Đang  lúc dân Chúa bị lưu đày khổ sở ở Babylon, ngôn sứ Giêrêmia loan báo: Thiên Chúa sẽ thương dẫn họ về quê hương, vì Người là Cha nhân lành của họ.  Đó là nội dung bài đọc này.

Bài đọc 2. Dt. 5, 1-6.  Chúa Giêsu là vị Thượng Tế được Thiên Chúa tuyển chọn như đã chọn ông Aaron, để cầu an cho loài người và dâng lễ đền tội cho dân.  Đó là ý nghĩa đoạn thư gởi dân Do thái hôm nay.

Tin Mừng. Mc. 10, 46-52.  Tin mừng hôm nay thuật lại: trên đường lên Giêrusalem chịu chết chuộc tội cho nhân loại, Chúa Giêsu đã chữa lành người mù Bartimêô, vì anh hết lòng tin và lên tiếng cầu khẩn xin Chúa chữa lành cho anh. Đó là ý nội dung bài Tin mừng hôm nay.    
   
Đáp ca. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi,
   nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

Kinh thánh tuần tới:  Đnl. 6, 2-6; Dt. 7, 23-28; Mc. 12, 28-34. 

Suy Niệm. Người mù là một kẻ bất hạnh và khổ sở triền miên. Tất cả thế giới sinh hoạt chung quanh như khép kín, đóng lại trước mặt họ. Cả một đời họ phải chấp nhận sống lệ thuộc vào những người khác. Cho nên, người mù dám làm bất cứ chuyện gì để được sáng mắt. Chẳng hạn như anh mù Ba-ti-mê  trong bài Tin Mừng, dám coi nhẹ mọi người, bất chấp tất cả, anh kêu gào xin Chúa Giêsu cứu chữa khi Ngài đi ngang qua thành Giê-ri-khô về Giê-ru-sa-lem. Anh thấy nhiều cái mà người sáng mắt không thấy: anh thấy Chúa Giêsu là con vua Đa-vít, là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế. Anh thấy quyền năng và tình thương của Chúa có thể cho anh được sáng mắt. Anh đã nhận ra Ngài là Đấng Mê-si-a, Đấng Thiên Sai. Anh mù nhưng anh lại thấy rõ hơn những người sáng đi theo Chúa Giêsu. Anh thấy bằng lòng tin, và chính vì lòng tin này, Chúa Giêsu đã thương anh, cứu chữa anh, cho anh được sáng mắt. Từ nay anh không còn ngồi bên lề đường nữa. Anh được sáng mắt ngay lúc đó và đi theo Chúa.  Sự mù lòa về tâm linh, tinh thần còn tệ hại hơn mù thể xác.  Có lẽ chúng ta không hoàn toàn mù tối tinh thần, nhưng những đam mê, tham lam, hận thù, ghen ghét, kiêu căng, ích kỷ có thể làm cho chúng ta mù tối không nhìn thấy sự tốt lành nơi chính mình và tha nhân. Trong Năm Đức Tin, chúng ta xin Chúa chữa lành sự mù lòa tinh thần, xua đuổi bóng tối ra khỏi tâm hồn và đem lại cho chúng ta sự sáng tinh thần thực sự, để chúng ta can đảm sống đức tin một cách mạnh mẽ.   

Reflection.
Jeremiah 31:7-9. In today's reading, Jeremiah fulfills the role of the prophet as he assures God's people that they will be released from captivity in Assyria. Their return will be like a new exodus from Egypt of old. God speaks through Jeremiah of a triumphant and joyful homecoming. Our God is a God of freedom and salvation from slavery of every kind. No matter how far away we wander, God is always ready to welcome us home through the Church and the Sacraments. In what ways does God console us when we return to him after wandering into sin, bad habits, or forgetfulness of him?

Hebrews 5:1-6. In Old Testament times, the high priest was chosen to serve as the people's representative before God. He offered sacrifices to atone or make up for the sins of the people as well as his own sins. Jesus, however, was greater than any high priest chosen from the priestly clan of Israel. As the Son of God, he has no equal.  How do you think Jesus, our high priest, wants us to share in his sacrifice and in his glory?

Mark 10:46-52. In today's gospel story, the blind beggar Bartimaeus is shouting so persistently to Jesus that the people are embarrassed by this public display of neediness. They attempt to shush him. But Bartimaeus shouts, "Son of David, have pity on me!" Jesus hears the beggar's plea and restores his sight. He tells Bartimaeus that his own faith has healed him. Why do you think Jesus heals Bartimaeus? What are some of the influences in our society that weaken our ability to see as Jesus does? What kinds of blindness might people your age experience? How can you Lễ improve your spiritual eyesight?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai         Ep. 4,32-5,8; Lc. 13, 10-17.   Lh. Tiền nhân/Gđ. Trần Chiểu
Thứ Ba          Ep. 5, 21-33; Lc. 13, 18-21.   Lh.An-tôn&Anna&Phê-rô/Gđ.Ng. Thị Phép
Thứ Tư          Ep. 6, 1-9; Lc. 13, 22-30.       Lh. Maria&Đa Minh/Gđ. Ng. Thị Phép
Thứ Năm       Lễ Các Thánh   
Thứ Sáu        Lễ Các Linh Hồn.
Thứ Bảy      5:30 chiều.  Các linh hồn
Chúa nhật   8&10 sáng. Các Lh. Tiền nhân/Gđ. Phạm M. Mạnh
                                                 Lh. Đa Minh/Gđ. Mark Nguyễn

Phụng Vụ Tuần Này.
            Đọc Lời Chúa               Thừa Tác Viên Thánh Thể           Giúp Lễ
5:30  Trần Ngọc Ánh/Ng. Hồng       Ng. Ngọc Bảo
8. Ng. Văn Cả/Vương Kim Nga       Sơ Ngô Vy/Ng. Đình Chót
10. Ng. Thanh Ban/Đỗ Thu Hương  Lê Thanh Xuân;Ng. Trường Giang;Ng.   John Trần& 
Dâng lễ: Gđ. Lê Văn Bằng        Trung  Hải/Phạm Văn Tiến     Tyler Hoàng&Thomas Ng

Phụng Vụ Tuần Tới    
5:30. Ng.Thanh Ban/Ng. Thị Châu       Ng. Trung Trực
8. Lê Huy Bình/Phạm LanDung           Ng. Văn Cả/Trần Ngọc Ánh
10.Trương V.Minh/Ng.Ánh Tuyết   ĐoànThanh Nguyệt;Ng. V. Hòa; Lê   Aaron Ng. &
Dâng lễ:Gđ. Vũ Đình Bằng               Đình Phong;Lê Viết Thắng         Arthur & Alex Ng.
                                                               
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 21 tháng 10  2012
Quĩ Điều Hành$2,252
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình: Ẩn danh $500; Võ Cang&Ánh $20,000; Nguyễn Hiền&Uyên 60; Phạm Tuấn Paul $100; Hoàng Đức Tùng&Hường $500; Nguyễn Văn Quí&Đóa $100; Nguyễn Khắc Thoảng&Mai $100; Trần Quốc Thái $600; Vũ Thị Vinh $1,000; BQP Phạm Đình Quế&Loan $100; Lê Văn Bằng $300; Bùi Minh Hòa Hiệp $200; Lâm Hồng Hải&Hiền $200; Đinh Thiên Trấn&Sa $1,000.
Tổng cộng: $24,760

Họp Các Trưởng Gia Đình.  Xin tất cả các trưởng gia đình trong giáo xứ, vui lòng và hy sinh tham dự buổi họp về chương trình xây dựng ngôi thánh đường và nhà xứ mới, sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật tuần này, trong nhà thờ.  Sự hiện diện của tất cả trưởng gia đình trong buổi họp rất quan trọng và cần thiết trong kế hoạch xây dựng giáo xứ.  Xin mời.   

Lễ Các Thánh. Xin chú ý!  Thứ Năm, ngày 1 tháng 11 tuần này là ngày lễ kính Các Thánh, lễ trọng và buộc.  Tất cả mọi người Công giáo phải tham dự Thánh lễ trong ngày này.  Thánh lễ tại giáo xứ sẽ vào lúc 6 và 8 giờ tối.

Hội Hiền Mẫu. Trong lần bán thức ăn tuần vừa qua, hội đã thu được số tiền $1,420, để giúp cho quĩ xây dựng giáo xứ.  Xin chân thành cám ơn các hội viên và những người đã giúp đỡ nấu những món ăn. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và thánh cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.

Lớp Giáo Lý Khai Tâm (Xưng tội và rước lễ lần đầu).  Xin cha mẹ và phụ huynh của các em trong lớp khai tâm, vui lòng tham dự buổi họp cần thiết và quan trọng sau Thánh lễ 10 giờ sáng, Chúa nhật tuần tới, ngày 4 tháng 11, để biết những chi tiết về sự học của các em, cũng như những giấy tờ cần thiết phải có, những công việc chuẩn bị và chi tiết về nghi thức Dâng Tiến trong Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 11  tháng 11.

Cập Nhật Hóa Danh Sách Giáo Xứ.   Một lần nữa, xin kêu gọi những gia đình không nhận được phong bì dâng cúng do ban tài chánh đã gởi đi, (có nghĩa là chưa ghi danh hay nếu giáo xứ đã thất lạc địa chỉ, xin thứ lỗi!) vui lòng ghi đơn gia nhập lại. Mẫu đơn để trong hộp ở cuối nhà thờ.  Giáo xứ cần có một danh sách cập nhật hóa đầy đủ để trình cho địa phận, và giúp giáo xứ trong việc xin phép để xây thánh đường mới.  Xin chân thành cám ơn sự cộng tác của mọi người.

Ca Đoàn. Ca đoàn chân thành kêu mời những ai có thiện chí, bỏ chút thời giờ tham gia ca đoàn, để giúp cho Thánh lễ Chúa nhật hàng tuần thêm phần sốt sắng.  Và để chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh sắp tới, ca đoàn sẽ có chương trình tập dượt như sau: mỗi tối Thứ Sáu, từ 8 đến 9 giờ, tập hát cho Thánh lễ Chúa nhật; 9 đến 10 giờ, tập hát cho lễ Giáng sinh. Ngoài ra, mỗi chiều Chúa nhật từ 4 đến 6 giờ, ca đoàn cũng sẽ tập hát cho lễ Giáng sinh. Xin liên lạc với anh Trần Thanh Hiền số điện thoại: 289-5035, để biết thêm chi tiết.    

Đổi Giờ. Xin chú ý! Theo lịch trình ấn định, thời gian gìn giữ ánh sáng ban ngày chấm dứt, do đó sẽ đổi giờ vào 2 giờ sáng Chúa nhật tới đây, ngày 4 tháng 11.  Để khỏi bị trễ tham dự Thánh lễ Chúa nhật, tối Thứ Bảy trước khi đi ngủ vặn đồng hồ lui lại 1 tiếng. 

Tháng Các Linh Hồn. Tháng 11 tới đây là tháng tưởng nhớ các linh hồn ông bà, cha mẹ, thân thuộc đã qua đời.  Nếu muốn xin ý lễ chỉ cho thân nhân đã qua đời trong tháng này, xin vui lòng xin trước một tuần, và có thể cho biết rõ ngày muốn xin. 

Ơn Gọi Nữ Tu.  Dòng nữ thánh Bê-nê-đíc-tô, tại tu viện Thánh Giuse, địa chỉ 2200 S. Lewis, (ngã tư đường Lewis và 15) Tulsa, OK 74114, sẽ có những ngày chào đón các phụ nữ độc thân tuổi từ 18 đến 36, đến và ở lại 1 ngày, để cùng sinh hoạt với các nữ tu trong dòng, trong những buổi cầu nguyện và làm những công tác bác ái từ thiện. Đây là cơ hội cho các phụ nữ cảm nghiệm được đời sống tu trì của các nữ tu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Sr. Catherine Martinez, OSB, số điện thoại: 918-746-4203, hay Email: srcathm@montecassino.org

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....