Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Công việc của bạn

Bạn trẻ thân mến,
Dĩ nhiên, nếu bạn xét từng hành động riêng lẻ, bạn sẽ có khuynh hướng coi thường chúng, vì cho là nó không giá trị gì.
Thực ra, đó là những việc gì? Một việc phục vụ nhỏ ở nhà, ở trường, trong nhóm và rồi việc học hành, bài làm…
Bạn phải có một cái nhìn bao quát hơn về công việc của mình, để khỏi rơi vào chỗ sai lầm là đánh giá những việc ấy là vô ích, vô nghĩa hoặc đơn giản chỉ là những việc làm mang tính riêng tư, kết quả của chúng chỉ liên hệ đến bản thân bạn mà thôi.
Hành vi của bạn dẫu giới hạn, và dù tự nó không có chi cao cả, vẫn đi vào cái toàn thể tính của “kế hoạch cứu rỗi” do Thiên Chúa hoạch định mà trong đó bạn tuyệt đối không thể không góp phần của mình vào.
Chúng ta không thể nhìn được cái toàn thể và do đó chúng ta không thể hiểu được cái giá trị to lớn của những công việc bé nhỏ của chúng ta trong cái toàn thể đó.
Chúng ta thường nghĩ rằng có làm hay không, làm tốt hoặc tồi thì cũng như nhau. Thực ra không phải thế.
Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi sự để hướng về một mục đích, Đấng đã đặt ta sống trong những điều kiện đặc biệt đó, trong những hoàn cảnh đặc biệt đó, cũng là Đấng đã xác định vai trò của mỗi người và mong ước ta thực hiện công việc của Ngài.
Bạn không thể không góp phần của bạn vào đó.
Đừng nghĩ rằng bạn có thể đánh giá tầm quan trọng của việc bạn làm, của vị trí của bạn trong kế hoạch của Thiên Chúa theo lối đánh giá của con người.
Thiên Chúa đánh giá một cách khác, vì Ngài nhìn toàn bộ “bức tranh”.
Trong kế hoạch của Ngài, dù những hạt bụi trong căn phòng cũng có ý nghĩa mà bạn chẳng hề nghĩ tới, một bài tập tầm thường mà bạn dốc tâm làm và coi như chẳng là gì cũng là một thành quả kỳ diệu đối với Thiên Chúa.
Làm sao bạn biết được nếu giả sử để thực hiện công việc cứu rỗi của Ngài “cái cố gắng” nhưng thất bại của bạn chẳng cần thiết hơn cái thành quả rực rỡ của nhân loại.
Và rồi sau đó.
Bạn phải nhìn xem công việc của bạn theo ánh sáng đó.
Tự nó ít có giá trị, nhưng lại dự phần quan trọng vào việc cứu độ thế gian.
Không phải bạn luôn có thể nhìn và hiểu được như thế nào.
Không quan trọng!
Hãy đặt niềm tin cậy vào quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng hiểu rõ Ngài đang làm gì và sắp xếp mọi sự theo một mục đích. Rồi hãy học cách cầu nguyện: “Làm theo ý Chúa chính là lời kinh của tôi”.
Bởi vì công việc này vì được làm với tình yêu theo như Chúa muốn, đó là lời kinh đẹp nhất và làm hài lòng Thiên Chúa nhất.
Hãy suy ngẫm những lời này:
Chẳng có gì là nhỏ bé nếu ta làm vì Chúa.
Luciana D'aura

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....