Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Thông tin giáo xứ: Chúa nhật 4 mùa Chay năm C_2013

Giáo Xứ Thánh Giuse
Địa Phận Tulsa, Oklahoma
14905 E 21st St. S. Tulsa, Ok. 74134. Tel: 918-438-1380
www.gxgiusetulsa.com
Lm. Antôn Nguyễn Văn Đô   
   
Tin Mừng 
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ
Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay. Năm C. Số 427


Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu:  Thánh lễ: 6:30 chiều.  Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy, Thánh lễ vọng: 5:30 chiều.    Chúa Nhật:  8 và 10 giờ sáng.
Các Ngày Lễ Trọng Buộc: 6 và 8 giờ tối. 
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.  
                               Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.   

Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1.  Js. 5, 9-12.  Bài đọc trích sách ngôn sứ Josuê hôm nay thuật lại sự kiện dân Do thái được Thiên Chúa cứu khỏi nô lệ Ai cập, và dẫn đưa về Đất Chúa Hứa.  Để kỷ niệm ngày đó, họ ăn mừng lễ Vượt Qua và dùng thổ sản địa phương. 
Bài đọc 2. 1Cr. 5, 17-21.  Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được làm hòa với Thiên Chúa.  Chúng ta phải cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới công chính.  Đó là ý nghĩa đoạn thư  gởi tín hữu Cô-rin-tô hôm nay.
Tin Mừng.  Lc. 15, 1-32.  Tin mừng hôm nay thuật lại Thiên Chúa nhân từ tha thứ tội lỗi cho chúng ta khi chúng ta sám hối trở về với Người, như ngườI cha khoan hồng thứ tha tội lỗi cho đứa con hoang đàng hối hận ăn năn.

Đáp ca: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem, 
             cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.   

Kinh thánh tuần tới. Is. 43, 16-21; Phil. 3, 8-14; Gio. 8, 1-11.   

Suy Niệm. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện đứa con hoang đàng hối hận trở về và được Cha mở rộng vòng tay tha thứ. Người cha này là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhiều người trách Thiên Chúa sao quá hiền lành không trừng phạt "nhãn tiền" những người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương loài người nên khi dựng nên loài người thì đã ban cho họ tự do. Mà tự do nghĩa là có thể vâng lời hoặc không vâng lời Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương, nhân từ và kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn quay trở về của chúng ta. Người con hoang đàng biết mình xứng đáng bị trừng phạt và sẵn sàng chờ đợi bị trừng phạt. Thế nhưng người cha không trừng phạt, mà tha thứ. Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta tự cho mình là không bao giờ phạm tội thì chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được niềm vui được tha thứ. Nói thế không có nghĩa là chúng ta cứ tha hồ phạm tội, nhưng muốn nhấn mạnh đến lòng chân thành sám hối, ăn năn. Quan trọng và ý nghĩa hơn là để chúng ta càng hiểu được tấm lòng nhân từ, thương yêu và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, tình yêu thương và lòng nhân từ của Chúa lớn hơn tội lỗi chúng con bội phần. Xin cho chúng con mỗi lần được Chúa thứ tha cũng biết từ bỏ những sự ghen ghét, ganh tị và tự cao, biết khiêm nhường và sống quảng đại, rộng lượng tha thứ cho nhau, để mỗi ngày chúng con càng nên xứng đáng với Chúa.

Reflection.
Joshua 5:9a, 10-12. The Passover celebration described in today's reading is the first in the Promised Land. Because they have now settled in Canaan, the people no longer need the manna (the "bread from heaven") God has been providing on their journey through the desert. Their new homeland will produce all the food they need. God still provides the "manna" of the Eucharist for us. We do not live completely on our own. We depend upon the gift of Jesus' life within us. How can you show that you appreciate this gift of God?
2 Corinthians 5:17-21. Paul enthusiastically describes how God has made all things new through Christ. He pictures each of us as an ambassador of peace sent by God to our own little corner of the world. To be effective ambassadors, we must first experience God's peace in our lives. One way we can do this is through the Sacrament of Reconciliation, a sacrament of peace. Reconciliation is a key theme of the Lenten season. How can you make it a key theme in your life?
Luke 15:1-3, 11-32. Religious people often criticized Jesus for eating and associating with sinners. But these people did not realize that everyone needs God's mercy and love. In today's gospel story, Jesus wants us to know what God's mercy is like. When anyone sins and is truly sorry for that sin, God rushes out at top speed to embrace that person. Even when we feel that we may be undeserving of God's love, Jesus tells us that God rejoices like the father in the gospel story. Each child in a family is different. Sometimes, to meet each child's needs, parents cannot treat each child the same. How did the father in this parable meet the needs of each of his sons? How does God meet your needs?  Have you ever forgiven someone who really hurt you?

Bài Đọc Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai.        Is. 65, 17-21; Ga. 4, 43-54.    Tạ ơn/Gđ. Hùng&Yến 
Thứ Ba.         Ed. 47, 1-9; Ga. 5, 1-16.         Tô-ma/Gđ. Bà Vương Q. Thái
Thứ Tư.         Is. 49, 8-15; Ga. 5, 17-30.      Tạ ơn/Gđ. Thảo&Quyền
Thứ Năm.      Xh. 32, 7-14; Ga. 5, 31-47.    Các Lh./Gđ. Bà Vương Q. Thái
Thứ Sáu.       Kn. 2, 12-22; Ga. 7, 1-30.      Lh mồ côi
Thứ Bảy.     5:30 chiều.   Lh. Giuse
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng.  Lh. Giuse
      
Phụng Vụ Tuần Này.
          Đọc Lời Chúa                        Thừa Tác Viên Thánh Thể            Giúp Lễ
5:30 Ng. Đình Chót/ Ng. Bạch Hồng    Ng. Trung Trực                               
8.  Trần Ngọc Ánh/An Phạm                Ng. Văn Cả/Sơ Ngô Vy
10. Trương V Minh/Đỗ Thu Hương    Lê Viết Thắng; Trần Văn Thái             John Trần &      
Dâng lễ: Gđ.Ng. Đình Chót                                               Tyler Thiện Hoàng/Thomas  Ng
             
Phụng Vụ Tuần Tới
5:30. Ng. Văn Quí/Ng. Thị Châu     Vũ Đình Hiệu
8. Lê Huy Bình/Vương Kim Nga     Ng. Văn Chót/Trần Ngọc Ánh
10.   Các lớp giáo lý                         Lê Thanh Xuân; Ng. Trường Giang     Aaron Nguyễn
Dâng lễ:  Các lớp giáo lý                                                                   Arthur &Alex Nguyễn            

Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 3 tháng 3, 2013
Quĩ Điều Hành. $2,171     
Quĩ xây dựng nhà thờ&nhà xứ. Các gia đình:  
 1. Trương Thu An&Triều 1,200
 2. Đặng Hoanh                  1,000
 3. Ngô Thanh Dũng             300
 4. Nhà Hàng Lê Trang         100
 5. Lê Ngọc Thi                    100
 6. gia đình#92                      100
 7. gia đình #199                   100
 8.  Phạm Minh Tân              100
 9. Nguyễn Văn Quí             100
 10. Trần Văn Sinh                 100
 11. Nguyễn Đức Toàn           100
 12. Trần Thị Huyền                20
               Tổng cộng:          $3,320.

Mật Viện Hồng Y. Theo tin tức từ Va-ti-can truyền đi cho biết, Mật Viện Hồng Y  bầu Tân Giáo Hoàng sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 12 tuần này. Chúng ta cùng hợp ý cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng, để các Hồng y chọn một vị theo thánh ý Chúa.  Trong các Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Hai và Thứ Ba tuần này, sẽ đặc biệt cầu cho Mật Viện. Xin mời mọi người tham dự.

Luật Mùa Chay. Buộc ăn chay và kiêng thịt trong hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Các ngày Thứ Sáu trong mùa chay phải kiêng thịt. Tất cả mọi người từ 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, mọi người từ 18 tới 59 tuổi phải ăn chay. Ăn chay chỉ được ăn một bữa no trong ngày. Trong mùa chay, mọi người được kêu gọi hy sinh làm những việc đạo đức, bác ái, và tham dự Thánh lễ hằng ngày.

Xin Tiền Cho Tĩnh Tâm.  Qua sự quảng đại đóng góp cho tuần tĩnh tâm, đợt xin tiền lần thứ hai tuần vừa qua đã  thu được số tiền là $834 đô la, cộng với đợt 1: $803, tổng cộng: $1,637 đô la.  Thành thật cám ơn lòng quảng đại của mọi người, và xin Thiên Chúa trả công ban nhiều ơn lành.

Chân Thành Cám Ơn. Xin chân thành cám ơn linh mục Hồ Sĩ Mậu, thuộc Tu Hội Nhà Chúa, đã hy sinh đến giúp tuần tĩnh tâm, chuẩn bị tâm hồn mọi người trong giáo xứ mừng đại lễ Phục Sinh của Chúa Giê-su Ki-tô sắp đến. Xin Thiên Chúa ban ơn lành và chúc lành cho công việc mục vụ của ngài. Và cám ơn anh chị Thịnh&Nga đã giúp chỗ ở cho ngài trong những ngày vừa qua.  

Bí Tích Hòa Giải. Vào lúc 2 giờ chiều Chúa nhật hôm nay sẽ có nghi thức hòa giải và xưng tội.  Xin mọi người mau mắn đến tham dự. Xin không đến quá trễ, sau khi các linh mục đã giải tội xong.  Và từ Thứ Hai tuần này cho đến đại lễ Phục Sinh, linh mục quản nhiệm sẽ giải tội hàng ngày trong tuần lúc 5 giờ 30, trước Thánh lễ 6 giờ 30 chiều.

Ngắm Đứng. Bắt đầu từ Thứ Hai tuần này sẽ có ngắm đứng, từ 5 giờ 45 chiều.  Ai muốm tham dự, xin vui lòng mau chóng đến đúng giờ, để chia phiên và thêm phần sốt sắng.  Xin kêu mời!

Chương Trình Làm Lá. Để giúp cho kế hoạch xây dựng nhà thờ và nhà xứ, chương trình làm lá đã hoàn tất được 3 tuần, và chỉ còn 1 tuần nữa là chấm dứt. Xin chân thành cảm tạ những người đã hy sinh giúp đỡ trong mọi công việc, và cung cấp thức ăn trong những tuần vừa qua được tốt đẹp. Xin ông bà anh chị em sắp xếp thời giờ và công việc, tiếp tục hy sinh giúp đỡ cho tuần cuối cùng này. Công việc bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày.  Rất cần nhiều người giúp đỡ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.  

Ca Đoàn.  Để chuẩn bị cho Tuần Thánh và Phục Sinh, ca đoàn sẽ bắt đầu tập dượt theo chương trình như sau: mỗi Thứ Sáu từ 8 đến 10 giờ tối cho Thánh lễ Chúa nhật và Phục Sinh, và riêng mỗi chiều Chúa nhật từ 5 đến 7 giờ cho Phục Sinh. Xin kính mời tất cả ca viên của 3 ca đoàn, và mọi người cùng tham gia.

Nhóm Linh Thao.  Nhóm linh thao Đồng hành Cana sẽ tổ chức 2 khóa tĩnh tâm: khóa 1 cho người lớn, từ Thứ Năm, ngày 21 tháng 3 đến Chúa nhật, ngày 24, và khóa 2 cho các em bắt đầu từ chiều Thứ Sáu, ngày 24 đến Chúa nhật, tại dòng Đồng công, và do các linh mục dòng Tên hướng dẫn. Muốn tham dự hay muốn biết thêm chi tiết, khóa 1 cho người lớn, xin liên lạc với anh chị Phong & Xuân: 918-254-8653, hoặc anh chị Thịnh&Nga: 918-872-6345,  khóa 2 cho các em, xin liên lạc chị Nguyệt: 918-724-2031. Xin mời mọi người tham dự, nhất là các em đã chịu Thêm sức trong những năm vừa qua tham dự.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....