Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Lễ Các Thánh_2012

     Ông bà anh chị em thân mến.  Như ông bà anh chị em đã biết trong Năm Đức Tin này, tôi có đưa ra 10 đề nghị để mọi người chúng ta cố gắng thực hành, hầu xin Thiên Chúa tăng thêm và làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn, để chúng ta trở thành những chứng nhân đích thực cho Chúa và sống cuộc sống Ki-tô hữu một cách chính đáng, trong một thời điểm đầy những khó khăn, thử thách và rất là hỗn tạp này. Nếu ai chưa chưa biết hay chưa có dịp đọc, tôi xin được được phép nhắc nhở lại.  Thứ nhất là tham dự Thánh lễ khởi đầu Năm Đức Tin trong Giáo hội, Thứ Năm, ngày 11 tháng 10, điều này chúng ta đã thực hành. 
Thứ hai là tham dự các ngày lễ Chúa nhật và lễ buộc một cách sốt sắng hơn. Hy sinh thời giờ tham dự Thánh lễ hàng ngày. Năng chịu Bí tích Hòa giải (Xưng tội). Lần hạt Mân côi kính Đức Mẹ. Thứ ba là đọc Tông Thư ‘Cửa Đức Tin” của Đức thánh cha, để tìm hiểu cũng như tìm động lực sống Năm Đức Tin một cách nhiệt tâm.  Xin vào trang web giáo xứ, hay nếu ai cần một copy thì xin cho tôi biết.  Thứ tư là đọc cuốn Giáo Lý Công Giáo để hiểu biết thêm giáo huấn của Giáo hội.  Thứ năm là đọc và suy niệm Kinh thánh hàng ngày.  Như chúng ta biết lời Chúa là yếu tố và là nền tảng đời sống đức tin, và là nguồn sống làm cho Đức Tin lớn mạnh hơn, do đó tham dự Thánh lễ hàng ngày giúp chúng ta sống đức tin một cách hữu hiệu hơn.  Thứ sáu là tham gia một cách tích cực những sinh hoạt trong giáo xứ như các tuần tĩnh tâm mùa Vọng và mùa Chay, cũng như hy sinh thời giờ giúp đỡ chương trình và công việc khác.  Thứ bảy khuyến khích và nhắc nhở con cái, cháu chắt, ở gần hay ở xa, cũng như mời những người khác tham dự Thánh lễ Chúa nhật thường xuyên. Cầu nguyện trước khi ăn ở nhà, và can đảm làm như thế ở những nơi khác, nhất là nơi công cộng.  Thứ tám làm những việc bác ái, gia tăng lòng quảng đại như đóng góp cho giáo xứ, cho chương trình xây dựng Thánh đường, và giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh.  Thứ chín đọc các gương tốt lành của các thánh, nhất là thánh bổn mạng của mình, để xin các ngài cầu thay nguyện giúp, biết noi gương các ngài, trung thành với giáo huấn của Chúa trong Tin mừng và giáo hội.  Và thứ mười áp dụng Tám Mối Phúc Thật vào đời sống hàng ngày. Những đức tính này, giúp chúng ta sống trong bình an, vui mừng và phương cách thu hút người khác đến với Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến.  Trong ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta thực hành một số điều trong 10 đề nghị trên đây.  Thứ nhất là tham dự một ngày lễ buộc, để cám tạ Thiên Chúa vì những thánh nam nữ, sau khi đã sống cuộc sống Ki-tô hữu ở trần gian, nay đang hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng. Thứ hai là chúng ta xin các thánh, nhất là thánh bổn mạng của chúng ta, cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta là những người còn đang trên hành trình đức tin nơi dương thế và cũng được kêu gọi nên thánh như các ngài, biết noi gương của các ngài, để cũng được hưởng vinh phúc như các ngài. Thứ ba là chúng ta được cơ hội lắng nghe lời Chúa qua bài Tin mừng nói về Phúc Thật Tám Mối, để chúng ta hiểu và cố gắng đưa vào đời sống hàng ngày.  
Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta nhận biết Thiên Chúa không bắt chúng ta phải trở thành thánh bổn mạng, hay thánh Giuse, Đức Maria, thánh Têrêsa, Anna, I-nê, thánh Phêrô, thánh Phaolô, hay các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng chúng ta cũng biết rõ chúng ta được kêu gọi trở thành một vị thánh. Chúng ta không phải đợi khi chết mới trở thành thánh, mà ngay tại cuộc sống dương thế này. Vì như các thánh trên Thiên đàng, hành trình trở nên thánh của các ngài cũng bắt đầu ngay trên dương thế này.  Do đó, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một con đường, một phương thức, một bản đồ để trở nên thánh và hưởng ơn phúc của Chúa ngay trong cuộc đời này, đó là phúc thật tám mối mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng hôm nay.  Thật vậy, trong mọi cuộc sống và trong bất cứ hoàn cảnh nào, già trẻ, nam nữ, giáo dân hay tu sĩ nam nữ, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi sống phúc thật 8 mối trong sự hiền lành, công chính, bác ái, khiêm nhường, thánh thiện, thể hiện thánh ý Thiên Chúa trong cuộc sống, và làm vinh danh Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Đó là phương cách nên thánh và hưởng hạnh phúc của Chúa ban. 
Thứ nhất: phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.  Sự nghèo khó trong tinh thần có nghĩa là không để cho tâm hồn mình tôn thờ và làm nô lệ cho tiền bạc, vật chất, biết xử dụng tiền bạc vào những công việc làm sáng danh Chúa và giúp đỡ người khác. Thứ hai: phúc cho những ai hiền lành, có nghĩa là phúc cho những người hiền hòa, là người biết bỏ ích kỷ, kiêu căng và tự ái cá nhân, sẵn sàng thông cảm và tha thứ, và không tức giận và thù ghét ai.  Thứ ba: phúc cho những ai đau buồn, có nghĩa là biết liên kết, hòa những đau khổ vì đức tin và vì Tin mừng với đau khổ của Chúa Ki-tô, và tha nhân. Thứ tư: phúc cho những ai đói khát điều công chính, có nghĩa là khao khát được thờ phượng kính mến Chúa, biết tìm thánh ý Chúa và Nước Trời trước hết và trên hết trong đời sống.  Thứ năm: phúc cho những ai hay thương xót người, có nghĩa là thương người cũng như thương mình, cũng là điều thứ hai trong giới răn Yêu thương của Chúa.  Là người có lòng quảng đại, nhân từ, biết cho đi nhiều hơn nhận vào. Thứ sáu: phúc cho ai có lòng trong sạch, có nghĩa là trong sạch, tốt lành từ trong tâm hồn. Lòng tốt sẽ sinh ra tư tưởng tốt và việc làm tốt. Có sự thánh thiện trước Thiên Chúa và mọi người, không phải chỉ có bề ngoài. Thứ bảy: phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, có nghĩa là thuận hòa, một với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa giải, vì chúng ta là những người tội lỗi, là tội nhân trước mặt Thiên Chúa, và hai là thuận hòa với anh chị em qua sự ngay thẳng và thành thật.  Thứ tám sau cùng: phúc cho những ai bị bách hại vì công chính, hay vì đức tin và vì Tin mừng.  Chúng ta biết ở đời này có nhiều sự đau khổ, nhưng chỉ có những sự hy sinh đau khổ vì đức tin, vì đạo và vì Chúa mới có công trạng, có giá trị trước mặt Chúa và được Chúa chúc phúc mà thôi. 
      Đây là những sự hiểu biết, sơ lược khái quát về giáo huấn của Chúa Giê-su trong bài Tin mừng chứa đựng Tám Mối Phúc Thật, để giúp chúng ta nhận biết đời sống đức tin của chúng ta như thế nào, và tìm được hạnh phúc, nên thánh ngay từ đời này.  Chúng ta hãy kiểm điểm xem, hiện giờ chúng ta sống được mấy mối phúc, và mỗi mối, chúng ta thực hiện được bao nhiêu phần trăm?   Đây là cái thước để đo đời sống đức tin của chúng ta ngày hôm nay ra sao và như thế nào. 
     Chúa Giêsu dạy những điều phúc thật này vì Chúa yêu thương chúng ta. Chúa muốn ban cho chúng ta một con đường, một bản đồ để dẫn chúng ta đến nguồn hạnh phúc thật, trở nên thánh và dẫn đưa chúng ta tới Thiên đàng.  Các thánh là những người đã sống ở trần gian này như chúng ta, và đang thực sự hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, hưởng được nguồn tình yêu vô tận của Thiên Chúa trên Thiên đàng.  Các thánh là những người khôn ngoan, đã nhận ra đúng đối tượng là Thiên Chúa, và đặt Thiên Chúa trước hết và trên hết mọi sự trong cuộc sống, và nhất là đã can đảm vượt qua những thử thách, khó khăn để đi đúng con đường phúc thật của Chúa Giêsu.  Chúng ta biết các thánh cũng đã phải trải qua những cuộc biến cải cam go lần này qua lần khác trong cuộc sống.  Trong một niềm tin vững vàng vào lòng yêu thương, nhân từ và tha thứ của Chúa, các ngài đã thành công.  
      Trong ngày lễ kính Các Thánh hôm nay, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của các Thánh, nhất là thánh bổn mạng, hướng dẫn chúng ta thành tâm lắng nghe và sống lời Chúa, có đời sống đức tin vững mạnh để vượt qua những thử thách đời này, biết tìm kiếm những hạnh phúc thật, trên con đường nên thánh, để chúng ta cùng được hưởng thánh nhan Chúa trên Thiên đàng cùng với các ngài.
Lm. Quản Nhiệm

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....